Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim Dr. Bogusław Sosnowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim Dr. Bogusław Sosnowski."— Zapis prezentacji:

1 Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim Dr. Bogusław Sosnowski

2 Spis wykładów GKL1 - Znaczenie i miejsce kapitału intelektualnego w organizacji GKL2 - Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji GKL3 - Koncepcja uczącej się organizacji GKL4 - Kultura organizacji GKL5 - Partycypacja pracowników w działalności organizacji GKL6 - Poznaj siebie w organizacji GKL7 - Poznaj siebie (historia i poznawanie) GKL8 - Rozwój kreatywności w organizacji GKL9 - Komunikowanie interpersonalne w organizacji GKL1O - Proces ZZL 1. Planowanie potrzeb kadrowych GKL1O - Proces ZZL 2. Określanie kompetencji stanowiskowych i menedżerskich GKL1O - Proces ZZL 3. Dobór pracowników GKL1O - Proces ZZL 4. Organizacja pracy GKL1O - Proces ZZL 5. Ocenianie pracowników GKL1O - Proces ZZL 6.Wynagradzanie pracowników GKL1O - Proces ZZL 7. Rozwój pracowników GKL1O - Proces ZZL 8. Odejścia pracowników GKL11 - Mobbing w organizacji GKL12 - Komunikowanie międzykulturowe GKL13 - Międzynarodowy przepływ siły roboczej (kapitału intelektualnego) dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim2

3 1.Pojęcia ogólne 1.Społeczeństwo przemysłowe a informacyjne. 2.Wartości materialne i prawne w wartości rynkowej organizacji. 3.Porównanie aktywów materialnych i niematerialnych. 4.Pojęcie i struktura kapitału intelektualnego. 5.Zarządzanie kapitałem intelektualnym wg Navigatora Scandii. 6.Kapitał intelektualny w perspektywie rozwoju wg. ZKW (Zrównoważona Karta Wyników). 7.Monitorowanie aktywów niematerialnych wg Sveibygo. 8.Audyt kapitału intelektualnego metodą A. Brooking. dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim3

4 1.Pojęcia ogólne (c.d) 9.Raportowanie o stanie kapitału intelektualnego. 10.Pojęcie organizacji uczącej się. 11.Cechy organizacji uczącej się. 12.Proces organizacyjnego uczenia się. 13.Przesłanki partycypacji pracowników w zarządzaniu i organizacją. 14.Pojęcie i znaczenie przedstawicielstw pracowników w zarządzaniu organizacją. 15.Pojęcie kapitału ludzkiego: zasób czy potencjał. 16.Pojęcie i znaczenie międzynarodowego przepływu siły roboczej 17.Rodzaje przepływów siły roboczej w skali międzynarodowej. dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim4

5 2. Pojęcia związane z osobowością ludzką 1.Wskaźnik typu osobowości wg Myers-Briggs. 2.Trzy poziomy zaprogramowania umysłu. 3.Znaczenie postaw, osobowości, postrzegania i uczenia się. 4.Pojęcie CUD wg G. Rogali. 5.Pojęcie i znaczenie inteligencji formalnej i emocjonalnej. 6.Pojęcie czworokątu wiedzy. 7.Tablica potrzeb wg Masłowa i innych teoretyków. 8.Model komunikowania się z pracownikami. 9.Pojęcie i charakterystyka komunikacji werbalnej. 10.Pojęcie i charakterystyka komunikacji niewerbalnej. 11.Uwarunkowania kulturowe komunikacji interpersonalnej. 12.Komunikacja międzykulturowa. dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim5

6 3.Pojęcia związane z kierowaniem ludźmi 1.Modele kierowania ludźmi. 2.Pojęcie i cechy przywódcy a pojęcie i cechy kierownika. 3.Pojęcie kompetencji pracowniczych i kierowniczych. 4.Opisywanie kompetencji pracowniczych i kierowniczych. 5.Proces zarządzania kompetencjami. 6.Planowanie zatrudnienia w organizacji. 7.Znaczenie doboru pracowników. 8.Metody rekrutacji pracowników. 9.Zasady pisania listów motywacyjnych i CV (życiorysu). 10.Znaczenie i charakterystyka rozmowy kwalifikacyjnej. 11.Wprowadzenie do pracy w organizacji. 12.Organizacja pracy zatrudnionego. dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim6

7 3.Pojęcia związane z kierowaniem ludźmi (c.d) 13.Znaczenie systemów ocen pracowników. 14.Metody ocen pracowników. 15.Znaczenie szkolenia i doskonalenia pracowników. 16.Metody ocen przeprowadzanych szkoleń. 17.Znaczenie systemów motywacyjnych w organizacji. 18.Formy motywowania materialnego w organizacji. 19.Formy motywowania niematerialnego w organizacji. 20.Pojęcie i znaczenie ścieżki kariery w organizacji. 21.Kształtowanie warunków pracy. 22.Pojęcie i formy mobbingu. 23.Przeciwdziałanie mobbingowi 24.Pojęcie i metody rozwiązywania konfliktów w organizacji. 25.Pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim7

8 4.Nowe rozwiązania w ZZL 1.Pojęcie i znaczenie leasingu kadrowego. 2.Pojęcie i znaczenie outsourcing-u. 3.Pojęcie i znaczenie outplacement-u. 4.Miejsce zespołów wirtualnych w ZZL 5.Znaczenie i wykorzystanie Internetu w ZZL. 6.Znaczenie i funkcje telepracy. dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim8

9 BIBLIOGRAFIA 1/3 1. Adair John, Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer, Kraków Adamiec Marek, Kożusznik Barbara, Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa Andersen Peter A., Mowa ciała dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o …, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań Antczak Zbigniew, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork Becker Brian E., Huselid Mark A., Ulrich Dave, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Bradberry Travis i Greaves Jean, Podręcznik inteligencji emocjonalnej. Wszystko, co potrzebne, by uruchomić swoje EQ, Wydawnictwo Helion, Gliwice Coto Julia, Poznaj siebie, Świat Książki, Warszawa Dobija Dorota, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim9

10 BIBLIOGRAFIA 2/3 9. Dobrowolski Zbysław, Szkolenie pracowników, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra Jurkowski Ryszard, Komunikowanie się. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Kaplan Rober S., Norton David P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kopertyńska Maria Wanda, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa Król Henryk (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Król Henryk, Ludwczyński Antoni (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Listwan Tadeusz (red.) Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Nöllke Matthias, Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, flashbook.pl, Warszawa Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim10

11 BIBLIOGRAFIA 3/3 18. Pocztowski Aleks (red), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczne, Kraków Poels Frans, Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Robbins Stephen P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa Rogala Grzegorz, O skutecznym wywieraniu wpływu, Concordia – Konsorcjum szkoleniowe, Warszawa Szałkowski Adam (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Wajda Augustyn, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa Walkowiak Ryszard, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora, Toruń Zawadzak Tadeusz, Podstawy kierowania organizacją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń dr. Bogusław SosnowskiZagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim11


Pobierz ppt "Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim Dr. Bogusław Sosnowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google