Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasu Past Simple używamy: kiedy mówimy o czynności zakończonej, która została wykonana w przeszłości (nie ma związku z teraźniejszością) We playedvolleyball.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasu Past Simple używamy: kiedy mówimy o czynności zakończonej, która została wykonana w przeszłości (nie ma związku z teraźniejszością) We playedvolleyball."— Zapis prezentacji:

1

2 Czasu Past Simple używamy: kiedy mówimy o czynności zakończonej, która została wykonana w przeszłości (nie ma związku z teraźniejszością) We playedvolleyball yesterday. (Graliśmy wczoraj w siatkówkę.) kiedy mówimy o czynnościach, które odbyły się jedna po drugiej lub o ciągu wydarzeń He opened the door, entered the room and sat on the chair. (On otworzył drzwi, wszedł do pokoju i usiadł na krześle.) kiedy mówimy o często powtarzających się (ale już nieaktualnych) zachowaniach lub nawykach z przeszłości He always had scrambled eggs for breakfast. (On zawsze jadł jajecznicę na śniadanie.) pytając o datę lub czas wykonania czynności przeszłej When did you have lunch? (Kiedy miałeś lunch?)

3 o last week/month/year – w ostatnim tygodniu, miesiącu, roku o yesterday – wczoraj o two/five years ago – dwa/pięć lat temu o in 1998, np.: - konkretne daty o the day before yesterday – przedwczoraj

4 Zasady tworzenia podmiot + czasownik z końcówką –ed –ed do większości czasowników dodajemy końcówkę –ed, visit visited work worked –d do czasowników kończących się na literę –e dodajemy tylko końcówkę –d, like liked arrive arrived –ed do czasowników kończących się na –y po spółgłosce dodajemy końcówkę –ed, wcześniej zamieniając jednak –y na –i, study studied cry cred

5 Zasady tworzenia CZASOWNIKI NIEREGULARNE podmiot + II forma czasownika (tabela czasowników nieregularnych) CZASOWNIKI REGULARNE CZASOWNIKI NIEREGULARNE ODMIANA ask – prosić/pytaćbuy - kupować I - asked you - asked he/she/it - asked we - asked you - asked they - asked I - bought you - bought he/she/it - bought we - bought you - bought they - bought

6 Przykłady czasowniki regularne:She asked me for help yesterday. czasowniki nieregularne:My brother bought a car last week. Uwaga! Na szczególną uwagę zasługuje tu jak zwykle czasownik 'to be', który posiada dwie formy przeszłe: was i were. Przykłady He was there yesterday. They were in London 2 years ago. ODMIANA TO BE I you he/she/it we/you/they was were was were

7 Zasada tworzenia W zdaniach przeczących pojawia się słowo dodatkowe tzw. operator, który pełni rolę pomocniczą. Operatorem jest słowo: o Didnt (dla wszystkich osób) ed o Czasownik regularny traci końcówkę – ed, wraca do formy podstawowej o Czasownik nieregularny zmieniamy z formy II na I (czyli formę podstawową) Podmiot + didnt + czasownik w formie podstawowej. czasowniki regularne:She didnt ask me for help yesterday. czasowniki nieregularne:My brother didnt buy a car last week. Uwaga! W zdaniach z czasownikiem 'to be' nie używamy operatora did not, lecz dodajemy słowo 'not' (wskazujące na negację) po czasowniku 'to be'. Przykład He wasnt there yesterday. They werent in London 2 years ago.

8 Zasady tworzenia W zdaniach pytających pojawia się słowo dodatkowe - operator, który pełni rolę pomocniczą tak jak w przeczeniu. Operator umieszczamy na początku zdania w przypadku pytań ogólnych lub na drugim miejscu jeśli jest to pytanie szczegółowe. Operatorem jest słowo: o Did (dla wszystkich osób) ed o Czasownik regularny traci końcówkę – ed, wraca do formy podstawowej o Czasownik nieregularny zmieniamy z formy II na I (czyli formę podstawową)

9 Przykład Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej? pyt. ogólne czas. reg. Did she ask me for help yesterday? pyt. ogólne czas. niereg.Did your brother buy a car last week? pyt. szczegółowe czas. reg. Why did she ask me for help yesterday? pyt. szczegółówe czas. niereg.When did your brother buy a car? Uwaga! W zdaniach pytających z czasownikiem 'to be' nie używamy operatora did, lecz wstawiamy was lub were na początku. Przykład Was he there yesterday? Were they in London 2 years ago.

10 Zasada tworzenia Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: o Yes/No o Osoba o Operator did (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca)

11 Przykład Did you ask me for help yesterday? Yes, I did.No, I didnt. Did your brother buy a car last week? Yes, he did.No, he didnt. Uwaga! W przypadku czasownika to be krótkie odpowiedzi tworzymy w następujący sposób: o Yes/ No o Osoba o Was/were (wasnt/werent) Przykład He was there yesterday. Yes, he was.No, he wasnt. They were in London 2 years ago. Yes, they were.No, they werent.

12 Materiał przygotowała: Anika Jankowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "Czasu Past Simple używamy: kiedy mówimy o czynności zakończonej, która została wykonana w przeszłości (nie ma związku z teraźniejszością) We playedvolleyball."

Podobne prezentacje


Reklamy Google