Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 2.02.3 Kszta ł cenie ustawiczne i mobilno ść zawodowa Klasa II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 2.02.3 Kszta ł cenie ustawiczne i mobilno ść zawodowa Klasa II."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 2.02.3 Kszta ł cenie ustawiczne i mobilno ść zawodowa Klasa II

2 Temat: KOMPETENCJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY

3 Burza mózgów Co to są kompetencje?...

4 Kompetencje - definicja Kompetencje są wyposażeniem osoby, umiejętnością wyższego rzędu. Być kompetentnym to nie tylko umieć coś zrobić, ale doskonale rozumieć, dobrze sobie z czymś radzić* *Za: Okońska-Walkowicz A., 2009

5 Kompetencje (Competencies) Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie, ale również indywidualne cechy osobowości pracownika, które przyczyniają się do osiągania celów, wyników i standardów oczekiwanych w związku z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska pracy. Istnieje wiele rozmaitych typologii kompetencji. Do najbardziej pożądanych kompetencji należą: zdolności komunikacyjne, orientacja na osiągnięcia, praca zespołowa, przywództwo, skupienie się na kliencie, elastyczność, stymulowanie rozwoju innych.

6 Na kompetencje składają się: DOŚWIADCZENIE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI CECHY PSYCHOFIZYCZNE

7 Kluczowe kompetencje (Core competencies) Kluczowe kompetencje to umiejętności, które trudno jest skopiować lub zdobyć konkurencji. Pozwalają na prezentację firmy, jako oferującej unikalne produkty i usługi. To umiejętności powszechne, ale niezbędne dla funkcjonowania w danym sektorze. Ich zawartość nie powinna być zatem zbliżona do zawartości kompetencji kluczowych innych firm z tego samego sektora. Powinny być dopasowane do aktualnej strategii działania firmy, ale głównie w oparciu o przyszłe cele organizacji.

8 Kompetencje specyficzne dla funkcji (Function-specific competencies) To umiejętności związane z pracą w konkretnych obszarach działalności firmy (np. marketingu, sprzedaży, badania jakości). To tzw. kompetencje profesjonalne przypisane do danego stanowiska lub wykonywanego zawodu. To umiejętności charakterystyczne dla zajmowanego stanowiska i pełnionej w organizacji funkcji. Na ich podstawie dokonuje się porównania między pracownikami danej komórki organizacyjnej.

9 Kompetencje specyficzne dla roli (Role-specific competencies) To umiejętności wymagane w związku z zajmowanym miejscem w hierarchii danej organizacji (np. stratega, lidera zespołu). Dotyczą pracowników tego samego szczebla hierarchii organizacyjnej. Za: http://www.rynekpracy.pl

10 Ogólny podział kompetencji UNIWERSALNE Przechodzące od pracodawcy do pracodawcy Związane zwłaszcza z umiejętnościami miękkimi SPECYFICZNE Specjalistyczne, kierunkowe Związane zwłaszcza z umiejętnościami twardymi

11 Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI: Doświadczenie zawodowe / staż pracy Poziom wykształcenia Płeć Znajomość języka obcego Wyuczony zawód

12 Inne kompetencje Kompetencje samoorganizacyjne -związane z organizacją własnej pracy, przejawianiem inicjatywy, terminowością oraz z motywacją do pracy. Kompetencje interpersonalne - dotyczące kontaktów z ludźmi, tak ze współpracownikami jak i klientami. Te kompetencje są wymagane od osób starających się o pracę umysłową – w zawodach kierowniczych, specjalistycznych, technicznych, biurowych oraz pracowników usług i sprzedawców.

13 Inne kompetencje cd. Kompetencje matematyczne – umiejętność wykonywania obliczeń Kompetencje biurowe - obejmujące organizowanie i prowadzenie prac biurowych oraz znajomość obsługi sprzętu biurowego.

14 Newsweek 2012: 10 najważniejszych kompetencji według pracodawców: efektywna komunikacja znajomość języków obcych otwartość na uczenie się i rozwój zaangażowanie umiejętność pracy w zespole umiejętność określania priorytetów etyczne postępowanie odpowiedzialność umiejętność organizacji pracy elastyczność i zdolność do adaptacji.

15 Wniosek: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE jako obowiązująca idea w procesie planowania kariery zawodowej Kształcenie ustawiczne jest koniecznością, by utrzymać się na elastycznym, mobilnym rynku pracy.

16 ĆWICZENIE Planner kompetencji KOMPETENCJE – PRACA W GRUPACH: 1) CO MASZ ? 2) CO CHCESZ MIEĆ ? 3) CO MUSISZ ZROBIĆ, ŻEBY TO MIEĆ ?

17 PODSUMOWANIE Rundka: Dokończ zdanie: Dzisiaj nauczyłem/-am się, że …


Pobierz ppt "MODU Ł 2.02.3 Kszta ł cenie ustawiczne i mobilno ść zawodowa Klasa II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google