Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu.

2 Kamienie milowe wdrażania ustawy 1 lipca 2011 r. – uchwalenie ustawy, 15 lipca 2011 r. – podpisanie przez Prezydenta RP, 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie ustawy, 30 czerwca 2012 r. – aktualizacja WPGO, 31 grudnia 2012 r. – podjęcie uchwał przez gminę, 1 lipca 2013 r. – start systemu. 2

3 Plany uchwalone w terminie ustawowym dolnośląski 27 czerwca 2012 r. łódzki 21 czerwca 2012 r. podlaski 21 czerwca 2012 r. pomorski 25 czerwca 2012 r. świętokrzyski 28 czerwca 2012 warmińsko-mazurski 19 czerwca 2012 r. zachodniopomorski 29 czerwca 2012 r. Plany uchwalone po terminie ustawowym małopolski 2 lipca 2012 r. lubelski 30 lipca 2012 r. śląski 24 sierpnia 2012 r. wielkopolski 27 sierpnia 2012 r. podkarpacki 27 sierpnia 2012 r. opolski 28 sierpnia 2012 r. kujawsko-pomorski 24 września 2012 r. lubuski 10 września 2012 r mazowiecki 22 października 2012 r. 3 WPGO

4 Uchwały Stan podjęcia uchwał będących podstawą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Badania ankietowe w gminach marzec/kwiecień 2013 r. 4

5 Art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. Tryb zarządzenia zastępczego został zastosowany w przypadku jednej gminy. W przypadku niepodjęcia uchwał w terminie wojewoda wzywa radę gminy do ich podjęcia, wyznaczając termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda powinien wydać zarządzenie zastępcze, wywołujące skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego 5

6 Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z wykonawcą Wyłoniony wykonawca W trakcie procedur Nie zorganizowano przetargu Stan na dzień 28.06.2013 r. 1 97231717020 Stan na dzień 29.08.2013 r. 2 373206917 6

7 Stan realizacji przetargów Spośród 17 gmin, które nie zorganizowały przetargów: 16 gmin (w tym jeden związek międzygminny, w skład którego wchodzą 4 gminy) zleciło odbieranie odpadów komunalnych własnej jednostce organizacyjnej, 1 gmina odpowiedziała, że gmina ma zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wskutek referendum gminnego. Ministerstwo Środowiska pozostaje na stanowisku, że przetarg jest jedyną dopuszczalną formą wyboru wykonawcy, dlatego w takich wypadach powinna zostać wszczęta procedura nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. 7

8 Stan realizacji przetargów Liczba zastosowanych rozwiązań pomostowych w gminach, które nie zakończyły procedur przetargowych - zlecenie własnej jednostce organizacyjnej, - zlecenie podmiotowi zewnętrznemu w trybie zamówienia z wolnej ręki, - porozumienie z przedsiębiorcami dotychczas odbierającymi odpady komunalne, - inne 8

9 Należy pamiętać, że żadna z form działań pomostowych nie stanowi realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9

10 Stan realizacji przetargów Metropolie (dane Unii Metropolii Polskich na dzień 16.07.2013 r.) całkowicie zakończono procedury przetargowe: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Wrocław; częściowo zakończono procedury przetargowe (nie we wszystkich sektorach): Białystok, Bydgoszcz; nie zakończono procedur przetargowych w żadnym z sektorów: Poznań, Warszawa. 10

11 Problemy Problemy we wdrażaniu ustawy brak wystarczającej liczby pojemników, niewystarczające informacje dla mieszkańców gmin, konieczność zmiany deklaracji przy zmianie stawek opłat, kwestionowanie statusu właściciela nieruchomości przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wątpliwości interpretacyjne, brak nadzoru gmin nad odbierającymi odpady komunalne. 11

12 Planowane zmiany ustawy Deklaracje – uproszczenie procedur w zakresie składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłat – możliwość dokonywania korekty deklaracji z urzędu; Doprecyzowanie statusu właściciela nieruchomości wobec spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; Doprecyzowanie i uproszczenie sprawozdawczości prowadzonej przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz samorządy gminne. 12

13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w dniu 28.11.2013 r. Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych – zgodny z Konstytucją RP; Obowiązek ponoszenia opłat oraz składania deklaracji przez właściciela nieruchomości zdefiniowanego w ustawie – zgodny z Konstytucją RP; Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niezgodne z Konstytucją RP w zakresie braku określenia głównych stawek opłat; Dopłaty oraz zwolnienia przedmiotowe – niezgodne z Konstytucją RP w zakresie nieustalenia warunków ich stosowania. Artykuły ustawy niezgodne z Konstytucją obowiązują przez 18 miesięcy od dnia wydania wyroku. 13

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Stanisław Gawłowski


Pobierz ppt "INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google