Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słoneczne Okienka Przedszkolne - założenia projektu - Projekt realizowany przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słoneczne Okienka Przedszkolne - założenia projektu - Projekt realizowany przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Słoneczne Okienka Przedszkolne - założenia projektu - Projekt realizowany przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

2 PARTNER PROJEKTU GMINA CEDRY WIELKIE: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Gminy nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Gminy systematyczna współpraca w realizacji działań projektowych systematyczna współpraca w realizacji działań projektowych

3 WSPARCIE MERYTORYCZNE WSPARCIE MERYTORYCZNE FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH: pomoc doradcza pomoc doradcza udostępnienie poradnika: Małe Przedszkole w Każdej Wsi, Warszawa 2007 udostępnienie poradnika: Małe Przedszkole w Każdej Wsi, Warszawa 2007

4 Projekt zakładał wsparcie 4-ch Małych Przedszkoli - poprzez aplikowanie o środki unijne - prowadzonych od 01.01.2008r. przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi (SRW): w Cedrach Wielkich - 2 oddziały, w Długim Polu – 1 oddział, w Trutnowach – 1 oddział. Termin realizacji projektu: 01.08.2009 r. – 31.12.2011 r. Małe Przedszkola uzyskały w projekcie nazwę: "Słoneczne Okienka Przedszkolne"

5 SŁONECZNE OKIENKO PRZEDSZKOLNE to: inny ośrodek edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat inny ośrodek edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat stanowi grupę różnowiekową * w liczbie do 15 dzieci * prowadzoną w wymiarze 12h/tyg. przez nauczycielki, wspomagane przez rodziców

6 CEL OGÓLNY Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Cedry Wielkie

7 CELE SZCZEGÓŁOWE Objęcie edukacją przedszkolną Objęcie edukacją przedszkolną 100 dzieci w wieku 3-5 lat Zapewnienie edukacji włączającej Zapewnienie edukacji włączającej dzieciom niepełnosprawnym Zapewnienie wczesnej diagnozy Zapewnienie wczesnej diagnozy i opieki psychologicznej Zapewnienie wczesnej diagnozy Zapewnienie wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej Udostępnienie konsultacji psychologicznych dla 40 rodziców Udostępnienie konsultacji psychologicznych dla 40 rodziców Umożliwienie wszystkim rodzicom uczestniczenia w edukacji swoich dzieci Umożliwienie wszystkim rodzicom uczestniczenia w edukacji swoich dzieci

8 PROJEKT ZAPEWNIA doposażenie w sprzęt, meble, pomoce i materiały edukacyjne, modernizację pomieszczeń i łazienek doposażenie w sprzęt, meble, pomoce i materiały edukacyjne, modernizację pomieszczeń i łazienek (Wytyczne - Rozporządzenie MEN z 31.08.2010 r.) wyprawki dla dzieci wyprawki dla dzieci II śniadania dla dzieci II śniadania dla dzieci wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, specjalistów, kadry zarządczej wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, specjalistów, kadry zarządczej

9 OFERTA PROJEKTU SOP programy wychowania przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego diagnoza i opieka psychologiczna diagnoza i opieka psychologiczna diagnoza i terapia logopedyczna diagnoza i terapia logopedyczna konsultacje psychologiczne dla rodziców konsultacje psychologiczne dla rodziców asystenckie dyżury rodziców asystenckie dyżury rodziców

10 Dziękuję za uwagę Elżbieta Gerlecka elger@wp.pl


Pobierz ppt "Słoneczne Okienka Przedszkolne - założenia projektu - Projekt realizowany przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google