Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 29.11.2007 r. Dialog i partnerstwo dla rozwoju Pomorza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 29.11.2007 r. Dialog i partnerstwo dla rozwoju Pomorza."— Zapis prezentacji:

1 Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 29.11.2007 r. Dialog i partnerstwo dla rozwoju Pomorza

2 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Potrzebny jest nam region z krwi i kości mający: Duszę – tożsamość, symbolikę (brand), normy i wartości Rozum (inteligencję) – system informacji i wiedzy oraz elity przywódcze i autorytety Ciało – w postaci: kręgosłupa (infrastruktura) mięśni (przedsiębiorstwa, instytucje) Świadomość obywatelską mieszkańców

3 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Dlaczego dialog i partnerstwo w polityce rozwoju regionu? Zakres i zasięg polityki: poszerzenie zakresu polityki przez włączenie i współodpowiedzialność aktorów spoza administracji, zwiększenie zasięgu polityki poprzez efekty multiplikacyjne (uruchamianie zasobów parterów). Formułowanie polityki – lepsze przesłanki informacyjne wobec złożoności, niepewności i zmienności sytuacji, Realizacja polityki – lepsze wdrażanie i koordynacja dzięki lepszemu zrozumieniu i autozobowiązaniom, Monitoring i ocena polityki - lepszy feedback i mutual learning.

4 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Od czego zależy rozwój regionu? Twarde czynniki (położenie, infrastruktura, kapitał produkcyjny, finansowy, itp.) Miękkie czynniki: –Regionalna tożsamość i siła regionalnej wspólnoty: więzi, poczucie przynależności, –Wizerunek (image, brand) regionu, –Dobre rządzenie (good governance), –Kapitał społeczny (poziom zaufania i zdolność do współpracy), –Kapitał ludzki (kwalifikacje + zdrowie), –Kapitał kulturowy, –Wzorce regionalnych, zbiorowych zachowań (regionalny habitus), –Jakość przywództwa i siła autorytetów.

5 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Miękkie narzędzia konieczne dla prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju regionu Narzędzia hierarchiczno-formalne Narzędzia finansowe Narzędzia miękkie (niehierarchiczne): –inicjowanie, stymulowanie działań kolektywnych, –miękkie koordynowanie (Metoda Otwartej Koordynacji), –metoda name and shame, budowa standardów, –promocja wzorców zachowań i dobrych praktyk, –zasilanie i sterowanie informacyjne, –stymulowanie aliansów, partnerstw, koalicji, sieci –budowa konsensusu i rozwiązywanie konfliktów.

6 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Kto jest odpowiedzialny za tworzenie miękkich czynników rozwoju? WŁADZE REGIONU wspólnie z PARTNERAMI spoza sfery władzy Dlatego potrzebne jest kompleksowe i zintegrowane (holistyczne) podejście do polityki rozwoju

7 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Reprezentatywność i równowaga dialogu dla artykulacji, konsultacji i uzgadniania polityk Głos interesariuszy (stakeholderów) versus głos obywatelski, Głos aglomeracyjny versus wewnątrz regionalny, Miedzyśrodowiskowość i międzysektorowość, Międzyszczeblowość, Międzypokoleniowość, Otwarty, empatyczny charakter dialogu.

8 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Dialog i partnerstwo dla dobrego rządzenia Pomorzem i budowy wspólnoty regionalnej Pomorskie Kongresy Obywatelskie Kultura Edukacja Integracja społeczna Gospodarka i zatrudnienie Młodzi Pomorskie Sieci Dialogu

9 Gdańsk, 29.11.2007 r. Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Pomorskie Kongresy Obywatelskie CELE: –budzenie ducha obywatelskiego i myślenia kategoriami dobra wspólnego na Pomorzu –zachęcanie do aktywności obywatelskiej –integracja społeczna Pomorza, budowanie wspólnoty regionalnej –budowanie kultury dialogu i debaty publicznej –wkład w tworzenie się i integrację środowisk opiniotwórczych – lokalnych, trójmiejskich i regionalnych –prezentacja dorobku Pomorskich Sieci Dialogu –dostarczenie decydentom samorządowym wiedzy jak myślą i czują obywatele Pomorza –dostarczenie decydentom samorządowym opinii, pomysłów i inspiracji dotyczących tego, jak hierarchizować i rozwiązywać problemy –wymiana dobrych praktyk w różnych sektorach i sferach

10 Dziękuję za uwagę. jan.szomburg@ibngr.pl www.ibngr.pl


Pobierz ppt "Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 29.11.2007 r. Dialog i partnerstwo dla rozwoju Pomorza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google