Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji Warszawa, 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie konfliktów w organizacji Warszawa, 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie konfliktów w organizacji Warszawa, 2011 r.

2 Plan 9.00 – Specyfika konfliktów w organizacji Rodzaje i poziomy konfliktów – PRZERWA – Style postępowania wobec konfliktów Metody rozwiązywania konfliktów (ADR)

3 Co tego wynika? Surowo oceniają innych (krytycyzm) Są niechętni wobec kolegów z pracy (plotki, oczernianie, dyskredytowanie) Robią to samo co oni, ale siebie usprawiedliwiają (błąd atrybucji) Miewają problemy z samokontrolą Nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo irytują innych Dużo czasu spędzają w pracy

4 Konflikty w biurze Infrastruktura (sprzęt) Struktura (hierarchia) Przestrzeń Czas Współzależność jako cecha każdej organizacji pracy

5 Konflikty w biurze Różnice charakterów Różne style komunikacji Inne priorytety Odmienny sposób postrzegania sytuacji

6 Symptomy konfliktów spadek wydajności pracy (niższa jakość, nieterminowość) podziały wokół przedmiotu sporu wewnątrz organizacji/ pogłębienie różnic między ludźmi spadek motywacji pracowników coraz częstsze nieobecności pracowników niszczenie współpracy zmiany w zachowaniu/ nieracjonalne zachowania podejrzliwość i brak zaufania

7 Konflikt nieodłączna część naszego życia ani dobry, ani zły w momencie powstania każdy jest inny sposób radzenia sobie z nim zależy od naszych doświadczeń, wiedzy, zdolności jest okazją do rozwiązania jakiegoś problemu KONSTRUKTYWNY VS. DESTRUKTYWNY KONTROLA VS. BRAK KONTROLI

8 Konflikt dwie lub więcej strony wzajemnie od siebie zależne przynajmniej jedna z nich spostrzega niemożność osiągnięcia lub utrzymania ważnych zasobów, zaspokojenia potrzeb czy realizacji innych wartości podejmuje działania, aby tą sytuację zmienić, konflikt ulega złagodzeniu, rozwiązaniu lub eskalacji

9 POZIOM STRUKTURALNY konflikt potencjalny Co najmniej dwie osoby (lub strony) wzajemnie od siebie zależne POZIOM PSYCHOLOGICZNY konflikt ukryty spostrzegają niemożność o osiągnięcia lub utrzymania ważnych zasobów o zaspokojenia potrzeb realizacji istotnych wartości POZIOM ZACHOWAŃ konflikt jawny i podejmują działania aby zmienić tę sytuację. W wyniku tych działań konflikt ulega eskalacji złagodzeniu lub rozwiązaniu

10 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LUDZI W KONFLIKCIE: nasze cele są sprzeczne aby ktoś mógł wygrać, ktoś musi przegrać jesteśmy MY i są ONI tylko nasze interesy są ważne/ nasze interesy są ważniejsze oni nie chcą współpracować

11 Konflikt relacji Konflikt strukturalny Konflikt danychKonflikt interesów Konflikt wartości KOŁO KONFLIKTÓW

12 Koło konfliktów Konflikt strukturalny: miejsce (np. open space lub oddzielne pokoje) i struktura firmy (hierarchia, działy, podzespoły) Konflikt interesów: zasady lub ich brak (wsparcie szefa, podwyżki, sposoby rozwiązywania konfliktów) Konflikt relacji i wartości: czynniki osobowościowe, wartości, poglądy Konflikt danych: czynniki komunikacyjne (zły przepływ informacji)

13 Jak ważne jest dla ciebie narzucenie twojej woli? Indywidualizm, nieustępliwość Jak ważne jest dla ciebie utrzymanie poprawnych stosunków z drugą osobą? Kooperatywność

14 niechęć do współpracychęć współpracy UNIKANIE RYWALIZACJA KOMPROMIS DOSTOSOWANIE SIĘ WSPÓŁPRACA ugodowy uparty

15 UNIKANIE cel konfliktu nie jest ważny nie ma szans na osiągnięcie sukcesu potrzeba czasu RYWALIZACJA szybkie podjęcie decyzji ochrona przed niekompetentnymi osobami DOSTOSOWANIE druga strona ma zdecydowaną przewagę KOMPROMIS relacje ważniejsze niż realizacja interesu WSPÓŁPRACA odmienne cele STOSOWAĆ GDY:

16 Emocje w konflikcie nazwanie i wyjaśnienie uczuć przepracowanie i zmiana postrzegania sytuacji zejście ze sceny na co mamy wpływ, a na co nie mamy aktywne słuchanie i wyważona komunikacja Jeśli emocje są zbyt silne i są znaczącą barierą skorzystaj z pomocy osób trzecich

17 Podsumowanie konflikty są stałym elementem organizacji pracy (wpisane w strukturę), mogą, ale nie muszą dezorganizować jej funkcjonowanie jedna i ta sama sytuacja może być inaczej rozumiana przez dwie strony – to jak ją postrzegamy zależy od naszych dotychczasowych doświadczeń, interpretacji i oczekiwań za działaniem może się kryć wiele przyczyn, ale najczęściej idziemy po najmniejszej linii oporu warto pytać dlaczego, bo nikt inny jak druga osoba nie wie najlepiej dlaczego coś zrobiła

18 Podsumowanie poznaliśmy specyfikę i przebieg konfliktów organizacyjnych poznaliśmy rodzaje konfliktów wewnętrznych poznaliśmy style postępowania wobec konfliktów, wiemy też, które z nich warto stosować w określonych sytuacjach wiemy, jaką rolę w konflikcie pełnią emocje i jak można nad nimi zapanować

19 strony mają coraz mniej kontroli nad konfliktem i jego zakończeniem Negocjacje Mediacja Arbitraż * Sąd

20 Metody rozwiązywania konfliktów Negocjacje meritum, procedura, efekt – pod kontrolą stron Facylitacja procedura – kontrolowana przez facylitatora meritum, efekt – pod kontrolą stron Mediacje procedura – kontrolowana przez mediatora meritum, efekt – pod kontrolą stron Arbitraż meritum, procedura, efekt – kontrolowane przez arbitra Sąd meritum, procedura – kontrolowane przez adwokatów i sędziego efekt – kontrolowany przez sędziego

21 Koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator GDZIE: ośrodki mediacyjne, kancelarie Mediacja M AB

22 Dobrowolność Neutralność Bezstronność Poufność

23 postępowanie sądowe Stosunek podporządkowania Formalna atmosfera Długi czas postępowania Sztywne przepisy i procedura Brak wpływu na przebieg Jawność Określony katalog kar Poddanie się karze Równowaga stron Przyjazna atmosfera Średnio 2 spotkania (ok. 3h) Elastyczność (termin i czas) Możliwość swobodnej rozmowy Kontrola nad przebiegiem postępowania Poufność Rozwiązania kreatywne Świadomość i odpowiedzialność mediacja

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rozwiązywanie konfliktów w organizacji Warszawa, 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google