Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej

2 Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. (art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego)

3 Cele projektu: 1. Wypracowawnie ogólnokrajowego systemu wspierania partycypacji społecznej. 2. Upowszechnienie sprawdzonych modeli partycypacji. 3. Dostarczenie narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji społecznej.

4 Rola FRDL: stworzenie laboratoriów wdrażania partycypacji społecznej, które wypracują model partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej w jednym z czterech obszarów: zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój

5 Laboratorium wdrażania partycypacji społecznej: ZESPÓŁ (to My!!!) Animator Koordynator gminny Doradca FRDL Koordynator FRDL

6 Cel prac Zespołu: Opracowanie PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY TRZEMESZNO oraz skonsultowanie go w jak najszerszym gronie mieszkańców.

7 Cel spotkania: Poznajmy się! I zastanówmy się czego potrzebują najbardziej mieszkańcy gminy Trzemeszno w wymiarze społecznym, co stanowi dla nich najbardziej palące problemy do rozwiązania???

8 Pomyślmy także jak możemy rozumieć aktywność lokalną?

9 Program spotkania: Partycypacja – czym jest, jak ją rozumieć? Program Aktywności Lokalnej, co może się w nim znaleźć...? Co nas czeka...? Harmonogram prac do Świąt Bożego Narodzenia :-) Lokalna Mapa Problemów Społecznych. Zadanie domowe :-)

10

11 BYĆ OBYWATELEM NA CO DZIEŃ... Partycypacja to udział obywateli w procesie podejmowania decyzji przez organa władzy

12 INFORMOWANIE KONSULTOWANIE WSPÓŁUCZESTNICTWO

13 INFORMOWANIE to fundament partycypacji!

14 Co nas powinno zachęcać do partycypacji: lepsze zrozumienie potrzeb obywateli, a przez to szansa na lepsze ich zaspokojenie, poprzez trafniej adresowaną podaż usług publicznych; precyzyjniejsze określenie priorytetów i lepsze rozdysponowanie posiadanych zasobów, eliminacja efektu krótkiej kołdry; szybką informację o pojawiających się problemach, zanim urosną one do znacznych rozmiarów; sporządzenie mapy czy profilu problemu publicznego, który chce się rozwiązać; uzyskanie nowych, niekonwencjonalnych pomysłów rozwiązań problemów społecznych; bardziej wiarygodne uzasadnienie i poparcie dla działań władz publicznych.

15 Co nas powinno zachęcać do partycypacji: Uspołeczniony proces podejmowania decyzji może stać się także dobrą szkołą: kształtowania dialogu, rzeczowej wymiany myśli, współpracy z innymi mieszkańcami, z władzami lokalnymi, wzajemnego szacunku, zaufania, działania nie tylko w interesie własnym, ale także dla dobra swojego otoczenia (ulicy, dzielnicy, gminy, miasta...).

16 Niezbędne wymogi ostrożności: 1. Brak wiedzy po stronie społeczeństwa, 2. Powolność procedur decyzyjnych, związana z zaangażowaniem wielu podmiotów, 3. Problem autoselekcji uczestników, zagrożenie niskim poziomem reprezentatywności, 4. Brak precyzyjnie określonego celu, 5. Brak jasno sprofilowanego przebiegu, 6. Rozwiązanie wspierane przez władze publiczne często jest najlepiej dopracowane, a zatem jawi się jako najbardziej atrakcyjne, 7. Brak wyważonych informacji dotyczących konsultowanej kwestii.

17 PARTYCYPACJA NA CO DZIEŃ! INFORMOWANIE TO FUNDAMENT! ZŁE KONSULTACJE SĄ GORSZE NIŻ ŻADNE.

18 Czy widzisz potrzebę zmian w swoim otoczeniu? Czego potrzeba mieszkańcom, żeby w gminie Trzemeszno żyło się lepiej? Jak wyobrażasz sobie swoją miejscowość za 5, 10, 20 lat?...

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google