Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesna interwencja i wsparcie edukacji małego dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesna interwencja i wsparcie edukacji małego dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Wczesna interwencja i wsparcie edukacji małego dziecka.
Anna Florek Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA Warszawa

2 Ile dzieci w wieku przedszkolnym potrzebuje specjalnego wsparcia
Statystyki medyczne wskazują, że u 4-5% nowonarodzonych dzieci diagnozuje się zaburzenia rozwojowe. W specjalistycznej opiece pozostaje ponad 3% dzieci. Te dzieci oraz te, u których w późniejszym czasie (2 – 3 lat) stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe (np. autyzm) potrzebują intensywnej, dostosowanej do rodzaju zaburzeń terapii i edukacji, o ile to możliwe, wśród sprawnych rówieśników.

3 Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w edukacji
Analiza danych z rocznika statystycznego GUS do roku 2009/2010 odsetek dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli (w odniesieniu do wszystkich uczęszczających do przedszkoli) nie przekracza 1% Raport NIK 2011 rok zapewnienia przez gminy dostępności do usług świadczonych przez placówki wychowania przedszkolnego – nie ma wzmianki o dzieciach niepełnosprawnych , problem dzieci niepełnosprawnych nie został uwzględniony we wnioskach końcowych Projekt „Wszystko jasne” 1% wychowanków przedszkoli to dzieci niepełnosprawne 2,4% uczniów szkół podstawowych to uczniowie niepełnosprawni

4 Wczesne wspomaganie (SIO stan na 30.09.2011 r w liczbach)
Wiek dzieci 0-3 3-6 Razem Miasto 4 190 9 202 13 392 Wieś 421 1 827 2 248 4 611 10 029 15 640 Wczesne wspomaganie dotyczy dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania mogą posiadać ją również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Może być realizowane w wielu miejscach nie wyklucza się korzystania przez jedno dziecko z więcej niż jednego miejsca terapii Nie można rozłącznie traktować i sumować danych dotyczących wczesnego wspomagania i wychowania przedszkolnego

5 Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach (SIO stan na 30.09.2011 r)
L. dzieci uczęszcz. do przedszkola L. dzieci ze spe uczęszcz. do przedszkola % dzieci ze spe uczęszcz. do przedszkola (w stosunku do uczęszcz.) Miasto 11 216 1,42 Wieś 1 973 0,53 Razem 13189 1,14 Dostępność do przedszkoli rośnie – w małym stopniu dotyczy to dzieci ze spe Sytuacja dzieci niepełnosprawnych na wsi jest bardzo zła brak dostępności przedszkoli brak dostępności do alternatywnych form pomocy Jakość świadczeń wobec dzieci ze spe często jest bardzo niska liczebność grup – edukacja włączająca??? brak przygotowania nauczycieli brak wsparcia specjalistów Właściwa pomoc dziecku niepełnosprawnemu jest uzależniona od świadomości, zamożności i przebojowości jego rodziców

6 Co daje dzieciom niepełnosprawnym dobra opieka przedszkolna ….
FILM

7 Obecne i nieobecne dzieci niepełnosprawne w edukacji
Analiza danych z rocznika statystycznego GUS do roku 2009/2010 odsetek dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli (w odniesieniu do wszystkich uczęszczających do przedszkoli) nie przekracza 1% Raport NIK 2011 rok zapewnienia przez gminy dostępności do usług świadczonych przez placówki wychowania przedszkolnego – nie ma wzmianki o dzieciach niepełnosprawnych , problem dzieci niepełnosprawnych nie został uwzględniony we wnioskach końcowych Projekt „Wszystko jasne” 1% wychowanków przedszkoli to dzieci niepełnosprawne 2,4% uczniów szkół podstawowych to uczniowie niepełnosprawni Co się dzieje z 1,4% dzieci ze spe przed pójściem do szkoły??? Koszty braku diagnozy i braku pomocy ponosi całe społeczeństwo

8 Problemy i pytania Brak dostatecznej świadomości znaczenia dobrze zorganizowanej wczesnej pomocy dziecku ze spe i jego rodzinie. Brak zintegrowanego sytemu wielospecjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym (służba zdrowia, opieka społeczna, oświata, organizacje pozarządowe) na poziomie merytorycznym i finansowym. Co bardziej obciąża społeczeństwo, budżet państwa? koszty dobrze zorganizowanej pomocy czy koszty zaniechania pomocy, koszty złej lub źle świadczonej pomocy

9 Rozwiązania Raport ekspertów 2009r „Małe dziecko”
Przegląd istniejących przepisów dotyczących omawianego zagadnienia Opracowanie rzetelnych danych dotyczących potrzeb małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością Wypracowanie i wdrożenie modelu pomocy dzieciom ze spe z małych miast i wsi.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wczesna interwencja i wsparcie edukacji małego dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google