Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNO – EKO – TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno – badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNO – EKO – TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno – badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki."— Zapis prezentacji:

1 INNO – EKO – TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno – badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3 Dlaczego budujemy INNO–EKO–TECH?

4 Brak wykształconej i kompetentnej kadry inżynierskiej, która potrafiłaby opracować oraz wdrożyć w praktyce innowacyjne rozwiązania, brak możliwości kompleksowego kształcenia, jak również brak warunków materialnych do stworzenia odpowiedniej oferty kształcenia, rosnące zapotrzebowanie biznesu na specjalistów z wiedzą dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego.

5 Rozwiązanie Innowacja INNO Technologia Ekologia EKO TECH

6 Dzięki realizacji projektu Uczelnia stworzy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczno – badawczą ukierunkowaną na potrzeby kształcenia wysokiej klasy inżynierów w przyszłościowych i uznanych za priorytetowe dziedzinach z zakresu innowacyjnych rozwiązań w energetyce, wspierania technologii odnawialnych źródeł energii i stosowania rozwiązań budownictwa energooszczędnego.

7 Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22 czerwca 2011r
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22 czerwca 2011r. Sygnatariuszami byli: Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – dr inż. Olaf Gajl oraz Rektor Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko.

8 Największy projekt przyjęty do realizacji w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Budowa Centrum INNO – EKO – TECH potrwa do września 2014r.
Projekt będzie realizowany do końca I kwartału 2015r.

10 Budowę powierzono konsorcjum firm ANATEX Sp. z o. o. oraz Condite Sp
Budowę powierzono konsorcjum firm ANATEX Sp. z o.o. oraz Condite Sp. z o.o.

11 Nowy budynek będzie przylegał do Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

12 FINANSOWANIE PROJEKTU

13 Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ,43 PLN z czego ,72 PLN stanowić będzie wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

14 GŁÓWNE CELE PROJEKTU

15 Budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno – badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT.

16 Nowoczesna infrastruktura ICT (Information and Communications Technology) umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności wykonywania badań, które znajdą swoje zastosowanie w praktyce inżynierskiej.

17 Utworzonych zostanie 36 nowoczesnych laboratoriów i pracowni dydaktycznych.
673 stanowiska badawcze wyposażone zostaną w sprzęt i najnowocześniejszą aparaturę badawczo – pomiarową, rejestrującą, informatyczną oraz prezentacyjną.

18 Uruchomione zostaną nowe kierunki: biotechnologia oraz makrokierunek: ekoenergetyka.
Zwiększy się liczba studentów zainteresowanych nauką na kierunkach oferowanych przez Politechnikę Białostocką.

19 Centrum umożliwi działalność dydaktyczną oraz prowadzenie badań naukowych z zakresu rozwiązań i technologii innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii.

20 Tak jest… … tak będzie.

21 Biuro Obsługi Projektu „INNO–EKO–TECH”
ul. Wiejska 45A 15–351 Białystok pok. 5B (budynek Rektoratu) tel e–mail:

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INNO – EKO – TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno – badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google