Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Ty możesz mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Ty możesz mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!"— Zapis prezentacji:

1 I Ty możesz mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!
Debata krok po kroku.

2 Przed przerwą świąteczną zaprosiłyśmy wszystkich gości
Przed przerwą świąteczną zaprosiłyśmy wszystkich gości. Każdemu z nich dałyśmy zaproszenie oraz ulotkę dotyczącą tego ,o czym będziemy rozmawiać. Każdej klasie przydzieliłyśmy zadania - reprezentanci klas mieli zebrać propozycje od swoich kolegów. Zadania dla klas pierwszych : Wymyślenie hasła promującego „Zielony miesiąc ” Co można zrobić, by poprawić wygląd szkolnych korytarzy po przerwie. Zadania dla drugich klas: Opracowanie zasad, jakie obowiązują podczas korzystania z przestrzeni publicznej (sale, korytarze szkolne, ogródek, przystanek) Jakie działania podjąć, by uczniowie zaczęli dbać o porządek wokół siebie. Zadanie dla trzecich klas : Wymyślenie, jak można zagospodarować i odnowić teren wokół szkoły. (ogródek, przystanek) Pozwoliło to poświęcić nam więcej czasu na dyskusję o pomysłach oraz na lepsze wyciągnięcie wniosków i ich wstępne opracowanie.

3 Pierwszym punktem debaty było przywitanie przybyłych gości.
Pana Dyrektora – Andrzeja Cywińskiego Pani od biologii Justyny Skiby Pani od geografii Jolanty Rajchert Przedstawiciela Rady Rodziców – panią Anetę Putowską Pana konserwatora – Jerzego Żydka Przedstawicieli dwuosobowych zespołów klasowych Przedstawicieli SU

4 Kolejnym punktem było przedstawienie celu debaty, czyli powiedziałyśmy krótko nad czym będziemy dyskutować i co chcemy przez to osiągnąć Debatowaliśmy o przyjaznej przestrzeni, zarówno w salach jak i na naszym szkolnym korytarzu, wyglądzie naszego sklepiku, szkolnego przystanku, przyszkolnego ogródka i terenie w naszej gminie.

5 Następnie przedstawiłyśmy prezentację o przestrzeni
Następnie przedstawiłyśmy prezentację o przestrzeni. Wytłumaczyłyśmy samo pojęcie „przestrzeń”, omówiłyśmy jej kilka rodzajów. Wytłumaczyłyśmy również, czym jest przestrzeń publiczna. Końcowa slajdy obrazowały, rzeczywisty wygląd naszych korytarzy, przystanku, a także nasze wizje przyjaznej przestrzeni .

6 W imieniu nauczycielki biologii Justyny Skiby, głos zabrała przedstawicielka SU – Kinga Malinowska , która przeprowadziła pogadankę nt. ochrony środowiska, o tym co powinnyśmy robić, żeby nasze otoczenie było ładniejsze , czystsze i przyjazne człowiekowi.

7 Dbaj o środowisko! Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie „Jak mogę chronić przyrodę?” Otóż są pewne sposoby.. Po pierwsze zajmij się segregacją odpadów. Rozdzielaj śmieci na plastik, szkło i papier. Staraj się kupować towary przyjazne dla środowiska, np. środki do mycia i prania ulegające szybkiemu rozkładowi. Wybieraj produkty w opakowaniach zwrotnych luz oznaczonych jako możliwe do przetworzenia. Pamiętaj żeby oszczędzać energię elektryczną i wodę. Postaraj się unikać używania foliowych i plastikowych opakowań. Dobrze jest również częściej korzystać ze środków komunikacji miejskiej, bądź też w okresie letnim z roweru.

8 Następnie Pani od geografii pokazała uczestnikom prezentację ,o tym jak powstawał nasz przyszkolny ogródek. Jak było kiedyś, jak to wszystko powstawało.. O tym jak jest obecnie i o planach na przyszłość. Uczniów bardzo zainteresowały palny na przyszłość i od razu rodziły się pomysły ,jak jeszcze można upiększyć nasz ogródek. Pani putowska wskazała mozliwości zdobycia srodków na zakup roślin oraz mozliwości zdobywania sponsorów

9 Pani putowska opowiedziała, w jaki sposób do akcji upiększania szkolnego ogródka należy zaangażować rodziców oraz wskazała różne możliwości zdobycia środków na zakup roślin

10 Następnie rozdałyśmy uczniom kartki, z zadaniami
Następnie rozdałyśmy uczniom kartki, z zadaniami. Na przygotowanych brystolach zespoły spisywały swoje pomysły. Kolejnym punktem debaty była dyskusja, w której często głos zabierał pan dyrektor i pani Putowska. Inni uczestnicy przysłuchiwali się naszej dyskusji. Na koniec Pan Dyrektor oficjalnie zatwierdził nasze pomysły , pogratulował kreatywności i zapowiedział, że czeka na efekty naszych działań.

