Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA SPOŁECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA SPOŁECZNA."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA SPOŁECZNA – ROZWÓJ Z PRZYSZŁOŚCIĄ www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Wojewoda Świętokrzyski

2 Założenia projektu: 1)Utworzenie partnerstwa pomiędzy instytucjami biorącymi udział w projekcie. 2)Wymiana wiedzy i doświadczeń zarówno pomiędzy partnerami a przedstawicielami władz samorządowych szczebla gminnego oraz społecznością lokalną. 3)Podniesienie wiedzy władz samorządowych w zakresie korzyści płynących z wspierania ekonomii społecznej. 4)Budowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

3 Instytucje partnerskie: 1)Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Ja-Ty-My" funkcjonujące od 2002 r. w Łodzi propagując model firmy społecznej jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych bezrobociem i wykluczeniem społecznym. 2)Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg z siedzibą w Bałtowie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich. 3)Social Entrepreneurship Initative & Foundation (Inicjatywa i Fundacja Na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej) z siedzibą w Zurychu zaangażowane w promocję i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

4 Okres wdrażania projektu: 1)Rozpoczęcie realizacji: styczeń 2014 r. 2)Zakończenie realizacji: wrzesień 2014 r. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

5 Zrealizowane działania: Konferencja inaugurująca (07 lutego 2014 r.). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

6 Zrealizowane działania: Dwudniowe szkolenie oraz warsztaty z zakresu podstaw prawnych, organizowania oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej (27-28 lutego 2014 r.). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

7 Zrealizowane działania: Dwudniowe szkolenie oraz warsztaty z zakresu motywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działalności, oraz promowania działalności wspomnianych podmiotów (6-7 marca 2014 r.). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

8 Zrealizowane działania: Wizyta studyjna w województwie Łódzkim (17 marca 2014 r.). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

9 Kolejne działania: 1)Wizyta studyjna na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – największego przedsięwzięcia tego typu w kraju, które powstało w wyniku oddolnej inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej (25 kwietnia 2014 r.). 2)Wizyta studyjna na terenie Konfederacji Szwajcarskiej prowadzona przez Inicjatywę i Fundację Na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej (maj 2014 r.). 3)Panel dyskusyjny z udziałem partnerów oraz samorządów gminnych i społeczności lokalnej (sierpień 2014 r.). 4)Publikacja katalogu dobrych praktyk ekonomii społecznej zawierającego przykłady skutecznych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na terenie kraju. 5)Konferencja końcowa (wrzesień 2014 r.). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

10 Planowane działania dodatkowe (lipec-sierpień br.): 1)Wizyta studyjna na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego; 2)Wizyta studyjna na terenie Konfederacji Szwajcarskiej; 3)Wizyta studyjna w województwie łódzkim; Podjęcie dodatkowych działań ma na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania Projektu o przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które zakresem swoich działań obejmują wspieranie rozwoju szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Efektywny rozwój przedsiębiorczości społecznej jest w dużej mierze oparty na ścisłej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a osobami podejmującymi inicjatywy oddolne. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Dziękuję za uwagę Dawid Kowalski Inspektor wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wojewoda Świętokrzyski Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce Wojewoda Świętokrzyski


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA SPOŁECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google