Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Magdalena Sobczak Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Magdalena Sobczak Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Magdalena Sobczak Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

2 Zgodnie z art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: a)ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, b)sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, c)rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

3 Jak złożyć elektroniczną deklarację za pomocą platformy SEKAP? www.sekap.pl

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 JAN KOWALSKI BIELSKO-BIAŁA Deklaracja DGO-1 oraz DGO-2 wypełniane są analogicznie

15 Po wypełnieniu deklaracji należy ją podpisać: a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji, lub c) podpisem elektronicznym CC SEKAP.


Pobierz ppt "Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Magdalena Sobczak Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google