Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaki powinien być program rozwoju Chorągwi?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaki powinien być program rozwoju Chorągwi?"— Zapis prezentacji:

1 Jaki powinien być program rozwoju Chorągwi?
Prowadzący warsztaty: hm. Adam Kubiaczyk hm. Jacek Smura

2 Jawność i czytelność finansów (1/2)
CEL: Jawne komunikowanie sytuacji finansowej Chorągwi i hufców Transparentna ewaluacja wdrażania planu naprawczego Chorągwi Jawność przepływów finansowych pomiędzy Komendą Chorągwi a hufcami Wychowanie ekonomiczne – praca z kadrą w hufcach Konsekwencja w realizacji procedur

3 Jawność i czytelność finansów (2/2)
Sprawne komunikowanie uzasadnień decyzji finansowych Wskazywanie źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć, opisywanych np. w programie rozwoju Chorągwi Wyodrębnienie w budżecie Chorągwi kosztów funkcjonowania hufców Ujednolicenie w hufcach zasad budżetowania Ustandaryzowanie dokumentacji finansowej wymaganej od hufców Wdrożenie elektronicznego przepływu dokumentów finansowych (system księgowy RAKS)

4 Przyjazna struktura CEL: rozdzielenie w modelu zarządzania Chorągwią działalności wychowawczej od gospodarczej Opracowanie koncepcji rozdzielenia tych działalności – transparentny model funkcjonowania wyodrębnionych jednostek gospodarczych przy Chorągwi, przy zachowaniu postulatów: Bezpieczeństwa posiadania Ekonomicznej efektywności Służebności wobec działalności wychowawczej Uwzględnienia interesu wspólnego ZHP

5 Wdrożenie systemu pracy z kadrą (1/2)
CEL: w każdym hufcu jest wdrożony i sprawnie działa system pracy z kadrą System pracy z kadrą w hufcach obejmuje postulaty: Wsparcie w kształceniu, zapewniane przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską Iluminacja Każdy drużynowy jest przygotowany do pełnionej funkcji – jest po kursie Każdy hufiec ma system kształcenia dopasowany do potrzeb lokalnych (hufcowy lub międzyhufcowy zespół kadry kształcącej)

6 Wdrożenie systemu pracy z kadrą (2/2)
Dążymy do sytuacji, gdy drużynowy obejmując funkcję ma stopień przewodnika Promujemy otwieranie w hufcach prób przewodnikowskich przez przybocznych Wdrożenie w Chorągwi i w hufcach programu pozyskiwania do ZHP dorosłych wolontariuszy (instruktorów i członków wspierających) Studenci – kręgi akademickie Rodzice Specjaliści

7 E-dokumentacja i prosta dokumentacja
CEL: Zminimalizowana ilość dokumentów wymaganych przez KCh od hufców i zdigitalizowanie tej dokumentacji Opracowanie „opcji 0” w dokumentacji wymaganej przez Komendę Chorągwi od hufców Wdrożenie systemu e-biura w Komendzie Chorągwi Digitalizacja dokumentacji dotyczącej KSI w Chorągwi i w hufcach Stworzenie mapy lub diagramów procesów organizacyjnych w Komendzie Chorągwi, np. 1%, HALiZ, obieg dokumentów

8 Program drużyn CEL: Każdy drużynowy ma zapewnione wsparcie programowo-metodyczne, dostosowane do potrzeb hufca W każdym hufcu działa wspólnota wspierająca drużynowych (namiestnictwa, drużyna drużynowych – również międzyhufcowe) Każda drużyna działa w oparciu o przyjęty plan pracy i ma swojego opiekuna w hufcu Namiestnicy i kadra pomocnicza dla drużyn mają wsparcie ze strony Komendy Chorągwi – wdrożenie stosownego programu 4-letni program KCh tworzenia i wspierania szczepów

9 Chorągiew Stołeczna jako wiodący NGO w aglomeracji
CEL: Chorągiew partnersko i aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi i innymi stowarzyszeniami Wychodzenie z inicjatywami wobec samorządowców Zmiana wizerunku harcerstwa stołecznego z „przaśnego” na wiodący NGO Chorągiew jako lider wychowania obywatelskiego Skuteczna komunikacja z rodzicami – uświadamianie celów naszej działalności i korzyści z przynależności do harcerstwa


Pobierz ppt "Jaki powinien być program rozwoju Chorągwi?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google