Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Analiza działalności Taryfa 2014/2015 Ceny wody i ścieków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Analiza działalności Taryfa 2014/2015 Ceny wody i ścieków."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Analiza działalności Taryfa 2014/2015 Ceny wody i ścieków

2 1. Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków 2011-2013r. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Dynamika 2013:2012 Produkcja wody1 974,6 tys. m 3 1 936,7 tys. m 3 1 888,0 tys. m 3 97,5% Sprzedaż wody1 705,5 tys. m 3 1 703,0 tys. m 3 1 700,9 tys. m 3 99,9% Ścieki skupione2 025,0 tys. m 3 1 898,4 tys. m 3 1 941,4 tys. m 3 102,3% I. Analiza działalności

3 2. Przychody Dynamika przychodów ze sprzedaży produkcji i usług 2011-2013r. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Dynamika 2013:2012 Sprzedaż wody5 625,3 tys. zł5 816,5 tys. zł6 100,0 tys. zł104,9% Odbiór ścieków9 384,2 tys. zł9 714,3 tys. zł10 482,9 tys. zł107,9% Opłata dodatkowa za zrzut ścieków709,0 tys. zł634,3 tys. zł416,8 tys. zł65,7% Usługi laboratoryjne441,7 tys. zł549,2 tys. zł580,6 tys. zł105,7% Zrzut ścieków deszczowych971,2 tys. zł565,2 tys. zł713,0 tys. zł126,2% Zbiorniki bezodpływowe25,9 tys. zł61,9 tys. zł58,0 tys. zł93,7% Pozostałe952,8 tys. zł894,9 tys. zł950,6 tys. zł106,2% Sprzedaż razem18 110,1 tys. zł18 236,3 tys. zł19 301,9 tys. zł105,8% I. Analiza działalności

4 3. Koszty Dynamika kosztów 2011-2013r. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 [tys. zł] Wykonanie 2012 [tys. zł] Wykonanie 2013 [tys. zł] Dynamika 2013:2012 Amortyzacja5 310,15 910,65 962,0100,9% Energia1 838,31 597,01 602,4100,3% Podatki i opłaty3 812,83 969,14 070,4102,6% Usługi obce2 871,52 558,62 755,3107,7% Wynagrodzenia1 430,51 494,41 460,097,7% Koszty finansowe1 521,31 862,81 317,170,7% Pozostałe koszty2 832,31 606,02 114,6131,7% Koszty ogółem19 616,818 998,519 281,8101,5% I. Analiza działalności

5 4. Regulacje zobowiązań Spłaty pożyczek i kredytów w 2013r. [tys. zł] I. Analiza działalności

6 5. Wynik finansowyI. Analiza działalności Wynik finansowy netto w 2013r.

7 6a. Zadania inwestycyjne Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - woda I. Analiza działalności Nazwa zadaniaNakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł] Wymiana sieci wodociągowej w Potarzycy1 635,61 Rozbudowa sieci wodociągowej w Radlinie106,75 Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze objętym MPZP (na północ od ul. Glinki w Jarocinie)99,60 Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Jarocinie59,25 Modernizacja SUW Wilkowyja55,00 Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Nowej w Jarocinie50,08 Modernizacja SUW Witaszyce (część technologiczna)30,00 Wydłużenie sieci wodociągowej w Tarcach26,28

8 6b. Zadania inwestycyjne Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - kanał I. Analiza działalności Nazwa zadaniaNakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł] Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 92 i 93 w Roszkowie (budynki wielorodzinne)311,35 Budowa kanalizacji ul. Wybudowana i Graniczna (Jarocin) oraz ul. Jarocińska i Leśna (Siedlemin)201,37 Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wolności w Golinie186,07 Wydłużenie sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej w Jarocinie165,90 Modernizacja rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki z OŚ Cielcza do cieku wodnego100,00 Modernizacja przepompowni w Siedleminie45,00 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SUW Witaszyce39,15

9 7. Nakłady inwestycyjne Całkowite nakłady inwestycyjne [mln zł] I. Analiza działalności

10 II. Taryfy1. Wstęp Wprowadzenie Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jarocin stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Jarocin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin.

11 II. Taryfy2. Przychody Ustalenie wartości niezbędnych przychodów [tys. zł]

12 II. Taryfy3. Koszty Koszty Przedsiębiorstwa w latach 2011-2013 [tys. zł]

13 II. Taryfy4a. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny wody [netto] Grupa 1 Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy głównych Grupa 2 Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia Grupa 3 Odbiorcy w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy w lokalach Cena wody: 3,66 zł / m 3 Opłata abonamentowa: 5,85 zł / m-c Cena wody: 3,66 zł / m 3 Opłata abonamentowa: 3,52 zł / m-c Cena wody: 3,66 zł / m 3 Opłata abonamentowa: 5,41 zł / m-c

14 II. Taryfy4b. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny ścieków komunalnych [netto] Grupa 4 Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe (głównie gospodarstwa domowe, osoby fizyczne i instytucje) Grupa 5 Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż bytowe oraz ścieki przemysłowe Cena ścieków: 6,04 zł / m 3 Cena ścieków: 6,04 zł / m 3

15 II. Taryfy4c. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny ścieków opadowych i roztopowych [netto] Grupa 6 Gospodarstwa domowe Grupa 7 Podmioty gospodarcze i pozostałe instytucje Grupa 8 Właściciele lub zarządcy dróg Cena ścieków: 4,03 zł / m 3 Cena ścieków: 5,41 zł / m 3 Cena ścieków: 6,15 zł / m 3

16 III. Ceny wody i ścieków1. Ceny wody Ceny wody w latach 1998-2014 [zł netto]

17 III. Ceny wody i ścieków2. Ceny ścieków Ceny ścieków w latach 1998-2014 [zł netto]

18 3. Ceny wody i ścieków w Wielkopolsce Zmiany cen za wodę i ścieki w gosp. dom. w Wielkopolsce 2013/2014r. [zł netto] III. Ceny wody i ścieków

19 Od 1.01.2014r. w PWiK Jarocin Wydanie warunków technicznych ………………………………………..… 0 zł Odbiory techniczne ………………………………………………………………… 0 zł Przyłączenie do sieci wodociągowej ……………………………………….. 0 zł Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ………………………………………… 0 zł

20


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Analiza działalności Taryfa 2014/2015 Ceny wody i ścieków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google