Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.
Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Opolu opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz Julia Fijołek Źródła:

2

3 Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w lutym 2014 roku wyniosła osób,  a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 14,8% (szacunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) W porównaniu do stycznia 2014 roku w województwie opolskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 708 osób . 

4 Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2014
Miasto Opole ,3 Powiat opolski ,6 Województwo Opolskie ,2 Polska ,0

5 Struktura bezrobotnych
Luty 2014 Styczeń 2014 liczba % Kobiety 27 388 50,5 28 120 51,2 Mieszkańcy wsi 24 859 45,8 25 178 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 46 551 85,8 47 064 85,6 Młodzież w wieku do 25 lat 9 353 17,2 9 888 18,0 Długotrwale bezrobotni 28 176 51,9 28 122 Bezrobotni powyżej 50 roku życia 15 028 27,7 14 892 27,1 bezrobotny długotrwale – bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

6 Osoba bezrobotna ma prawo do:
korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy, korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z poradnictwa zawodowego, korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez urząd pracy, korzystania z przygotowania zawodowego, stażu, ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej, uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia koniecznych warunków,  uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy (dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku i jednocześnie spełniających określone warunki do jego uzyskania - art. 48 ustawy).

7 Sposoby poszukiwania pracy
Prasa i internet Targi pracy Bezpośrednie kontakty z potencjalnym pracodawcą Osobiste kontakty

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google