Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł tematyczny: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KOD studiów: ZSB1/S/0021

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie Dr G.Maniak

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zmiana czasów wymaga zmiany myślenia KIEDYŚ…. 1.Ciężka praca 2.Polecenia i kontrola 3.Stabilność i bezpieczeństwo 4.Zarządzanie 5.Zadowolenie klienta 6.Dawanie ludziom szansy na zarabianie 7.Jakość = doskonalenie produktu 8.Informacja to coś, co warto mieć TERAZ… 1.mądra praca 2.uprawnianie pracowników 3.ciągła zmiana 4.Liderowanie 5.wyprzedzanie oczekiwań klientów 6.dostarczanie szansy na spełnianie się 7.jakość=doskonalenie produktu dostarczanego na czas + znakomita obsługa 8.informacja stwarza przewagę nad konkurencją

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Czynniki wzrostu znaczenia funkcji personalnej w organizacji Wysokie koszty pracy Zdolność potencjału społecznego do generowania innowacji Wpływ polityki personalnej na kształtowanie się trendów w zakresie produktywności Wrażliwość potencjału społecznego na nieodpowiednie traktowanie Rola kultury organizacyjnej w nowoczesnym zarządzaniu

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Analogia do drużyny piłkarskiej: Wspólny cel Dopasowanie do zadań Współdziałanie, współodpowiedzialność Wsparcie, mobilizacja Determinacja: dziś dam z siebie wszystko Analogia do organizacji Świadomość celów Zrozumienie i akceptacja celów Jasno określone zasady, normy i wartości Podział na role Właściwe kompetencje Drożna komunikacja Wzajemne wsparcie NARZĘDZIA SUKCESU

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Wyzwania otoczenia – nowy paradygmat zarządzania Czynniki tworzące kontekst biznesu globalizacja liberalizacja handlu postęp technologiczny dominacja usług Główne cechy nowej ekonomii nieustanne zmiany turbulencja nieciągłość niepewność Nowy paradygmat zarządzania organizacja ucząca się, innowacyjna zarządzanie jakością - TQM strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Niezbędne cechy i umiejętności współczesnej organizacji elastyczność umiejętność korzystania z okazji innowacyjność myślenie globalne

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zasoby jako baza strategii firmy Firma jako zbiór zasobów i umiejętności ocenianych w kontekście otoczenia rynkowego Baza strategii i źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej Unikalna kombinacja zasobów i umiejętności

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Atrybuty zasobów traktowanych jako składniki potencjału konkurencyjności trudność imitacji rzadkość trudność substytucji ograniczona mobilność zdolność do zmian TRWALOŚĆ

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zasoby niematerialne jako czynnik wytwórczy More brains, less brawn Wiedza, idee, innowacje - najważniejszy czynnik wytwórczy i źródło przewagi konkurencyjnej

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Ewolucja funkcji personalnej Administrowanie personelem (personnel management) Szkoła stosunków międzyludzkich (human relation) Szkoła behavioralna oraz systemów społecznych (human resources management)

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 MODEL ADMINISTROWANIA PERSONELEM (personnel management) pracodawca i menedżerowie posiadają pełnię władzy ekonomicznej nad zatrudnionymi pracownikami poziom płacy jest regulowany wyłącznie prawem popytu i podaży na rynku pracy, a pracownika zatrudnia się do ściśle określonych zadań kierownictwo firmy dysponuje niekwestionowaną wiedzą fachową, która w połączenie z władzą ekonomiczną upoważnia ich do pełnej kontroli zachowań pracowników

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podejście od strony stosunków międzyludzkich (human relations) Założenie: pracownicy reagują przede wszystkim na społeczny kontekst pracy, włączając w to przygotowanie społeczne, normy grupowe oraz dynamikę kontaktów międzyludzkich Podejście: – nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe – kształtowanie dobrych stosunków międzyludzkich, – doskonalenie stylów kierowania, budowanie zaufania pracowników, – budowanie i integracja zespołów roboczych, – doradztwo personalne, – dbałość o zadowolenie pracowników jako warunek wysokiej wydajności pracy

