Wymogi dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i oczekiwania pacjentów Prof. dr hab. Irena Ponikowska *Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny.

Opublikował , Został zmieniony 8 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "Wymogi dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i oczekiwania pacjentów Prof. dr hab. Irena Ponikowska *Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny." — Zapis prezentacji:

Pobierz "Wymogi dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i oczekiwania pacjentów Prof. dr hab. Irena Ponikowska *Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny."
Podobne prezentacje
Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku. Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku.
Prawno-ekonomiczne determinanty ryzyk działalności biznesowej lecznictwa uzdrowiskowego Jerzy Szymańczyk. Prawno-ekonomiczne determinanty ryzyk działalności biznesowej lecznictwa uzdrowiskowego Jerzy Szymańczyk.
TURYSTYKA UZDROWISKOWA Wykłady - 10 h Ćwiczenia - 10 h www.rynekturystyczny.pl. TURYSTYKA UZDROWISKOWA Wykłady - 10 h Ćwiczenia - 10 h www.rynekturystyczny.pl.
ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok. ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok.
Zmiany w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, matką i noworodkiem w świetle aktualnego prawa. Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej. Leokadia Jędrzejewska. Zmiany w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, matką i noworodkiem w świetle aktualnego prawa. Rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej. Leokadia Jędrzejewska.
Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim - poziom powiatów Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich Świebodzin, 28 lutego 2014r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim - poziom powiatów Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich Świebodzin, 28 lutego 2014r.
Zdrowie, promocja i profilaktyka zdrowia.. Zdrowie. Zdrowie, promocja i profilaktyka zdrowia.. Zdrowie.
Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków. Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków.
Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka. Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka.
Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska. Na zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wpływają czynniki z zakresu demografii, gospodarki, uwarunkowań Marketing Usług Medycznych dr Joanna Jasińska. Na zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wpływają czynniki z zakresu demografii, gospodarki, uwarunkowań
Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń Dr n. med. Katarzyna Wencel Rehabilitacja uzdrowiskowa - znaczenie w systemie ochrony zdrowia Unia Uzdrowisk Polskich Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń
Systemy ochrony zdrowia Poznań, 6 grudnia, 2006 Jacek St. Graliński GlaxoSmithKline. Systemy ochrony zdrowia Poznań, 6 grudnia, 2006 Jacek St. Graliński GlaxoSmithKline.
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych.
Marketing w ochronie zdrowia dr Joanna Jasińska. Na zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wpływają czynniki z zakresu demografii, gospodarki, uwarunkowań Marketing w ochronie zdrowia dr Joanna Jasińska. Na zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wpływają czynniki z zakresu demografii, gospodarki, uwarunkowań
Kategorie klientów uzdrowisk: 1.Seniorzy. 2. Ludzie młodzi. 3.Osoby ze świata biznesu. Kuracjusz - Kuracjusz turysta - Turysta. Kategorie klientów uzdrowisk: 1.Seniorzy. 2. Ludzie młodzi. 3.Osoby ze świata biznesu. Kuracjusz - Kuracjusz turysta - Turysta.
Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki uzdrowiskowej Elżbieta Wyrwicz Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki uzdrowiskowej Elżbieta Wyrwicz Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki.
Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W. Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów. Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów.
Usługa medyczna to działania służące zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów. Usługa medyczna to działania służące zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów.
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU.
Podstawy Medycyny Ratunkowej - zagadnienia prawne dla pielęgniarek Anna Kamińska. Podstawy Medycyny Ratunkowej - zagadnienia prawne dla pielęgniarek Anna Kamińska.
MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36. MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36.
TELEKONSULTACJA, TELETRANSMISJA – CO NA TO PRAWNIK? Anna Szetela Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM. TELEKONSULTACJA, TELETRANSMISJA – CO NA TO PRAWNIK? Anna Szetela Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (v. 4.0) Kwiecień 2014. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (v. 4.0) Kwiecień 2014.
Jak zapewnić pacjentom chorym na nowotwory prawo do głosu? -ruch na rzecz egzekwowania praw pacjenta w Polsce Urszula Wacławczyk Ogólnokrajowe Stowarzyszenie. Jak zapewnić pacjentom chorym na nowotwory prawo do głosu? -ruch na rzecz egzekwowania praw pacjenta w Polsce Urszula Wacławczyk Ogólnokrajowe Stowarzyszenie.
Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Lublin 25.11.2010 r. Propozycja ubezpieczeń zdrowotnych OPIEKA MEDYCZNA dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Lublin 25.11.2010 r.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Możliwość uzyskania pomocy finansowej przez gminy o charakterze gminy Św. Katarzyna Tomasz Tyc.
Aktywizacja i zabezpieczenie mieszkańców Katowic w wieku senioralnym Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Siedemdziesiąt Plus. Aktywizacja i zabezpieczenie mieszkańców Katowic w wieku senioralnym Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Siedemdziesiąt Plus.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne ŚWIADCZENIAPIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne ŚWIADCZENIAPIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH.