Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim"— Zapis prezentacji:

1 Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Dr. Bogusław Sosnowski

2 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Spis wykładów GKL1 - Znaczenie i miejsce kapitału intelektualnego w organizacji GKL2 - Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji GKL3 - Koncepcja uczącej się organizacji GKL4 - Kultura organizacji GKL5 - Partycypacja pracowników w działalności organizacji GKL6 - Poznaj siebie w organizacji GKL7 - Poznaj siebie (historia i poznawanie) GKL8 - Rozwój kreatywności w organizacji GKL9 - Komunikowanie interpersonalne w organizacji GKL1O - Proces ZZL 1. Planowanie potrzeb kadrowych GKL1O - Proces ZZL 2. Określanie kompetencji stanowiskowych i menedżerskich GKL1O - Proces ZZL 3. Dobór pracowników GKL1O - Proces ZZL 4. Organizacja pracy GKL1O - Proces ZZL 5. Ocenianie pracowników GKL1O - Proces ZZL 6 .Wynagradzanie pracowników GKL1O - Proces ZZL 7. Rozwój pracowników GKL1O - Proces ZZL 8. Odejścia pracowników GKL11 - Mobbing w organizacji GKL12 - Komunikowanie międzykulturowe GKL13 - Międzynarodowy przepływ siły roboczej (kapitału intelektualnego) dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

3 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pojęcia ogólne Społeczeństwo przemysłowe a informacyjne. Wartości materialne i prawne w wartości rynkowej organizacji. Porównanie aktywów materialnych i niematerialnych. Pojęcie i struktura kapitału intelektualnego. Zarządzanie kapitałem intelektualnym wg Navigatora Scandii. Kapitał intelektualny w perspektywie rozwoju wg. ZKW (Zrównoważona Karta Wyników). Monitorowanie aktywów niematerialnych wg Sveiby’go. Audyt kapitału intelektualnego metodą A. Brooking. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

4 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pojęcia ogólne (c.d) Raportowanie o stanie kapitału intelektualnego. Pojęcie organizacji uczącej się. Cechy organizacji uczącej się. Proces organizacyjnego uczenia się. Przesłanki partycypacji pracowników w zarządzaniu i organizacją. Pojęcie i znaczenie przedstawicielstw pracowników w zarządzaniu organizacją. Pojęcie kapitału ludzkiego: zasób czy potencjał. Pojęcie i znaczenie międzynarodowego przepływu siły roboczej Rodzaje przepływów siły roboczej w skali międzynarodowej. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

5 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pojęcia związane z osobowością ludzką Wskaźnik typu osobowości wg Myers-Briggs. Trzy poziomy zaprogramowania umysłu. Znaczenie postaw, osobowości, postrzegania i uczenia się. Pojęcie „CUD” wg G. Rogali. Pojęcie i znaczenie inteligencji formalnej i emocjonalnej. Pojęcie „czworokątu wiedzy”. Tablica potrzeb wg Masłowa i innych teoretyków. Model komunikowania się z pracownikami. Pojęcie i charakterystyka komunikacji werbalnej. Pojęcie i charakterystyka komunikacji niewerbalnej. Uwarunkowania kulturowe komunikacji interpersonalnej. Komunikacja międzykulturowa. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

6 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pojęcia związane z kierowaniem ludźmi Modele kierowania ludźmi. Pojęcie i cechy przywódcy a pojęcie i cechy kierownika. Pojęcie kompetencji pracowniczych i kierowniczych. Opisywanie kompetencji pracowniczych i kierowniczych. Proces zarządzania kompetencjami. Planowanie zatrudnienia w organizacji. Znaczenie doboru pracowników. Metody rekrutacji pracowników. Zasady pisania listów motywacyjnych i CV (życiorysu). Znaczenie i charakterystyka rozmowy kwalifikacyjnej. Wprowadzenie do pracy w organizacji. Organizacja pracy zatrudnionego. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

7 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pojęcia związane z kierowaniem ludźmi (c.d) Znaczenie systemów ocen pracowników. Metody ocen pracowników. Znaczenie szkolenia i doskonalenia pracowników. Metody ocen przeprowadzanych szkoleń. Znaczenie systemów motywacyjnych w organizacji. Formy motywowania materialnego w organizacji. Formy motywowania niematerialnego w organizacji. Pojęcie i znaczenie ścieżki kariery w organizacji. Kształtowanie warunków pracy. Pojęcie i formy mobbingu. Przeciwdziałanie mobbingowi Pojęcie i metody rozwiązywania konfliktów w organizacji. Pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

8 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Nowe rozwiązania w ZZL Pojęcie i znaczenie leasingu kadrowego. Pojęcie i znaczenie outsourcing-u. Pojęcie i znaczenie outplacement-u. Miejsce zespołów wirtualnych w ZZL Znaczenie i wykorzystanie Internetu w ZZL. Znaczenie i funkcje telepracy. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

9 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
BIBLIOGRAFIA 1/3 Adair John, Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer, Kraków 2007. Adamiec Marek, Kożusznik Barbara, Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001. Andersen Peter A., Mowa ciała dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o …, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. Antczak Zbigniew, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004. Becker Brian E., Huselid Mark A., Ulrich Dave, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. Bradberry Travis i Greaves Jean, Podręcznik inteligencji emocjonalnej. Wszystko, co potrzebne, by uruchomić swoje EQ, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. Coto Julia, Poznaj siebie, Świat Książki, Warszawa 2008. Dobija Dorota, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

10 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
BIBLIOGRAFIA 2/3 Dobrowolski Zbysław, Szkolenie pracowników, Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra 2002. Jurkowski Ryszard, Komunikowanie się. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2004. Kaplan Rober S., Norton David P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Kopertyńska Maria Wanda, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008. Król Henryk (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. Król Henryk, Ludwczyński Antoni (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Listwan Tadeusz (red.) Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006. Nöllke Matthias, Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, flashbook.pl, Warszawa 2007. Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

11 Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
BIBLIOGRAFIA 3/3 Pocztowski Aleks (red), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczne, Kraków 2002. Poels Frans, Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. Robbins Stephen P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998. Rogala Grzegorz, O skutecznym wywieraniu wpływu, Concordia – Konsorcjum szkoleniowe, Warszawa 2007. Szałkowski Adam (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005. Wajda Augustyn, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003. Walkowiak Ryszard, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora, Toruń 2007. Zawadzak Tadeusz, Podstawy kierowania organizacją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. dr. Bogusław Sosnowski Zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim


Pobierz ppt "Spis wykładów i zagadnienia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google