Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA PATRONACKA XIV GALI BUDOWNICTWA HENRYK SIODMOK Prezes Zarządu GRUPY ATLAS MICHAŁ WRZOSEK Prezes Zarządu PERI Polska JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA PATRONACKA XIV GALI BUDOWNICTWA HENRYK SIODMOK Prezes Zarządu GRUPY ATLAS MICHAŁ WRZOSEK Prezes Zarządu PERI Polska JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1

2 RADA PATRONACKA XIV GALI BUDOWNICTWA HENRYK SIODMOK Prezes Zarządu GRUPY ATLAS MICHAŁ WRZOSEK Prezes Zarządu PERI Polska JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A JAROSŁAW POPIOŁEK Prezes Zarządu MOSTOSTAL WARSZAWA

3

4 LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Małgorzata HANDZLIK Poseł do Parlamentu Europejskiego Tytuł PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA

5 Adam MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA

6 Zygmunt ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA

7 Jan MALICKI Dyrektor Biblioteki Śląskiej LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA

8 Jan Ślusarek Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej Franciszek Buszka Wiceprzewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wice Prezes Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk Przewodniczący Kapituły – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Kapituła Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE

9 Igor Śmietański Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Wojewodę Śląskiego Grażyna Kamińska Dyrektor Wydziału Inwestycji, reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego Jarosław Rajczyk Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Kapituła Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE

10 Józef Kuklok-Opolski Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów AB Projekt Sp. z o.o. Krystyna Piasecka Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Maszczyk Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach Kapituła Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE

11 Józef Bujarski Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektor Telbud Sp. z o.o. w Katowicach Andrzej Nowak Przewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Tadeusz Gl ü cksman Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektor Wykonawczy Forum Budownictwa Śląskiego Kapituła Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE

12 LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SAMORZĄD TERYTORIALNY Zabrze za - wysoce efektywny udział w realizacji i oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza - budowę drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu współfinansowanej z funduszy UE

13 CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Chorzowie za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach o łącznej wartości 225 mln złotych, współfinansowanego ze środków UE LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

14 Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

15 SAMORZĄD TERYTORIALNY Tychy za - kompleksową modernizację placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w Centrum Miasta Tychy - skuteczną realizację programu inwestycyjnego rozwoju miasta LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

16 SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Siemianowicach za - kompleksową modernizację zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - realizację nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

17

18 KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. w Katowicach za - wysoce wymierny wkład w rozwój inwestycyjny województwa śląskiego - w okresie swej piętnastoletniej działalności – pozyskanie 170 nowych podmiotów gospodarczych, które zainwestowały ponad 4,4 mld złotych i utworzyły 37 tysięcy nowych miejsc pracy LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

19 SAMORZĄD TERYTORIALNY Tarnowskie Góry za budowę centralnej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości blisko 35 mln złotych współfinansowanej ze środków funduszy UE LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

20 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR w Dąbrowie Górniczej za realizację programu termo - modernizacji zasobów mieszkaniowych, ich kompleksową modernizację oraz za budowę nowych obiektów mieszkalnych LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

21

22 SAMORZĄD TERYTORIALNY Żarnowiec za przygotowanie, zapewnienie finansowania i realizację szerokiego programu inwestycyjnego gminy – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, modernizację 80km dróg, realizację kilkunastu obiektów oświaty, kultury i budowę kompleksu sportowego LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

23 MILLENIUM-INWESTYCJE Sp. z o.o. w Katowicach za realizację kompleksu mieszkaniowego – osiedle Bażantów obejmujące galeriowiec Północny i Południowy APARTAMENTOWIEC Millenium, zespół mieszkaniowy A-C oraz budynek pierwszej na Śląsku Pijarowskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w formie partnerstwa zakonno – prywatnego LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

24 Dynamiczna rozbudowa www.millenium-inwestycje.pl

25 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMBUD S.A. w Katowicach za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Techników w Katowicach – II etap oraz kilkunastu obiektów użyteczności publicznej w poszczególnych dzielnicach Katowic. a wśród nich: - modernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury - modernizację obiektu Gawlikówka LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

26 Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. to 66 lat tradycji i doświadczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych. Grup ę DOMBUD tworz ą nast ę puj ą ce spó ł ki: P.B. Dombud S.A. TBM Dombud Sp. z o.o. Dombud Beton Sp. z o.o. Dombud Development Sp. z o.o. Dombud Mintex Sp. z o.o. Profil działalności grupy kapitałowej DOMBUD obejmuje kompleksową realizację inwestycji pod klucz, roboty remontowe i modernizacyjne w szerokim zakresie budownictwa.

