Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika jako nauka

2 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Plan wykładu Historia refleksji andragogicznej Definicja andragogiki Przedmiot badań Kierunki badań współczesnych

3 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Historia metoda maineutyczna - Sokrates kształcenie ludzi najzdolniejszych do 35 roku życia - Platon sieć szkół i innych instytucji kulturalnych służących zdobywaniu wiedzy i wzbogacaniu życia umysłowego Tomasz More praca tylko 4 godziny dziennie, dokształcanie, ćwiczenia fizyczne, itd. Tomasz Campanelli powszechność uczenia się Jan Amos Komenski

4 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Projekt organizacji wychowania publicznego – oświata dźwignią postępu społecznego Jan Antoni Condorcet- osiąganie harmonii społecznej poprzez wychowywanie młodzieży i dorosłych Karol Fourier organizacja klubów dyskusyjnych, czytelni, świetlic Robert Owen pierwsza szkoła dla dorosłych Nottingham w 1798 dla robotników, instytuty mechaników stowarzyszenie filotechniczne (historia, prawo, higiena) Francja działalność oświatowa wśród mas chłopskich – internaty dla dorosłych- uniwersytety ludowe- Mikołaj Grundtvig (Dania) samowychowywanie dorosłych Paul Bergemann Niemcy.

5 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika Nauka o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju dorosłego Uczenie się Nauka o edukacji dorosłych Instytucje edukacyjne

6 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Przedmiot badań uczenie się związane jest z przyswajaniem nawyków, wiedzy i postaw. Umożliwia dostosowanie się zarówno osobiste jak i społeczne (Crow i Crow 1963) zmiana zachodząca w jednostce spowodowana interakcją z otoczeniem, która zaspokaja jej potrzeby i sprawia ze jesteśmy w stanie postępować w sposób bardziej adekwatny (Burton, 1963) zmiana w ludzkiej dyspozycji lub zdolności, która może być utrzymana i której nie można po prostu przypisać procesowi rozwoju (Gagne, 1965) proces, dzięki któremu jakaś aktywność powstaje lub zmienia się w wyniku reagowania na istniejąca sytuację po warunkiem że zmiany aktywności nie da się wytłumaczyć wrodzonymi tendencjami do reagowania, procesem wzrostu lub przejściowymi stanami organizmu np. zmęczeniem, środkami farmakologicznymi (Hilgard, Bower, 1968)

7 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej czynność podejmowana w celu przyswojenia czegoś, niezależnie od jej skuteczności proces zachodzący w układzie nerwowym prowadzący do mniej lub bardziej trwałych zmian w zachowaniu z wyłączeniem: zdarzeń zachodzących w receptorach i efektorach, dojrzewania i degeneracji (rozwoju osobniczego, przebiegającego podobnie u wszystkich osób), upraszczając uczenie się polega na nabywaniu przez jednostkę doświadczeń (Przetacznikowa i Włodarski, 1981) kładzie akcent na podmiot, w którym ta zmiana się dokonuje. Jest aktem lub procesem, poprzez który zachodzą zamiany w zachowaniu wiedzy umiejętnościach i postawach (Boyd)

8 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się Doskonalenie w rolach społeczno- ekonomicznych Nabywanie nowych doświadczeń wzorów postępowania Tworzenie warunków zmiany np.: stereotypów Pełnienie nowych zadań społeczno-zawodowych

9 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej działanie podejmowane lub inicjowane przez jedną lub więcej osób, którego celem jest wprowadzanie zmian w wiedzy, umiejętnościach i postawach jednostek, grup zbiorowości. akcentowanie wpływów z zewnątrz Przedmiot badań edukacja

10 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej edukacja formalna pozaformalna nieformalna

11 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Przedmiot badań

12 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Wiedza Intradyscyplinarna Boyd, Apps Interdyscyplinarna Jensen Metodyczna (normatywna) Praktyczna

13 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Kierunki badań Orientacja psychologiczna Orientacja socjologiczna

14 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Kierunki badań orientacja psychologiczna Programy oświatowe Metody i techniki kształcenia Pomoc i środki dydaktyczne, Kształcenie na odległość Nauczyciel dorosłych Grupy klientów Właściwości uczących się dorosłych Środowisko edukacyjne

15 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Kierunki badań orientacja socjologiczna Kształcenie i szkolenie zawodowe Współpraca uniwersytetu i przemysłu Potrzeby oświatowe Sytuacja społeczna grup upośledzonych Uczenie się nieformalne Koncepcje dorosłości Kształcenie pozaszkolne Wpływy radykalnych teorii społecznych

16 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika w Polsce uczyć się przez całe życie lepiej późno niż wcale Szymon Marycjusz uniwersytety dla ludu Karol Libelt nauka dla robotników podnoszenie jakości ich pracy i ich umiejętności August Cieszkowski samodoskonalenie i samokształcenie dorosłych Ludwik Krzywicki doskonalenie moralne, samokształcenie, uzyskanie rzetelnej wiedzy, rozwijanie umysłu, zainteresowań Stanisław Karpowicz prowadzenie człowieka –teoria oświaty dorosłych i teoria pracy społecznej Helena Radlińska uczenie się przez całe życie Władysław Spasowski przygotowanie dorosłych do specjalnych zadań w specjalnych grupach Florian Znaniecki

17 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika polska badania badania czytelnictwa 1890 Mieczysław Brzeziński samokształcenie 1892-1893 Władysław Kozłowski przyswajanie informacji przez dorosłych Maria Librachowa uczestnictwo w kulturze Sergiusz Essen, Kazimierz Korniłowicz Oświata robotników Marian Wachowski Badania porównawcze Andrzej Niesiołowski

18 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika polska badania Lokalne rynki pracy Potrzeby edukacyjne Animacja ekonomiczna, społeczna, kulturalna Środowiska społeczne Zainteresowania edukacyjne Pozaszkolne formy edukacji Kształcenie nauczycieli dorosłych Specyfika metod nauczania dorosłych Funkcjonowanie informacji Związki nauki z praktyką Rozwój teorii i praktyki

19 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Andragogika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google