11 Podczas debaty narodziły się takie pomysły :
Dbanie o czystość w salach lekcyjnych – przeprowadzenie na godzinach wychowawczych akcji czyszczenia ławek i krzesełek. Wzmożone utrzymywanie porządku na korytarzach. Zrobienie grafitii na ścianie przy sklepiku szkolnym. Utrzymywanie porządku w ogródku, nasadzenie nowych roślin, wystawienie nowych ławek. Pozyskanie środków na zakup roślin z kiermaszu ciast Odnowienie szkolnego przystanku autobusowego.. Przeprowadzenie konkursów na projekt koszy na śmieci i projekt odnoionego przystanku.

12 UWAGA !!! MAJ W NASZEJ SZKOLE BĘDZIE MIESIĄCEM AKTYWNOŚCI. W KAŻDYM TYGODNIU BĘDĄ PROWADZONE DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ NA CELU WSPÓŁTWORZENIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ UCZNIOWI , W TYM KSZTAŁTOWANIE NAWYKUDBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO I CZYSTOŚĆ IĆ WOKÓŁ NAS. NASZE DZIAŁANIA ROZPOCZYNAMY W 2. TYGODNIU MAJA TZW. ZIELONYM TYGODNIEM.

13 Zielony miesiąc czyli „Zielono mi przez 30 dni” – plan działań: Została już wybrana grupa osób, która będzie każde działanie nadzorować. W pierwszym tygodniu będziemy porządkować nasze sale lekcyjne, akcje odklejania gum spod ławek, sprzątanie w szafkach z materiałami, czyszczenie ławek i stolików Po każdej lekcji dyżurni będą musieli sprawdzić czy uczniowie zostawili po sobie porządek. Jeżeli, tak to dobrze, jeżeli nie to będą musieli posprzątać to co nabrudzili. Na początku drugiego tygodnia zostanie ogłoszony konkurs plastyczny , w którym trzeba będzie zaprojektować oryginalny kosz na śmieci, czyli taki, do którego uczniowie chętnie będą rzucać śmieci. W sklepiku szkolnym powstanie również grafitii oraz chcemy na nowo pomalować nasz przystanek. Chcemy zorganizować też kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych roślin do ogródka. Do tego działania planujemy zaangażować rodziców. !

14 W kolejnym tygodniu będziemy łączyć swoje obowiązki, część osób będzie pilnować postępów prac w szkole zaś inni będą upiększać szkolny ogródek i sadzić nowe roślinki . Myśleliśmy również o wygospodarowaniu „zielonej sali” - przyjemnie byłoby mieć tam zajęcia w słoneczne dni. Chcemy, żeby powstało również miejsce na ogniska, ale musimy zdobyć środki na ten cel. W czwartym tygodniu zostaną podsumowane nasze działania, oraz rozstrzygnięte konkursy. Jeśli pozyskamy sponsorów lub zaangażujemy rodziców , podejmiemy działania odnowy szkolnego przystanku. Korzystają z niego przecież nie tylko uczniowie, ale również lokalna społeczność. I chociaż tyle się mówi o konieczności segregacji śmieci, ciągle mamy z tym problemy. Dlatego , w związku z kształtowaniem nawyku dbałości o środowisko, chcemy przeprowadzić akcję zachęcającą do świadomego segregowania odpadów.

15 Na koniec jeszcze raz głos zabrał Pan Dyrektor, który podsumował naszą dyskusję. Potem zaprosiłyśmy gości na skromny poczęstunek . Wszyscy byli bardzo zadowoleni ,debatę uznaliśmy za konstruktywną. Następnego dnia, jeszcze raz spotkaliśmy się z uczniami , przedstawiłyśmy plan działań i pomysł zorganizowania zielonego tygodnia oraz wspólnie wytypowaliśmy osoby odpowiedzialne organizację i czuwanie nad zielonym miesiącem.


Pobierz ppt "I Ty możesz mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google