Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CUDZOZIEMCY W DZIELNICY WOLA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CUDZOZIEMCY W DZIELNICY WOLA"— Zapis prezentacji:

1 CUDZOZIEMCY W DZIELNICY WOLA
Mgr Elżbieta Łukasik "Migracje międzynarodowe" - Integracja imigrantów - doświadczenia międzynarodowe i wyzwania dla Polski

2 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY M.ST. WARSZAWA

3 CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA
Wola jest jedną z 18 dzielnic Warszawy. Jest to dzielnica silnych kontrastów, obok nowoczesnych biurowców, w których swoje siedziby mają międzynarodowe koncerny, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe - ciągle jeszcze funkcjonują obszary starej zabudowy z substandardowymi zasobami mieszkaniowymi.

4 CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY
Problem bezrobocia w dzielnicy Wola występuje w większym nasileniu niż w pozostałych dzielnicach w I kwartale 2009 bez pracy pozostawało 2298 osób. Poważnym problemem jest także starzenie się mieszkańców dzielnicy, już obecnie zamieszkuje tu więcej starszych osób niż dzieci i młodzieży.

5 INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z ŻYCIEM SPOŁECZNYM W DZIELNICY WOLA
Edukacja 28 przedszkoli publicznych oraz 9 niepublicznych 19 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) 15 gimnazjów 27 szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, szkoły zawodowe)

6 Placówki pomocy społecznej
INFRASTRUKTURA Placówki pomocy społecznej 1 Ośrodek Pomocy Społecznej. 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 7 noclegowni i schronisk dla bezdomnych zapewniających około 900 miejsc 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne)

7 MIESZKAŃCY DZIELNICY WOLA STAN NA 30.XI.2009
Ogółem: mieszkańców CUDZOZIEMCY Zameldowani na pobyt stały 702 Zameldowani czasowo powyżej 3. m-cy 865 Zameldowani czasowo do 3. m-cy 27 Dane na podstawie informacji z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola

8 Dzieci cudzoziemskie 20 3 58 55 9 17 35 2 33 Przedszkola
Szkoły Liczba dzieci spoza UE Liczba dzieci z UE Kraj pochodzenia Spoza UE Uchodźcy Przedszkola 20 Wietnam 13 Chiny 1 Kenia 1 Syria 2 3 Białoruś 1 Czeczenia 2 Szkoły Podstaw. 58 Rumunia 3 55 Wietnam 29 Białoruś 5 Czeczenia 3 Rosja 2 Ukraina 2 Armenia 1 Brazylia 1 Kazachstan 1 Kenia 1 Mongolia 1 9 Rosja 6 Czeczenia 2 Armenia 1 Gimnazja 17 Wietnam 6 Ukraina 6 Armenia 2 Uzbekistan 2 Rosja 1 Ponadgimnazjalne 35 2 Słowacja 1 Litwa 1 33 Wietnam 18 Ukraina 5 Brazylia 2 Korea Pd. 2 Armenia 1 Białoruś 1 Kanada 1 Mongolia 1 USA 1 Dzieci cudzoziemskie

9 POMOC UDZIELANA PRZEZ OPS
W OPS dzielnicy Wola ul. Bema 91 zatrudniony jest pracownik socjalny, który zajmuje się pomocą dla uchodźców. Obecnie jest 56 takich rodzin, z tego z różnych form pomocy systematycznie korzysta 35 rodzin. 33 rodziny to zamieszkujący Wolę Czeczeni. Pozostali to uchodźcy z Afryki. Rodzaje udzielanej pomocy: zasiłki celowe, zasiłek stały (dla 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności), opłacanie dzieciom obiadów z w szkole, wyprawki szkolne, pomoc rzeczowa i żywnościowa, praca socjalna.

10 POMOC UDZIELANA PRZEZ OPS
Klub Pracy „Ku aktywności zawodowej” ul. Karolkowa 58a - pomoc w napisaniu cv i innych dokumentów, korzystanie z codziennej prasy, telefonu, dostęp do internetu, faxu . Kursy komputerowe, porady doradcy zawodowego. Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Karolkowa 58a – poradnictwo rodzinne (psycholog, pedagog).

11 POMOC W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Wypłata świadczeń: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe. Bezpłatne porady i konsultacje w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, udzielane przez specjalistów: prawnika, psychologa, terapeutę uzależnień, specjalistę ds. przemocy.

12 NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY DOTYCZĄCE UCHODŹCÓW
Problemy mieszkaniowe – wysokie ceny wynajmu oraz niechęć do wynajmowania mieszkań Czeczenom, zamieszkiwanie w budynkach o bardzo niskim standardzie Z braku jakiegokolwiek mieszkania okresowe przebywanie w noclegowniach. W jednej z wolskich noclegowni od początku roku przebywało 5 Czeczenek z dziećmi. Brak dostępu do lokali socjalnych i komunalnych.

13

14 NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY DOTYCZĄCE UCHODŹCÓW
Problemy z pracą – brak odpowiednich kwalifikacji lub niemożność ich udokumentowania, często również brak doświadczenia, podejmowanie niskopłatnych prac w „szarej strefie” ( najczęściej sprzątanie lub praca na budowach). Brak umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń biurowych, trudności językowe.

15 NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY DOTYCZĄCE UCHODŹCÓW
Problemy zdrowotne - liczne schorzenia psychosomatyczne, zaburzenia psychiczne będące skutkiem życia w sytuacji stałego zagrożenia. Zaburzenia emocjonalne u dzieci, utrudniające funkcjonowanie w szkole Utrudniony dostęp do rosyjskojęzycznych lekarzy i psychologów ( głównie uchodźcy z Czeczeni).

16 INNE PROBLEMY DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW
Związek (często małżeństwo) z osobą uzależnioną od alkoholu i wynikające z tego konsekwencje, Problemy w uzyskaniu alimentów np. w Irlandii nie istnieje fundusz alimentacyjny, więc wypłaca je strona polska. Z kolei Polki zawierające małżeństwa z obywatelami Rosji lub Ukrainy mają trudności w udowodnieniu prawa do alimentów. Wychowywanie niepełnosprawnego dziecka

17 Wnioski Na poziomie dzielnicy Wola problemy cudzoziemców nie są szczególnie istotne Nie istnieje monitoring aktualnej sytuacji ani możliwych zmian Nie ma koordynacji działań wobec różnych grup cudzoziemców Brak miejsc, w których cudzoziemcy mogliby uzyskiwać kompleksowe informacje w ważnych życiowych kwestiach

18 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "CUDZOZIEMCY W DZIELNICY WOLA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google