Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – listopad 2013r. Miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie Styczeń ,8 % (4.022 osób) 13,2 %18,5% Styczeń ,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1 % Luty ,4 % (4.241 osób) 13,4 %18,8 % Luty ,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Marzec ,2 % (4.173 osób) 13,3 %18,5% Marzec ,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9 % Kwiecień ,3 % (3.863 osób) 13 %18 % Kwiecień ,9 % (3.695 osób) 14,0 %18,4%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Maj ,8 % (3.349) 12,6 %17,4 % Maj ,5 % (3.248) 13,5 %17,7 % Czerwiec ,4 % (2.906) 12,4 %16,7 % Czerwiec ,6 % (2.978) 13,2 %17,0 %

5 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Lipiec ,3 % (2.568) 12,3 %16,5 % Lipiec ,9 % (2.740) 13,1 %16,8 % Sierpień ,1 % (2.518) 12,4 %16,5 % Sierpień ,2% (2.792) 13 %16,7%

6 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r. - c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Wrzesień ,9% (2.740) 12,4%16,5% Wrzesień ,3% (3.143) 13,0%16,9% Październik ,6% (2.960) 12,5%16,9% Październik ,1% (3.389) 13,0%17,0%

7 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Listopad ,5% (3.248) 12,9%17,4% Listopad ,5% (3.529) 13,2%17,4% Grudzień ,9% (3.308) 13,4%18,2% Grudzień % (3.673) 13,4 %18%

8 Liczba zarejestrowanych osób na dzień r. zarejestrowanych było osoby, w tym kobiet. dla porównania: r. zarejestrowanych było osób – nastąpił wzrost o 365 osoby; osób (80% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 214 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 158 osób (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 14 osób;

9 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 2206 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1356 osób 3) powyżej 50 roku życia – 1134 osoby 4) bez doświadczenia zawodowego – 945 osoby 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia osób 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 491 osób

10 Współpraca z pracodawcami W okresie styczeń – grudzień 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1813 oferty pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. W okresie styczeń – grudzień 2013 r. zorganizowano 10 giełd pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kucharz kelner-barman, kasjer sprzedawca, z-ca kierownika sklepu magazynier, masarz pracownik restauracji, pracownik produkcji /przetwórca ryb/ pracownik ochrony, pracownik gosp. Rolnego.

12 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

13 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

14 Podjęcia pracy W okresie styczeń – grudzień 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną – 2388 osób pracę subsydiowaną – 219 osób

15 Zatrudnianie cudzoziemców Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w okresie styczeń – grudzień 2013 r Branże/zawody: kelner, kucharz, pomoc kuchenna, recepcjonista, pokojowa, kierowca, pracownik gospodarczy, sprzedawca, muzyk, osoba sprzątająca, cieśla, montażysta, specjalista ds. marketingu, muzyk

16 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi , w tym Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi ; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota ; Rezerwa Ministra MPiPS w wysokości ;

17 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji r. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Staż Fundusz Pracy ,00 zł 42 osoby EFS ,00 zł 141 osób Rezerwa Ministra ,00 zł 8 osób zł Szkolenia Fundusz Pracy ,00 zł 130 osób /Klub Pracy/ zł Prace interwencyjne Fundusz Pracy ,00 zł 26 osób zł

18 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji r c.d. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy ,00 zł 9 osób EFS ,00 zł 50 osób Rezerwa Ministra ,00 zł 9 osób zł Refundacje doposażenia stanowisk pracy Fundusz Pracy ,00 zł 59 osób EFS ,00 zł 12 osób Rezerwa Ministra ,00 zł 3 osoby zł

19 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń –grudzień 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ ,09 zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – osoby

20 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google