Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Skala i rodzaje map

3 Skala Skala określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona
Skalę możemy przedstawić w postaci: liczbowej mianowanej podziałki liniowej

4 Skala 1:100 000 – skala liczbowa 1cm – 1 km – skala mianowana
Podziałka liniowa

5 Wielkość skali Im większa liczba po dwukropku, tym mniejsza skala (mało dokładna) 1: – duża skala 1: – mała skala

6 Przekształcanie skali
1: (skala liczbowa) 1cm: cm 1cm: m 1cm:10 000km 1cm-10km (skala mianowana)

7 Zadanie 1 1:100 000 1cm:100 000cm 1cm:100 000m 1cm:1000km 1cm-1km
Przedstaw skalę 1: w postaci mianowanej 1: 1cm: cm 1cm: m 1cm:1000km 1cm-1km

8 Zadanie 2 1:50 000 1cm:50 000cm 1cm:50 000m 1cm-500m
Przedstaw skalę 1: w postaci mianowanej 1:50 000 1cm:50 000cm 1cm:50 000m 1cm-500m

9 Odpowiedź: Odległość między tymi punktami wynosi 15 km
Zadanie 3 Odległość pomiędzy punktem A i B na mapie w skali 1: wynosi 6 cm. Jaka odległość dzieli punkty w terenie? Zamieniamy skalę liczbową na mianowaną 1cm – 2,5km Mnożymy odległość na mapie przez skalę mianowaną 6 x 2,5 km = 15 km Odpowiedź: Odległość między tymi punktami wynosi 15 km

10 Rodzaje map Mapa to dwuwymiarowy rysunek Ziemi przedstawiony w skali z użyciem znaków graficznych. Podział map wynika z wielkości skali oraz rodzaju treści które przedstawiają.

11 Rodzaje map Ze względu na skalę wyróżnia się mapy: przeglądowe (mała skala)

12 Rodzaje map Ze względu na skalę wyróżnia się mapy: topograficzne (duża skala)

13 Mapy topograficzne Mapy topograficzne przedstawiają niewielki obszar. Mapy takie wykonywane są w dużych skalach od 1: (lub większych) do 1: (lub mniejszych)

14 Mapy topograficzne Ze względu na skalę mapy topograficzne dzielimy na:
wielkoskalowe (skala 1:10000 i większa) średnioskalowe (od 1:10000 do 1:100000) małoskalowe (1: i mniejsza)

15 Mapy przeglądowe Mapy przeglądowe obejmują rozległe tereny i są mało szczegółowe. Ze względu na treść wyróżnia się mapy przeglądowe ogólnogeograficzne oraz tematyczne

16 Mapy ogólnogeograficzne
Mapy ogólnogeograficzne przedstawiają elementy fizyczne (np. ukształtowanie powierzchni) oraz gospodarcze (np. drogi, granice państw).

17 Mapy tematyczne Mapa tematyczna eksponuje jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy ogólno geograficznej, bądź określone zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze, społeczne.

18 Przykład mapy tematycznej

19 Przykład mapy tematycznej

20 Rodzaje map Mapy Topograficzne Małoskalowe Średnioskalowe
Wielkoskalowe Przeglądowe Ogólnogeograficzne Tematyczne


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google