Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

pwd. Katarzyna Dulska ZKK Toruń phm. Michał Sawicki CHZKK Kuj-Pom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "pwd. Katarzyna Dulska ZKK Toruń phm. Michał Sawicki CHZKK Kuj-Pom"— Zapis prezentacji:

1 pwd. Katarzyna Dulska ZKK Toruń phm. Michał Sawicki CHZKK Kuj-Pom
Wiedza i umiejętności nabyte na harcerskich formach szkolenia a ich wykorzystanie w życiu osobistym. pwd. Katarzyna Dulska ZKK Toruń phm. Michał Sawicki CHZKK Kuj-Pom

2 Kształcenie kadry a wyzwania współczesnego świata

3 Kształcenie kadry a wyzwania współczesnego świata
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się narastający trend w naszej organizacji – zwiększająca się liczba oferowanych szkoleń. W przeważającej większości chęć uczestniczenia w nich motywowana jest przygotowaniem się do pełnienia określonej funkcji . Czy można z nich wymieść coś więcej, coś co przyda się nam poza ZHP? W prezentacji zostaną przedstawione umiejętności interpersonalne, wychowawcze i kierowania grupą wykorzystywane przez absolwentów kursów harcerskich.

4 Zarys merytoryczny prezentacji
Wprowadzenie: Opracowane standardy kursów Praca w zespole instruktorskim opiera się na wzajemnych doświadczeniach kształceniowych. Układanie harmonogramów/programów kursów opiera się na wzajemnych doświadczeniach kształceniowych Zespoły kadry kształcącej Grupa osób ekspertów wybranych dziedzinach (Program, Finanse, Kształcenie, Kwatermistrzostwo, Specjalności) Pozyskiwanie ekspertów i wspólna praca w zespole której wynikiem będzie nie tylko realizacja standardów ale i ….

5 Zarys merytoryczny prezentacji
Nacisk na „przeżywanie”, naukę poprzez działanie „Kurs instruktorski nie można odbyć trzeba go przeżyć” autor hm. Stefan Mirowski „Styl Życia” Pozyskanie różnorodnej kadry specjalistów i wspólna praca nad kursem pozwala na stworzenie programu i jego realizacji, który opiera się na wzajemności oddziaływań. Sam proces przeżycia kursu a nie odbycia go przebiega w sposób naturalny. Czemu mają służyć kursy ? (odpowiedzi na podstawie ankiet czyli kurs oczami przyszłych kursantów)  -przykładowe odpowiedzi kursantów: …. -przygotować do kolejnej funkcji ,, ale również … … można nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać na ścieżce zawodowej, udziału w projektach poza harcerskich, w otoczeniu najbliższych

6 Panele tematyczne Umiejętności interpersonalne.
Kierowanie grupą-lider. 3. Wychowanie do wartości.

7 1. Umiejętności interpersonalne (UI).
Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych.Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

8 Kluczowe z nich to umiejętności:
nawiązywania kontaktu z innymi, komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania, zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, delegowania uprawnień, adaptacji społecznej.

9 UI widziane oczami instruktorów
Praca zespołowa „ Nauczyłam się na kursach, że każdy ma swoje zadania w zespole , biorąc w nich udział wybieram rolę. Nie zawsze rola ta musi być stała, a często właśnie nie jest. Każdy może być w czymś mistrzem i specjalistą, gdy połączyć siły - jest zespół” Zachowania asertywne i rozwiązywanie konfliktów, delegowanie uprawnień „Uważam za niesamowicie istotną część doświadczenia harcerskiego. Szefowie w biznesie często nie mają do podwładnych zaufania i wyznaczają zadania do wykonania, nie delegując jednocześnie odpowiedzialności, nie pokazując jak ważne jest wykonanie ich obowiązku dla całości projektu. W mojej pracy w ZHP nauczyłam się, jak ważne jest delegowanie zadań szczególnie dla tego, kto je wykonuje, ale również dla delegującego.

10 UI widziane oczami instruktorów
Komunikacja „- jeszcze tutaj widzę niesamowitą okazję do ćwiczenia tej umiejętności w ZHP na kursach! Jako organizator i instruktor prowadzący bardzo nauczyłam się słuchać.”

11 2. Kierowanie grupą-lider.
Dobrze kierowana grupa to taka w której wykorzystujemy wiedzę i umiejętności wszystkich jej członków aby osiągnąć wspólny cel. Lider – osoba która zna cel zadania i potrafi być dwa kroki przed celem aby go osiągnąć.

12 Wypracowane na kursie przydatne w życiu
Zasady relacji w grupie. 2. Cechy lidera 3. Budowanie i kierowanie grupą

13 Dla czego chce wziąć udział w kursie:
pogłębić wiedzę, zdobyć doświadczenie, chce obijać funkcję, chce zdobyć stopień, chce dalej się rozwijać, poznać nowych ludzi,

14 Wiedza i umiejętności kursowe wykorzystane w życiu zawodowym
kierowanie grupą, podział zadań, podnoszenie kwalifikacji, zarządzanie i organizacja budowanie programu ukierunkowanie w dziedzinie zawodowej (specjalista od….. )

15 Wychowanie do wartości.
Wartości które nie da się zbadać, zważyć a co najważniejsze kupić. Tylko instruktorski przykład może ponieś za sobą wychowanie do wartości.

16 Wychowanie do wartości po przez:
osobisty przykład instruktora, kultywowanie tradycji i ideałów, praca nad sobą, praca na rzecz innych, innowacyjny patriotyzm,

17 Dziękujemy za uwagę! pwd. Katarzyna Dulska Hufiec ZHP Toruń Członek ZKK pwd. Michał Sawicki Hufiec ZHP Chojnice Członek CHZKK


Pobierz ppt "pwd. Katarzyna Dulska ZKK Toruń phm. Michał Sawicki CHZKK Kuj-Pom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google