Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie konfliktów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie konfliktów"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie konfliktów
Magdalena Wierzańska

2 Konflikt Conflictus (łac.)  ZDERZENIE Confligre (łac.)
Różnica tendencji, poglądów, pomysłów, idei, wartości, potrzeb …

3 Konflikt powstaje gdy:
strony są od siebie zależne, poglądy są trudne do pogodzenia, nie można osiągnąć celów, strony blokują się wzajemnie.

4 Cykl konfliktu

5 Struktura konfliktu – koło Moore’a
K.WARTOŚCI K.RELACJI K. STRUKTURALNY K.DANYCH K. INTERESÓW

6 Konflikt wartości Różnice religii, ideologii…
Wartości związane z własnym „ja” (tożsamości). Różnice konwenansów, obyczajowości dnia codziennego.

7 Konflikt relacji Błędne spostrzeganie. Nieefektywna komunikacja.
Silne emocje. Stereotypy. Chęć odwetu.

8 Konflikt danych Brak informacji.
Błędna lub różna interpretacja danych. Różne procedury zbierania danych.

9 Konflikt interesów Rzeczowy: finanse, czas, ilość obowiązków.
Proceduralny: sposób postępowania. Psychologiczny: poczucie godności, bezpieczeństwa.

10 Konflikt strukturalny
Wynika z sytuacji zewnętrznej: złego rozplanowania zasobów, obowiązków, czasu realizacji, stanowisk…

11 Rozwiązywanie konfliktów
Sprowadźmy konflikt do wspólnej negocjowalnej płaszczyzny: struktury lub interesów, które są realne w rozwiązaniu.

12 Style reagowania na konflikt
Rywalizacja Unikanie Dostosowanie Współpraca Kompromis

13 Rozwiązywanie konfliktu:
Nawiązanie kontaktu (spotkanie, przedstawienie się, okazanie szacunku). Komfortowe warunki spotkania. Rozmowa: przedstawienie i wysłuchanie racji obu stron, ustalenie wspólnych norm. Przełamanie oporu do współpracy.

14 Rozwiązywanie konfliktu
Dialog (zmiana postawy z walki na współpracę, zdefiniowanie przyczyn konfliktu, skupienie się na rozwiązaniu problemu: wybór najlepszego rozwiązania w stylu „wygrana-wygrana”). Oddzielenie problemu od osoby!!! Spisanie umowy.

15 Negocjacje Wspólnie wypracowane porozumienie na drodze negocjacji daje najlepszy efekt. Negocjator, mediator, arbiter a sędzia? Rozstrzyganie sporów przez sędziego daje efekt „wygrany-przegrany” i pozostawia poczucie niesprawiedliwego werdyktu. Negocjacje to współpraca.

16 Bariery współpracy Reakcje. Emocje. Chęć wygranej i/lub odwetu.
Brak zaufania, satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa. Dążenie do „swojej racji”. Biegunowe myślenie i podwójne normy.

17 Komunikaty typu „Ja” … „bo TY znowu …”
Ocenianie drugiej strony. Brak odzwierciedlania w komunikacji.

18 Dziękuję za uwagę ;) Magdalena Wierzańska
kontakt: gmail.com


Pobierz ppt "Rozwiązywanie konfliktów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google