Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM AKADEMICKIE ŁOWICZ 9-11.10.2009. WPROWADZENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM AKADEMICKIE ŁOWICZ 9-11.10.2009. WPROWADZENIE."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM AKADEMICKIE ŁOWICZ 9-11.10.2009

2 WPROWADZENIE

3 Kręgi instruktorskie działają w oparciu o Statut ZHP i Instrukcję Kręgu Instruktorskiego (Uchwała nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003). Skupiają minimum 6 instruktorów. KI mogą działać przy szczepach, hufcach, chorągwiach i Głównej Kwaterze.

4 Do głównych zadań kręgów instruktorskich należą: podnoszenie kwalifikacji wychowawczych członków kręgu tworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia metod i form pracy instruktorów inicjowanie i organizowanie działalności programowej i wychowawczej swojego środowiska wzmocnienie więzi między instruktorami rzecznictwo spraw instruktorów

5 INSTRUMENTY METODYCZNE

6 realizacja prób na stopnie instruktorskie zdobywanie uprawnień państwowych i harcerskich (udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, np. KKK, instruktorów HSR, ratownik WOPR, przewodników górskich…)

7 SPECJALNOŚCI, SPECJALIZACJE ORAZ INNE FORMY REALIZOWANIA ZAINTERESOWAŃ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU

8 Istnieją kręgi instruktorskie specjalnościowe. Działają w oparciu o Instrukcję w sprawie specjalności harcerskich oraz Zasady pracy specjalności harcerskich (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 128/2004 z dnia 21.10.2004). Specjalności harcerskie są realizowane przez drużyny, kręgi, zastępy i kluby specjalnościowe - określane w niniejszym jako środowiska specjalnościowe - skupiające harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i działaczy: np. Lotnicze kręgi instruktorskie, Wodniackie KI (najczęściej spotykane)

9 Jeżeli krąg nie jest specjalnościowy i każdy członek kręgu ma odmienne zainteresowania to realizuje się je indywidualnie np. przez: działalności w zespołach instruktorskich hufca, organizacje szkoleń, warsztatów czy zbiórek dla zainteresowanych, rozwijanie swoich zainteresowań poza harcerstwem i wykorzystywanie ich w pracy kręgu.

10 FUNKCJONOWANIE KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO

11 Krąg liczy minimum 6 instruktorów (brak górnej granicy liczebności). Warunkiem utworzenia kręgu jest złożenie u właściwego komendanta: - wniosku o założenie kręgu podpisanego przez minimum 6 instruktorów, - pisemnego zobowiązania przewodniczącego wybranego przez krąg do prowadzenia kręgu, - regulaminu wewnętrznego kręgu zawierającego jego cele i zadania.

12 Cele KI: Celem działalności kręgów instruktorskich jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków oraz podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, środowiska i swych członków. Krąg działa na podstawie wewnętrznego regulaminu zgodnego ze Statutem ZHP i Instrukcją Kręgu Instruktorskiego. Z pośród członków kręgu wybierany jest przewodniczący kręgu. W zależności od potrzeb powołuje się także innych funkcyjnych i inne organy. W większości przypadków krąg działa wspólnie, jednak przy realizacji niektórych zadań mogą powstawać oddzielne zespoły zadaniowe (system małych grup).

13 PODSTAWY IDEOWE

14 Kręgi zrzeszają instruktorów, a każdy instruktor zobowiązany jest postępować zgodnie z: Prawem Harcerskim, Przyrzeczeniem Harcerskim, Zobowiązaniem Instruktorskim Kodeksem Instruktorskim. W przypadku instruktorów – wędrowników także Kodeksem Wędrowniczym i Dewizą Wędrowniczą. W KI pracuje się przede wszystkim z Zobowiązaniem Instruktorskim.

15 FORMY UDZIAŁU W HAL I HAZ

16 instruktorzy KI są często organizatorami form wypoczynku pełnią na nich funkcje wychowawcze lub kierownicze – kadra obozów kadra zgrupowań biorą udział w letnich bądź zimowych formach szkoleniowych np. LAS

17 WAŻNE DOKUMENTY Statut ZHP Instrukcja Kręgu Instruktorskiego Kodeks Instruktorski Kodeks Wędrowniczy Instrukcja w sprawie specjalności harcerskich Zasady pracy specjalności harcerskich

18 Dziękuję za uwagę phm. Maria Kotkiewicz KONIEC Prezentacja wykonana na potrzeby zajęć podczas Seminarium Akademickiego w Łowiczu.


Pobierz ppt "SEMINARIUM AKADEMICKIE ŁOWICZ 9-11.10.2009. WPROWADZENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google