Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8.03.2007A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1 Kraków, 8.03.2007 Problem równowagi między pracą a życiem osobistym (WLB) na tle tendencji w zarządzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8.03.2007A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1 Kraków, 8.03.2007 Problem równowagi między pracą a życiem osobistym (WLB) na tle tendencji w zarządzaniu."— Zapis prezentacji:

1 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1 Kraków, Problem równowagi między pracą a życiem osobistym (WLB) na tle tendencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

2 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi ZZL w Polsce jest wypadkową historycznych zaszłości i nowych wyzwań. Przeszło ono w ostatnich 18 latach swoistą transformację, będącą integralną częścią transformacji systemowej w Polsce. Pojawiające się nowe wyzwania powodują że ZZL znajduje się ciągle w procesie kolejnych zmian, których celem jest dostosowanie funkcji HR do wymagań wyłaniającej się nowej gospodarki.

3 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 3 Kontekst zmian w ZZL Gospodarka: globalizacja informatyzacja różnorodność kulturowa orientacja na klienta zmiany popytu na rynku pracy Organizacja: kapitał intelektualny kluczowe kompetencje ograniczanie hierarchii nowe systemy zzl Ludzie : pracownicy wiedzy atypowe formy pracy nowa kariera praca w zespole radzenie sobie ze stresem równowaga praca – życie osobiste

4 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 4 Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności: KAPITAŁ LUDZKI jest źródłem: produktywności racjonalizacji kosztów innowacyjności elastyczności kreatywności kapitał ludzki jest trudny do imitowania przez konkurencję

5 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 5 Z faktu rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego oraz zmian na rynkach pracy wynikają następujące wyzwania w obszarze ZZL: Pozyskiwanie i zatrzymanie w organizacji ludzki o wysokim potencjale. Zapewnienie warunków zachęcających tych ludzi do pozostawania w danym kraju, regionie. Stymulowanie innowacyjności, twórczych postaw, przedsiębiorczości. Przepływ wiedzy, idei, umiejętności wewnątrz firmy. Budowanie zaangażowania pracowników. Inwestowanie w kapitał ludzki i pomiar zwrotu z tych inwestycji. Doskonalenie systemów rekrutacji, wynagradzania i rozwoju pracowników.

6 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 6 Tworzenie wartości w ZZL Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane jest na tworzenie wartości dla interesariuszy, w szczególności: akcjonariuszy, klientów i pracowników. Warunkiem osiągnięcia przez akcjonariuszy oczekiwanej wartości ekonomicznej jest posiadanie przez firmę lojalnej klienteli. Z kolei warunkiem posiadania takiej klienteli jest zdolność firmy do oferowania konkurencyjnej oferty produktów i usług. Jednym ze źródeł kreowania atrakcyjnego portfela produktów i usług jest kompetentny i umotywowany personel. Posiadanie zaś takiego personelu uwarunkowane jest gotowością akcjonariuszy do inwestowania w tworzenie wartościowych miejsc pracy.

7 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 7 Istota problemu równowagi między pracą a życiem osobistym Szybkie tempo zmian w otoczeniu współczesnych organizacji oraz w ich wnętrzu i związana z tym konieczność ciągłego przystosowywania się do nich przez pracowników, w połączeniu z rosnącą niepewnością stabilności zatrudnienia, obserwowanymi bądź osobiście doświadczonymi redukcjami oraz koniecznością stawienia czoła nowym wzorcom kariery zawodowej wywołują już dzisiaj u wielu osób długotrwały stres, prowadzący nierzadko do stanu wypalenia zawodowego. Coraz więcej osób przeżywa stany lękowe wypływające z problemów związanych ze środowiskiem pracy, które nie pozostają bez wpływu również na sferę życia pozazawodowego. Stąd też problem zakłócenia równowagi między pracą a życiem osobistym staje się przedmiotem zarządzania zasobami ludzkimi, a w jego rozwiązywanie powinni się aktywnie włączyć wszyscy główni aktorzy, w szczególności sami pracownicy, kierownicy liniowi oraz menedżerowie do spraw zasobów ludzkich. Pożytecznym powinno też okazać się tu wsparcie specjalistów-doradców personalnych.

8 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 8 WLB w praktyce Podejście do kwestii równowagi praca-życie Konkurs LZZL 2006 Badania KZKL 2006 Składnik oficjalnej polityki firmy 36 %35% Indywidualna sprawa pracowników 50 %60%

9 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 9 Pracownicy objęci programem WLB w firmach LZZL 2006: Pracownicy szkolący się 82 % Pracownicy kluczowi64 % Pracownicy z małymi dziećmi50 % Samotnie wychowujący dzieci41 % Starsi pracownicy36 % Oboje rodzice aktywni zawodowo 27 % Często przebywający poza domem 23 %

10 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 10 Przykłady kierunkowych działań firm w ramach WLB w praktyce: pomoc w rozwiązywaniu tych problemów (50%), oferowanie porady specjalisty (45%), uczenie jak można sobie radzić z takimi sytuacjami (25%), pomoc w ustaleniu przyczyn zjawiska (20%).

11 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 11 Przykłady możliwych świadczeń oferowanych w ramach programów WLB: Wprowadzanie atypowych form czasu pracy (elastyczny, ruchomy, zadaniowy, indywidualny); Możliwość wykonywania części zadań zawodowych w domu; Wolne dni na załatwienie ważnych spraw prywatnych; Dofinansowanie studiów, szkoleń, kursów doskonalenia zawodowego; Bezpłatne urlopy szkoleniowe; Niskooprocentowane pożyczki dla pracowników; Pakiety ubezpieczeń i programy emerytalne; Oferowanie świadczeń medycznych; Dofinansowywanie imprez kulturalnych i sportowych.

12 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 12 Programy WLB świadczą o profesjonalnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi Korzyści płynące z profesjonalizacji zzl dla: Organizacji: efektywność pracy, wartość firmy. Jednostki: zatrudnialność, dochody, kariera. Gospodarki: rozwój społeczno-ekonomiczny, prestiż międzynarodowy.

13 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 13 Literatura: Clutterbeck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa Programy praca-życie a efektywność firm, red. S.Borkowska, IPiSS, Warszawa Stan HRM w Polsce 2007, Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Warszawa Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa 2006.


Pobierz ppt "8.03.2007A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1 Kraków, 8.03.2007 Problem równowagi między pracą a życiem osobistym (WLB) na tle tendencji w zarządzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google