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Definicja ZZL Strategiczne, spójne i wszechstronne spojrzenie na problemy związane z kierowaniem i rozwojem zasobów ludzkich w ramach struktur przedsiębiorstwa, przy czym każdy aspekt tego procesu stanowi istotny element zarządzania organizacją jako całością. M. Armstrong

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Miejsce ZZL wg modelu Michigan Siły polityczne Siły ekonomiczne Siły kulturowe Misja i strategia Zarządzanie zasobami ludzkimi Struktura organizacyjna

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Model ZZL (wg Listwana) MISJA CELE STRATEGIA FIRMY STRATEGIA PERSONALNA PLANOWANIE KADR WEJŚCIE DOBÓR KADR PRZEJŚCIE ROZWÓJ I MOTYWOWANIE WYJŚCIE ODEJŚCIA PRACOWNIKÓW KONTROLA FUNKCJI Ukształtowanie sprawnej kadry Zarządzanie wynikami pracy REALIZACJA ZADAŃ FIRMY I POTRZEB PRACOWNIKÓW Preparacj a Realizacja Kontrola Elementy ZZL Cele bezpośrednie Cele systemowe CZYNNIKI WEWNĘTRZNE (MOCNE I SŁABE STRONY FIRMY) CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (SZANSE I ZAGROŻENIA)

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) Istotne cechy ZZL: Uznanie pracowników za jeden z najbardziej wartościowych zasobów firmy Dążenie do budowania zasad identyfikowania się pracowników z celami firmy Integracja polityki personalnej z celami strategicznymi firmy Przeniesienie odpowiedzialności za pracowników na kierownictwo

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Funkcje ZZL Planowanie zasobów ludzkich Dobór pracowników Wdrażanie skutecznych systemów motywacji – Określanie zasad wynagradzania – Rozwój zawodowy pracowników – Opracowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych Kształtowanie kultury organizacyjnej Wdrażanie zmian organizacyjnych Komunikowanie w organizacji Współdziałanie ze związkami zawodowymi; stosunki pracownicze Bhp, prawo pracy, outplacement

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 MODELE POLITYKI PERSONALNEJ Model sita w firmach o kulturze opartej na konkurencji i rywalizacji model opiera się na założeniu, że człowiek jest istotą w pełni ukształtowaną przyjmuje się najlepszych spośród możliwych dalsza selekcja - najlepsi awansowani - najsłabsi zwalniani pionowe ścieżki karier szybkie awanse zewnętrzny rynek pracy

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 MODELE POLITYKI PERSONALNEJ Model kapitału ludzkiego w firmach o kulturze opartej na lojalności, zaangażowaniu i współpracy model oparty na założeniu, że człowiek jest ze swej natury zdolny i skłonny do rozwoju do pracy przyjmuje się osoby chętne do rozwoju, współpracy i posiadające harmonijną osobowość firma troszczy się o rozwój profesjonalny i osobisty pracownika dba o dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy zatrudnionych osób poziome ścieżki karier - kariery alternatywne praca zespołowa - długotrwałe, bezpieczne zatrudnienie

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Wybór modelu polityki personalnej – przesłanki Jaką strategię rynkową realizuje firma? Jakie są największe problemy i wyzwania, przed jakimi stoi firma? Jakich pracowników potrzebuje firma, aby spełnić swoją misję i wizję? W jakiej mierze sukces firmy zależy od jakości, motywacji, zaangażowania i postaw pracowników? Jak plany rozwoju wpłyną na przyszłe struktury, systemy i wymagania wobec pracowników? Jakie warunki panują na rynku pracy w twoim regionie? W twojej branży? Jaka jest jakość siły roboczej na rynku pracy w twoim regionie? W twojej branży? Jaki typ kultury organizacji występuje w twojej firmie?


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Studia podyplomowe MBA z zakresu ZZL Moduł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google