Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andragogika jako nauka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andragogika jako nauka"— Zapis prezentacji:

1 Andragogika jako nauka
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Plan wykładu Historia refleksji andragogicznej Definicja andragogiki Przedmiot badań Kierunki badań współczesnych Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Historia metoda maineutyczna - Sokrates kształcenie ludzi najzdolniejszych do 35 roku życia - Platon sieć szkół i innych instytucji kulturalnych służących zdobywaniu wiedzy i wzbogacaniu życia umysłowego Tomasz More praca tylko 4 godziny dziennie, dokształcanie, ćwiczenia fizyczne, itd. Tomasz Campanelli powszechność uczenia się Jan Amos Komenski Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt organizacji wychowania publicznego – oświata dźwignią postępu społecznego Jan Antoni Condorcet- osiąganie harmonii społecznej poprzez wychowywanie młodzieży i dorosłych Karol Fourier organizacja klubów dyskusyjnych, czytelni, świetlic Robert Owen pierwsza szkoła dla dorosłych Nottingham w 1798 dla robotników, instytuty mechaników stowarzyszenie filotechniczne (historia, prawo, higiena) Francja działalność oświatowa wśród mas chłopskich – internaty dla dorosłych- uniwersytety ludowe- Mikołaj Grundtvig (Dania) samowychowywanie dorosłych Paul Bergemann Niemcy. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Andragogika Nauka o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju dorosłego Uczenie się Nauka o edukacji dorosłych Instytucje edukacyjne Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot badań uczenie się związane jest z przyswajaniem nawyków, wiedzy i postaw. Umożliwia dostosowanie się zarówno osobiste jak i społeczne (Crow i Crow 1963) zmiana zachodząca w jednostce spowodowana interakcją z otoczeniem, która zaspokaja jej potrzeby i sprawia ze jesteśmy w stanie postępować w sposób bardziej adekwatny (Burton, 1963) zmiana w ludzkiej dyspozycji lub zdolności, która może być utrzymana i której nie można po prostu przypisać procesowi rozwoju (Gagne, 1965) proces, dzięki któremu jakaś aktywność powstaje lub zmienia się w wyniku reagowania na istniejąca sytuację po warunkiem że zmiany aktywności nie da się wytłumaczyć wrodzonymi tendencjami do reagowania, procesem wzrostu lub przejściowymi stanami organizmu np. zmęczeniem, środkami farmakologicznymi (Hilgard, Bower, 1968) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
czynność podejmowana w celu przyswojenia czegoś, niezależnie od jej skuteczności proces zachodzący w układzie nerwowym prowadzący do mniej lub bardziej trwałych zmian w zachowaniu z wyłączeniem: zdarzeń zachodzących w receptorach i efektorach, dojrzewania i degeneracji (rozwoju osobniczego, przebiegającego podobnie u wszystkich osób), upraszczając uczenie się polega na nabywaniu przez jednostkę doświadczeń (Przetacznikowa i Włodarski, 1981) kładzie akcent na podmiot, w którym ta zmiana się dokonuje. Jest aktem lub procesem, poprzez który zachodzą zamiany w zachowaniu wiedzy umiejętnościach i postawach (Boyd) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uczenie się Doskonalenie w rolach społeczno-ekonomicznych Nabywanie nowych doświadczeń wzorów postępowania Tworzenie warunków zmiany np.: stereotypów Pełnienie nowych zadań społeczno-zawodowych Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot badań edukacja działanie podejmowane lub inicjowane przez jedną lub więcej osób, którego celem jest wprowadzanie zmian w wiedzy, umiejętnościach i postawach jednostek, grup zbiorowości. akcentowanie wpływów z zewnątrz Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
edukacja formalna pozaformalna nieformalna Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot badań Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wiedza Intradyscyplinarna Boyd, Apps Interdyscyplinarna Jensen Metodyczna (normatywna) Praktyczna Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kierunki badań Orientacja psychologiczna Orientacja socjologiczna Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kierunki badań orientacja psychologiczna Programy oświatowe Metody i techniki kształcenia Pomoc i środki dydaktyczne, Kształcenie na odległość Nauczyciel dorosłych Grupy klientów Właściwości uczących się dorosłych Środowisko edukacyjne Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kierunki badań orientacja socjologiczna Kształcenie i szkolenie zawodowe Współpraca uniwersytetu i przemysłu Potrzeby oświatowe Sytuacja społeczna grup „upośledzonych” Uczenie się nieformalne Koncepcje dorosłości Kształcenie pozaszkolne Wpływy radykalnych teorii społecznych Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Andragogika w Polsce uczyć się przez całe życie lepiej późno niż wcale Szymon Marycjusz uniwersytety dla ludu Karol Libelt nauka dla robotników podnoszenie jakości ich pracy i ich umiejętności August Cieszkowski samodoskonalenie i samokształcenie dorosłych Ludwik Krzywicki doskonalenie moralne, samokształcenie, uzyskanie rzetelnej wiedzy, rozwijanie umysłu, zainteresowań Stanisław Karpowicz prowadzenie człowieka –teoria oświaty dorosłych i teoria pracy społecznej Helena Radlińska uczenie się przez całe życie Władysław Spasowski przygotowanie dorosłych do specjalnych zadań w specjalnych grupach Florian Znaniecki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Andragogika polska badania badania czytelnictwa 1890 Mieczysław Brzeziński samokształcenie Władysław Kozłowski przyswajanie informacji przez dorosłych Maria Librachowa uczestnictwo w kulturze Sergiusz Essen, Kazimierz Korniłowicz Oświata robotników Marian Wachowski Badania porównawcze Andrzej Niesiołowski Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Andragogika polska badania Lokalne rynki pracy Potrzeby edukacyjne Animacja ekonomiczna, społeczna, kulturalna Środowiska społeczne Zainteresowania edukacyjne Pozaszkolne formy edukacji Kształcenie nauczycieli dorosłych Specyfika metod nauczania dorosłych Funkcjonowanie informacji Związki nauki z praktyką Rozwój teorii i praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Andragogika jako nauka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google