Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – listopad 2013r. Miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie Styczeń 2012 13,8 % (4.022 osób) 13,2 %18,5% Styczeń 2013 13,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1 % Luty 201214,4 % (4.241 osób) 13,4 %18,8 % Luty 201313,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Marzec 2012 14,2 % (4.173 osób) 13,3 %18,5% Marzec 2013 13,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9 % Kwiecień 2012 13,3 % (3.863 osób) 13 %18 % Kwiecień 2013 12,9 % (3.695 osób) 14,0 %18,4%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Maj 201211,8 % (3.349) 12,6 %17,4 % Maj 201311,5 % (3.248) 13,5 %17,7 % Czerwiec 2012 10,4 % (2.906) 12,4 %16,7 % Czerwiec 2013 10,6 % (2.978) 13,2 %17,0 %

5 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Lipiec 2012 9,3 % (2.568) 12,3 %16,5 % Lipiec 2013 9,9 % (2.740) 13,1 %16,8 % Sierpień 2012 9,1 % (2.518) 12,4 %16,5 % Sierpień 2013 10,2% (2.792) 13 %16,7%

6 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r. - c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Wrzesień 2012 9,9% (2.740) 12,4%16,5% Wrzesień 2013 11,3% (3.143) 13,0%16,9% Październik 2012 10,6% (2.960) 12,5%16,9% Październik 2013 12,1% (3.389) 13,0%17,0%

7 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Listopad 2012 11,5% (3.248) 12,9%17,4% Listopad 2013 12,5% (3.529) 13,2%17,4% Grudzień 2012 11,9% (3.308) 13,4%18,2% Grudzień 2013 13 % (3.673) 13,4 %18%

8 Liczba zarejestrowanych osób na dzień 31.12.2013r. zarejestrowanych było 3.673 osoby, w tym 1.790 kobiet. dla porównania: 31.12.2012r. zarejestrowanych było 3.308 osób – nastąpił wzrost o 365 osoby; 2.948 osób (80% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 214 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 158 osób (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 14 osób;

9 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 2206 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1356 osób 3) powyżej 50 roku życia – 1134 osoby 4) bez doświadczenia zawodowego – 945 osoby 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia - 390 osób 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 491 osób

10 Współpraca z pracodawcami W okresie styczeń – grudzień 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1813 oferty pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. W okresie styczeń – grudzień 2013 r. zorganizowano 10 giełd pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kucharz kelner-barman, kasjer sprzedawca, z-ca kierownika sklepu magazynier, masarz pracownik restauracji, pracownik produkcji /przetwórca ryb/ pracownik ochrony, pracownik gosp. Rolnego.

12 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu 15.03.2013r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

13 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

14 Podjęcia pracy W okresie styczeń – grudzień 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły - 2759 osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną – 2388 osób pracę subsydiowaną – 219 osób

15 Zatrudnianie cudzoziemców Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w okresie styczeń – grudzień 2013 r. - 111 Branże/zawody: kelner, kucharz, pomoc kuchenna, recepcjonista, pokojowa, kierowca, pracownik gospodarczy, sprzedawca, muzyk, osoba sprzątająca, cieśla, montażysta, specjalista ds. marketingu, muzyk

16 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi 4 681 500, w tym Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi 2 321 500; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota 2 090 400; Rezerwa Ministra MPiPS w wysokości 269 600;

17 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji 31.12.2013r. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Staż Fundusz Pracy 479 389,00 zł 42 osoby EFS 999 387,00 zł 141 osób Rezerwa Ministra 29 600,00 zł 8 osób 1 508 383 zł Szkolenia Fundusz Pracy 198 247,00 zł 130 osób /Klub Pracy/ --198 247 zł Prace interwencyjne Fundusz Pracy 150 253,00 zł 26 osób - -150 254 zł

18 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji 31.12.2013r c.d. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy 215 603,00 zł 9 osób EFS 882 000,00 zł 50 osób Rezerwa Ministra 180 000,00 zł 9 osób 1 277 603 zł Refundacje doposażenia stanowisk pracy Fundusz Pracy 1 074 486,00 zł 59 osób EFS 209 000,00 zł 12 osób Rezerwa Ministra 60 000,00 zł 3 osoby 1 343 486 zł

19 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń –grudzień 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – 7.043.922 zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ - 2.037.637,09 zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – 474.283 zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – 3.122 osoby

20 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.12.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google