Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking – w poszukiwaniu ideału Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking – w poszukiwaniu ideału Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking – w poszukiwaniu ideału Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DISKE Elbląski Park Technologiczny, 20 marca 2012 r.

2 Agenda 1.Geneza i główne założenia projektu 2.Zakres projektu Benchmarking Parków Technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego 3.Wyniki benchmarkingu

3 Geneza i założenia Projektu Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj – Henry Ford (1863-1947) Sprawnie działające Parki Technologiczne stanowią doskonały instrument wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, tworząc platformę współpracy środowiska biznesowego, naukowego i władz lokalnych. Benchmarking - porównanie do określonego wzorca Porównanie do wzorca Porównanie zmian własnych wyników w czasie

4 Geneza i główne założenia Projektu Celem głównym badań była identyfikacja najlepszych praktyk oraz analiza czynników sukcesu europejskich parków technologicznych wraz z rekomendacją dotyczącą możliwości adaptacji najlepszych rozwiązań przez parki uczestniczące w projekcie: Elbląski Park Technologiczny (Elbląg), Gdański Park Naukowo-Technologiczny (Gdańsk), Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia), Videum Science Park (Växjö, Szwecja), Technologiezentrum Vorpommern/ Technologiepark Greifswald (Greifswald, Niemcy). Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego ze względu na zasięg terytorialny badania, jego zakres i uzyskane wyniki, jest projektem unikatowym.

5 Geneza i założenia Projektu Idea projektu jest oparta na promowaniu modelu triple helix. Współpraca pomiędzy lokalnymi władzami, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami jest kluczowym czynnikiem w procesie rozwijania dobrze funkcjonującej i innowacyjnej działalności parków naukowych i technologicznych. Firmy Sektor publiczny Uczelnie wyższe Innowacje Edukacja Badania Instytucje otoczenia biznesu

6 Zakres Projektu Część III Część II Część I Badanie benchmarkingowe parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego; Badanie potrzeb rozwoju jednostek B+R na obszarze Bałtyku Południowego; Rekomendacje Identyfikacja, opis i analiza dobrych praktyk w jedenastu obszarach funkcjonowania Parków Technologicznych;

7 Wyniki badania – różnice w poziomie innowacyjności gospodarek UE MODEST INNOVATORSS MODERATE INNOVATORS INNOVATION FOLLOWERS INNOVATION LEADERS Ranking Unii Innowacji za 2010 rok Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard 2010 CEL: Zwiększenie poziomu innowacyjności

8 Badanie benchmarkingowe – obszary badawcze BADANIE ANKIETOWEWAGA I: Identyfikacja lokatorów Parku0,10 II: Transfer i komercjalizacja technologii0,10 III: Organizacja i zarządzanie Parkiem0,05 IV: Oferta Parku0,15 V: Współpraca z otoczeniem Parku0,10 VI: Finanse0,05 VII: Kadry0,10 VIII: Inkubacja przedsiębiorstw0,15 IX: Zdefiniowana i wdrażana strategia0,10 X: Promocja i komunikacja0,05 XI: Dostępność transportowa0,05 OCENA (suma)1,00 WSKAŹNIKI I WAGI OBSZARÓW MERYTORYCZNYCH W celu porównania parków wyznaczono jedenaście głównych obszarów ich funkcjonowania, a następnie każdemu z nich zostały przypisane odpowiednie wagi. W ramach obszarów zidentyfikowano szereg wskaźników szczegółowych, których ocena wpłynęła na syntetyczny wynik benchmarkingu. ZAŁOŻENIA Rolą badania benchmarkingowego była głównie ocena luki pomiędzy zdefiniowanym wzorcem w poszczególnych obszarach badawczych a sytuacją obecną a nie stworzenie klasyfikacji medalowej Parków – uczestników Projektu.

9 Badanie benchmarkingowe – wyniki Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zdobył największy odsetek wartości maksymalnej oceny tj. 69,9 % maksymalnej oceny. Videum Science Park zajął drugie miejsce uzyskując 61,9% maksymalnej oceny. Gdański Park Naukowo–Technologiczny zajął trzecią pozycję uzyskując 61,5% maksymalnej oceny. Technologiezentrum Vorpommern zdobyło 58,5% maksymalnej oceny. Elbląski Park Technologiczny osiągnął wartość 3% maksymalnej oceny – efekt braku rozpoczęcia fazy operacyjnej w chwili badania Wskaźnik Eksperta będący odzwierciedleniem subiektywnej oceny konsultantów został zastosowany w pięciu na jedenaście badanych obszarów. Uwzględniając wskaźnik Eksperta, kolejność poszczególnych parków nie uległa zmianie.

10 Badanie benchmarkingowe – wyniki GPNT: pierwsze miejsce w trzech kategoriach; PPNT: pierwsze miejsce w sześciu kategoriach; VSP: pierwsze miejsce w dwóch kategoriach; TZV: pierwsze miejsce w jednej kategorii. Ranking miejsc w poszczególnych obszarach

11 Badanie benchmarkingowe – wyniki Strategicznym obszarem funkcjonowania każdego Parku, powinna być możliwość utrzymania wysokiego stopnia innowacyjności (wysokiego odsetka przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym) przez cały horyzont czasowy życia parku. Obserwacja I Innowacyjność parku mierzona przez odsetek firm innowacyjnych do ogółu lokatorów, a długość życia Parku

12 Badanie benchmarkingowe – wyniki Liczba pracowników zależy od przyjętego przez Park modelu biznesowego. Liczba pracowników Parku musi znajdować odzwierciedlenie w poziomie usług świadczonych przez Park oraz w przeprowadzanych działaniach np. intensyfikacją prac w momencie rozbudowy Parku. Obserwacja II Liczba zatrudnionych osób w Parkach, a liczba lokatorów

13 Badanie benchmarkingowe – wyniki Obszar niebieski: mała luka między oceną Parku przez Zarządzających, a oceną lokatorów [rozbieżność od 0 do 1]; Obszar jasno niebieski: duża luka między oceną Parku przez Zarządzających, a oceną lokatorów [rozbieżność od 1 do 2]; Biała przerywana linia: brak luki Trzy z czerech badanych podmiotów posiada lukę w zakresie własną oceną, a oceną wydaną przez lokatorów. Świadomość Podmiotu Zarządzającego Parkiem własnej oceny wystawionej przez lokatorów, może zostać wykorzystana do optymalizacji działań Parku względem oczekiwań lokatorów. Obserwacja III Jakościowa wielkość luki oceny własnej podmiotu zarządzającego Parkami, a oceną wystawioną przez lokatorów parku

14 Badanie benchmarkingowe – wyniki Obecną tendencją w zakresie rozwoju Parków jest rozbudowa powierzchni. Cztery z pięciu badanych parków posiadają plany rozbudowy na lata 2012-2014. Gdyby na przedstawionym rysunku zamiast wielkości powierzchni, która ma zostać oddana, przedstawione byłyby plany w zakresie liczby przyszłych lokatorów, wówczas nie byłoby istotnej różnicy. Obserwacja IV Plany rozwoju Parków w zakresie rozbudowy powierzchni w latach 2010-2015 EPT

15 Raport z badania Pełen raport z badania oraz jego streszczenie w polskiej i angielskiej wersji językowej opublikowane zostały na stronie internetowej projektu DISKE: http://www.diskeproject.eu

16 Dziękuję za uwagę Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 209 80-266 Gdańsk www.dsconsulting.com.pl


Pobierz ppt "Benchmarking – w poszukiwaniu ideału Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google