Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Elżbieta Szymanik Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie ul. Wodna 1 tel

2 Partnerstwo publiczno - prywatne
PPP- współpraca oparta na umowie o ppp podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie / Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r Dz. U. Nr 169, poz.1420 /

3 Partner prywatny . Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej Ngo Kościół lub inny związek wyznaniowy Podmiot zagraniczny jeśli jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą w Polsce

4 Podmiot publiczny Organy administracji rządowej Jst i ich związki
Fundusze celowe Państwowe szkoły wyższe Jednostki B+R Samodzielne publiczne ZOZ Państwowe lub samorządowe instytucje kultury PAN i jej jednostki organizacyjne Państwowe lub samorządowe os. pr. utworzone na podst. ustaw z wył. Przedsiębiorstw, banków i s-k handlowych

5 Ustawowe zasady ppp 1/2 Zawarcie umowy o ppp
Podmioty wskazane w ustawie Realizacja zadania publicznego Przedmiotem umowy o ppp jest realizacja zadania publicznego przez partnera prywatnego na rzecz podmiotu publicznego za wynagrodzeniem

6 Ustawowe zasady 2/2 Partner prywatny co najmniej w części poniesie nakłady na realizację zadania Korzyść dla interesu publicznego Przystąpienie do współpracy z partnerem prywatnym musi być poprzedzone analizą / art. 11 / Zamieszczenie informacji o planowanym partnerskim zadaniu-przedsięwzięciu w BZP i BIP Wybór partnera prywatnego na zasadach ustawy / art. 14 / Zawarcie umowy o ppp / art. 18 /

7 Przedsięwzięcie Zaprojektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego Świadczenie usług publicznych powyżej 3 lat / w tym eksploatacja , utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego majątkiem / Działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne

8 Warunki zastosowania ppp
Ppp może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przynosi to korzyści dla interesu publicznego przeważającego w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia Korzyści: oszczędność środków publicznych, podniesienie poziomu świadczonych usług, obniżenie uciążliwości dla otoczenia, korzyści czasu realizacji przedsięwzięcia, inne

9 Porównanie Ppp Metoda tradycyjna
Koncentracja na „całościowym cyklu życia” danego projektu Zapewnianie środków finansowych należy do zadań partnera prywatnego ( w całości lub części) Obciążenie finansowe dla podmiotu publicznego (wynagrodzenie partnera prywatnego ) przybiera różne formy, a cały mechanizm zależy od poziomu wydajności i jakości realizowanego przedsięwzięcia Ryzyko związane z przedsięwzięciem dzieli się pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego Metoda tradycyjna Koncentracja na pojedynczym etapie Zapewnianie środków finansowych należy do zadań podmiotu publicznego Stałe obciążenie finansowe Wszystkie rodzaje ryzyka spoczywają na podmiocie publicznym

10 Mity Sektor publiczny dysponuje wystarczającymi środkami na finansowanie przedsięwzięć Ppp jest droższym rozwiązaniem- sektor publiczny zrobi to taniej Przygotowanie projektów w ppp trwa długo- czas inwestycji się przedłuża Koszty przedsięwzięcia w ppp muszą zostać pokryte przez końcowego użytkownika Ppp to większe ryzyko korupcji Dobre przedsięwzięci ppp powinno zapewnić przejęcie całego ryzyka przez partnera prywatnego Ppp powoduje , że partner prywatny bogaci się kosztem partnera publicznego

11 Prawdy Ppp to przedsięwzięcia „ kupuj dziś – płać jutro”
Koszty finansowe są przy zastosowaniu metody ppp Ppp jest metodą wymagającą wiedzy i doświadczenia

12 Koszty finansowe a pozostałe koszty

13 Podsumowanie zapewnienia wsparcia prawnego, instytucjonalnego, politycznego i społecznego określenia celów i zadań dla projektów partnerskich przygotowania i wdrożenia aktów wykonawczych dalsze umocowanie możliwości wykorzystania kapitału prywatnego w projektach w oficjalnych dokumentach programowych

14 Dziękuję Państwu za uwagę
Elżbieta Szymanik Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie ul. Wodna 1 tel


Pobierz ppt "PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google