Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Second Page Your Text here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Second Page Your Text here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam."— Zapis prezentacji:

1 Second Page Your Text here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Dzękuję za uwagę

2 Aktem inicjującym proces informatyzacji Państwa jest ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565). Konsekwencją ustanowionego ww. ustawą Planu Informatyzacji Państwa była m. in. nowelizacja Ordynacji Podatkowej ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199). Uwarunkowanie prawne

3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz. 1651). Akt wykonawczy do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne określający warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym oraz formę urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów.

4 Uwarunkowanie prawne Ustawa Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), określa w artykułach 3a, 3b, oraz 3c prawa i obowiązki podatników (płatników) oraz administracji podatkowej w zakresie warunków składania i przyjmowania podań oraz deklaracji w formie elektronicznej. Zawiera ponadto szereg delegacji do wydania przepisów wykonawczych regulujących tryb i zakres komunikacji elektronicznej podatnika (płatnika) z urzędem administracji podatkowej.

5 Uwarunkowanie prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2006r. Nr 146, poz. 1060 z późn. zm.). Akt wykonawczy do ustawy Ordynacja podatkowa, określający rodzaje deklaracji które mogą być składane w formie elektronicznej.

6 Uwarunkowanie prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (Dz. U. z 2006r. Nr 146, poz. 1061). Akt wykonawczy do ustawy Ordynacja podatkowa, określający tryb składania oraz wzór zawiadomienia Ministra zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej ZAW-E1.

7 Uwarunkowanie prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2006r. Nr 168, poz. 1197 z późn. zm.). Akt wykonawczy do ustawy Ordynacja podatkowa, określający strukturę logiczną deklaracji i podań, sposób ich przesyłania oraz rodzaje podpisu elektronicznego.

8 Uwarunkowanie prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2006r. Nr 168, poz. 1196). Akt wykonawczy do ustawy Ordynacja podatkowa, określające tryb składania zgłoszenia oraz strukturę logiczną zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

9 Uwarunkowanie prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r.w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.). Akt wykonawczy do ustawy Ordynacja podatkowa, określający m. in. wzór zaświadczenia ZAS-E (załącznik nr 10 do rozporządzenia).

10 Second Page Your Text here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Second Page Your Text here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google