27 Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ Andrzej ROCH DOBRUCKI Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w uznaniu - wieloletniej i wszechstronnej pracy na stanowiskach kierowniczych największych organizacji budowlanych – Energopol S.A. i Mostostal – Export S.A., w administracji rządowej jako Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - wielu autorskich projektów systemowych zmian prawa budowlanego i planowania przestrzennego pełniąc odpowiedzialne funkcje w organizacjach pozarządowych LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

28 Wiktor PIWKOWSKI Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w uznaniu - wysoce wymiernego osobistego wkładu w proces reformowania krajowego budownictwa, przeprowadzenia rozległych zmian strukturalnych i własnościowych oraz rynkowych w tym sektorze gospodarki narodowej - efektywnego kierowania departamentami i ośrodkami resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz kierowania przez szereg lat organizacją i rozwojem Peri Polska Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

29 Jacek KRYWULT Prezydent miasta Bielska-Białej w uznaniu skutecznej realizacji obszernego programu rozwoju inwestycyjnego miasta, przygotowanie i zapewnienie jego finansowania z wysokim udziałem środków UE, wykonanie wielu przedsięwzięć infrastruktury drogowej, gospodarki wodnościekowej i cieplnej, modernizacji i rozbudowy obiektów służby zdrowia, a zwłaszcza: * budowy Śródmiejskiej oraz Północno – wschodniej obwodnic drogowych miasta * budowy Śródmiejskiej oraz Północno – wschodniej obwodnic drogowych miasta * rewitalizacji Bielskiej Starówki * rewitalizacji Bielskiej Starówki Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

30 Wiesław OKOŃSKI Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ROBUD Sp. z o.o. w Gliwicach w uznaniu - utworzenia już w 1987 roku jednej z pierwszej w regionie Spółki Budowlanej, zapewniając jej rozwój jako Przedsiębiorstwa Budowlanego Robud o bardzo znaczącej obecnie pozycji na rynku krajowego i regionalnego budownictwa oraz jako realizator wielu kluczowych inwestycji kubaturowych - stałego organizatora pomocy społecznej jako Założyciel i Kierujący Fundacją Nadzieja Dzieci Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

31 Osiedle mieszkaniowe róg Bernardyńska-Świętojańska w Gliwicach, wykonywany dla II ZBM TBS Gliwice

32 Rajmund SOROWSKI Właściciel, Prezes PPUH SOR-DREW w Świętochłowicach Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 w uznaniu - wyjątkowej, osobistej przedsiębiorczości w utworzeniu i ekspansywnym rozwoju wieloprofilowego przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowego, wyspecjalizowanego w eksporcie i kooperacji z wiodącymi producentami zagranicznymi zwłaszcza rynku niemieckiego - efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażania innowacyjnych technologii, systemu ISO, wymiernego pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE

33

34 Urszula SMYKOWSKA Zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w uznaniu współudziału w opracowaniu i tworzeniu strategii ekonomicznej jednej z największych w kraju spółdzielni mieszkaniowych, zarządzania finansami związanymi z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną oraz tworzenie montaży finansowania przedsięwzięć nowego budownictwa mieszkaniowego Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

35 Jerzy BLAZY Doradca Zarządu i Dyrektor rozwoju marki Atlas Złoty Wiek w Łodzi Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 w uznaniu za wieloletnią działalność jako Dyrektor Śląskiego Centrum Doradztwa Budowlanego ATLAS, bardzo cenioną pracę dydaktyczną oraz aktywną współpracę ze Śląską Izbą Budownictwa

36

37 Jerzy DONIEC Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 w uznaniu organizowania efektywnej gospodarki remontowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, optymalizacji dostaw mediów oraz za kierowanie Radą Nadzorczą tej organizacji spółdzielczej

38 Bartłomiej JAROCHA Dyrektor ds. rozwoju, Członek Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie Nagroda i Tytuł AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 w uznaniu - zapewnienia kompleksowej w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji Projektu Funduszu Spójności - zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach

39 Konkurs Buduj Bezpiecznie 2011 I MIEJSCE P.P i U CONCRET Spółka Jawna z Tychów Budowa Przedszkola w Dąbrowie Górniczej

40 Konkurs Buduj Bezpiecznie 2011 P.B. HB-UNIBUD Spółka Akcyjna z Czechowic-Dziedzic Budowa Zakładu Produkcji i Regeneracji Narzędzi Skrawających w Dąbrowie Górniczej II MIEJSCE

41 Konkurs Buduj Bezpiecznie 2011 F.R.B. Krzysztof Brodnicki z Dąbrowy Górniczej Termoizolacja - Budynku Mieszkalnego- Wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej III MIEJSCE

42 prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI Profesor zwyczajny Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 Tytuł Honorowy wraz z Medalem OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO

43 Tytuł Honorowy wraz z Medalem OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO mgr inż. arch. Stanisław NIEMCZYK Ars Architektura w Tychach LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011

44 mgr inż. Tadeusz GLÜCKSMAN Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2011 Tytuł Honorowy wraz z Medalem OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO


Pobierz ppt "RADA PATRONACKA XIV GALI BUDOWNICTWA HENRYK SIODMOK Prezes Zarządu GRUPY ATLAS MICHAŁ WRZOSEK Prezes Zarządu PERI Polska JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google