Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Koncesja i fundusze UE – jak łączyć? Warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Koncesja i fundusze UE – jak łączyć? Warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 1 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Koncesja i fundusze UE – jak łączyć? Warsztaty dla beneficjentów projektów z sektora środowiska 4 listopada 2009 r.

2 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 2 Możliwość przeniesienia decyzji (1) Do r. - Art. 56b POŚ: 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

3 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 3 Możliwość przeniesienia decyzji (2) Obecnie - brak takiej możliwości = problem Problem dotyczy wszystkich decyzji środowiskowych także wydanych na podst. POŚ Jest tylko możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę: art. 40 Pr.bud.: 1. Organ, który wydał decyzję (...), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży ośw. o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bud. (...) 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

4 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 4 Zmiana decyzji środowiskowej Przepisy dotyczące wydania decyzji środowiskowej stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji (art. 87)

5 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 5 5 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (1) Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany: 1) wszystkich decyzji z art polegających na: –a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, –b) zmianie danych wnioskodawcy;

6 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 6 6 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 (koncesje), polegających także na: –a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, –b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot.

7 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 7 Kiedy nie potrzeba decyzji środowiskowej (3) Problemy: –Przeniesienie pozwolenia na budowę a nowa decyzja środowiskowa –Literalne stosowanie ustawy OOŚ spowoduje jednak niezgodność z dyrektywą 85/337 (bo ew. nowa decyzja środowiskowa byłaby po wydaniu pozwolenia na budowę)

8 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 8 Planowane zmiany - art Poselski projekt zmiany ustawy OOŚ Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany: –pozwoleń na budowę, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne –które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 9 Planowane zmiany - nowy art. 72a (1) Art. 72a. 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

10 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 10 Planowane zmiany - nowy art. 72a (2) Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich decyzji środowiskowych także tych wydanych przed ich wejściem w życie

11 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 11 Magdalena Bar Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrony środowiska sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 1, Wrocław


Pobierz ppt "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Koncesja i fundusze UE – jak łączyć? Warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google