Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenia infrastrukturalne w Turyngii Knut Rommel Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenia infrastrukturalne w Turyngii Knut Rommel Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenia infrastrukturalne w Turyngii Knut Rommel Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych oraz Scalenia i Wymiany Gruntów w Meiningen

2 2 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Kraj Związkowy Turyngii Freistaat Thüringen Powierzchnia / Fläche 16172 km² Mieszkańcy / Einwohner 2311140 Erfurt 202500 160 km 198 km 983 m 114 m

3 3 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Autostrady w Turyngii Autobahnen in Thüringen 1997 250 km 2007 463 km

4 4 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenie i wymiana gruntów w Turyngii Flurbereinigung in Thüringen W sumie: 166 postępowań o ogólnej Powierzchni: 100143 ha

5 5 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenia infrastrukturalne - 56 postępowań o ogólnej powierzchni – 55534 ha Mające na celu realizację: autostrad trasy szybkiej kolei (ICE) obwodnic (drogi państwowe) Scalenie i wymiana gruntów w Turyngii Flurbereinigung in Thüringen

6 6 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Ustawa scaleniowa (FlurbG) Scalenia infrastrukturalne (§ 87 ustawy scaleniowej) Warunki konieczne: dopuszczalność wywłaszczenia. Rozłożenie potrąceń terenów na większą liczbę właścicieli. Minimalizacja negatywnych skutków dla struktury przestrzennej i krajobrazu, powstałych podczas realizacji inwestycji. Podstawy prawne Rechtsgrundlagen

7 7 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Dopuszczalność wywłaszczenia Zulässigkeit der Enteignung Artykuł 14, ust. 3 Konstytucji Niemiec Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla dobra ogółu i może zostać wszczęte na podstawie obowiązującej ustawy…. Przepisy i ustawy specjalne (np. § 19 Ustawy o drogach federalnych). Postanowienie o zatwierdzeniu planu projektu. Sprawdzenie możliwości wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego przez Urząd ds. Wywłaszczeń oraz wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego.

8 8 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4 Planowana droga Rozłożenie potrąceń terenów Verteilung des Landverlustes

9 9 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Planowana droga Wykup Rozłożenie potrąceń terenów Verteilung des Landverlustes Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4

10 10 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Rozłożenie potrąceń terenów Verteilung des Landverlustes Pas drogowy Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4

11 11 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen procentowe potrącenia od powierzchni terenów wszystkich uczestników scalenia podział utraty własności na podstawie przydatności rolniczej gruntu odszkodowanie pieniężne za utratę gruntu Jeśli niemożliwe jest pozyskanie lub wykup wystarczającej ilości nieruchomości pod pas autostrady … … stosunkowo mała utrata gruntu przez wszystkich właścicieli zamiast dużych strat u pojedynczych osób, gwarantuje egzystencję wszystkim rolnikom ! Rozłożenie potrąceń terenów Verteilung des Landverlustes

12 12 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Autostrada – potrzebna powierzchnia 50 ha wykupiona powierzchnia 40 ha 2000 jednostek wartości autostrada – brakujaca powierzchnia 10 ha 500 jednostek wartości 1,5 % brakujących jednostek wartości (28.000) Przykład: Obszar objęty scaleniem X600 ha30000 jednostek wartości Właściciel A Powierzchnia i wartość przed scaleniem 5 ha 250,00 jednostek wartości Powierzchnia i wartosc po scaleniu - 1,5 % (4,925 ha) 246,25 jednostek wartości Odszkodowanie 375 za 3,75 jednostki wartości Rozłożenie potrąceń terenów Verteilung des Landverlustes

13 13 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych Stara siatka dróg Nowa siatka dróg

14 14 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych

15 15 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen Droga o nawierzchni asfaltowej Rów odwadniający Nawierzchnia o dużej wytrzymałości

16 16 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych ( o chrona ś rodowiska) Ocena wyrządzonych szkódOcena przedsięwzięć rekompensacyjnych RolaAsfaltRolaRząd drzew Beton Ż wir dotychczas planowane przebudowa

17 17 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych (finansowanie)

18 18 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Szybkie przygotowanie terenów pod inwestycje Schnelle Flächenbereitstellung Tymczasowa decyzja o przydzieleniu gruntów w posiadanie inwestorowi Dziennik Urzędowy

19 19 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Podział kosztów Kostenverteilung Koszty związane z budową autostrady pokrywa inwestor (Urząd ds. Budowy Dróg). Koszty postępowania: Koszty administracyjne pokrywa Kraj Związkowy Turyngia. Zarząd Budowy Dróg płaci w tym przypadku sumę ryczałtową. Koszty realizacji scalenia pokrywa wspólnota uczestników. Zarząd dróg zwraca przy tym koszty realizacji scalenia, które spowodował. Pozostałe koszty finansowane są przez UE i Republikę Federalna Niemiec.

20 20 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Korzyści scalenia infrastrukturalnego Vorteil der Flurbereinigung Szybka realizacja przedsięwzięcia drogowego. Realizacja projektów liniowych w zgodzie i porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Zapewnienie egzystencji dla gospodarstw rolnych. Minimalizacja negatywnego wpływu dużych inwestycji infrastrukturalnych na rozwój obszarów wiejskich. =duża akceptacja dla projektów budowy nowych dróg i autostrad oraz innych projektów liniowych!


Pobierz ppt "1 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen Scalenia infrastrukturalne w Turyngii Knut Rommel Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google