Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój społeczny dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój społeczny dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój społeczny dziecka

2 Cele spotkania Identyfikacja, jakie kompetencje społeczne wpływają na dobre funkcjonowanie dziecka w szkole, a potem w społeczeństwie Ustalenie wspólnego rozumienia terminu „kompetencje społeczne” Wskazanie kierunków rozwoju społecznego, które wytycza podstawa programowa Identyfikacja korzyści krótko- i długoterminowych, wynikających z posiadania ważnych kompetencji społecznych

3 Zadanie Proszę o narysowanie wizytówek Kiedy słyszę hasło „Moje dziecko w grupie rówieśników jest jak…”, to przychodzi mi na myśl symbol…… (proszę o narysowanie tego symbolu na kartce) Zapraszam do wymieniania się wizytówkami

4 Kompetencje społeczne
Zadanie – skojarzenia Zapraszam do burzy mózgów: Zastanówcie się Państwo i podajcie wszystkie skojarzenia, które przychodzą Wam go głowy gdy słyszycie hasło: Kompetencje społeczne Każde skojarzenie jest ważne i cenne!

5 Kompetencje społeczne – próba zdefiniowania
Kompetencje społeczne – wiedza, umiejętności i postawy człowieka, które przyczyniają się do skutecznego wchodzenia w relacje (interakcje) z otoczeniem, do radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu oraz umożliwiają osiąganie celów społecznych i jednostkowych przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z osobami, z którymi wchodzimy w interakcję. Kompetencje społeczne, są „wyznacznikiem efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych." (A. Matczak)

6 Przykładowe kompetencje społeczne
Wśród kompetencji społecznych różni autorzy wyróżniają m.in.: umiejętności komunikacyjne; umiejętności asertywne; umiejętności wzmacniania, podtrzymywania innych; umiejętności wyrażania siebie; wzajemne zrozumienie i poznawanie się; tworzenie klimatu wzajemnego zaufania; pomaganie oraz wywieranie wpływu; rozwiązywanie problemów i konfliktów; umiejętność i chęć obcowania z rówieśnikami; umiejętność współpracy i rywalizacji w zabawie zespołowej; kształtowanie się postaw wobec grup i instytucji społecznych. (H. Smirnowa, J. Mellibruda, R. C. Rinn i. A Markle)

7 Zadanie – rysujemy portret
Zapraszam do pracy w 3 grupach: Zadaniem każdej grupy jest Narysowanie portretu (karykatury) dziecka, które nie posiada żadnych umiejętności społecznych Zapraszam do pracy na forum: Prezentacja prac z omówieniem. Rysunek pochodzi z galerii Andrzeja Mleczki

8 Zadanie – „Czy, do czego i jakie…?”
Zapraszam do pracy w 5 grupach Rozważania każdej z grup będą krążyć wokół tematu „Do czego potrzebne są kompetencje społeczne?” Każda z grup zajmie się innym obszarem: Jak kompetencje społeczne mogą dziecku pomóc w nauce? Jak kompetencje społeczne mogą pomóc dziecku w funkcjonowaniu w relacjach z rówieśnikami poza sytuacjami nauki (przerwy, wycieczki, kontakty poza szkołą) Jak kompetencje społeczne mogą pomóc dziecku w relacjach z dorosłymi (rodzice, nauczyciele, inni dorośli) Jak kompetencje społeczne mogą pomóc dziecku w sytuacji zmiany szkoły? Jak kompetencje społeczne mogą wpłynąć na funkcjonowanie w życiu dorosłym? Zapraszam do pracy na forum! Prezentacja wyników pracy grup.

9 Zadanie – debata Podzielcie się Państwo na 3 grupy, które wezmą udział w debacie. Uwaga! Dla potrzeb ćwiczenia debata będzie „symulowana”, zatem rodzice przyjmą role niekoniecznie zgodne z ich osobistymi przekonaniami. Grupa I – rodzice i szkoła powinni współpracować ze sobą w zakresie rozwijania kompetencji społecznych dzieci Grupa II – rozwijanie kompetencji społecznych powinno być wyłączną domeną rodziców, a szkoła nie powinna się w to wtrącać Grupa III – rozwijanie kompetencji społecznych powinno leżeć wyłącznie po stronie szkoły, bo rodzice mogą się na tym nie znać. Podzielcie się Państwo refleksjami po debacie!

10 Zadanie – zapisy podstawy programowej
Zapraszam do pracy w parach! Zapoznajcie się Państwo z zapisami podstawy programowej. Zastanówcie się i porozmawiajcie w parze, który z zapisów w podstawie programowej jest szczególnie ważny z uwagi na funkcjonowanie Państwa dziecka. Na rozwijanie których kompetencji społecznych chcielibyście Państwo, aby nauczyciele zwrócili szczególną uwagę? Zapraszam do pracy na forum! Przedstawcie Państwo wnioski z rozmów w parach.

11 Źródła 1. Edyta Starostka, Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne: 2. Helena Smirnowa, Kompetencje emocjonalne dzieci: 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

12 DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU!


Pobierz ppt "Rozwój społeczny dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google