Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOREX Łukasz Banach Vice-prezes KNRK Index. Plan Prezentacji 1.Ale o co chodzi z tym forexem? 2.Odrobina historii 3.Podstawowe pojęcia 4.Uczestnicy rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOREX Łukasz Banach Vice-prezes KNRK Index. Plan Prezentacji 1.Ale o co chodzi z tym forexem? 2.Odrobina historii 3.Podstawowe pojęcia 4.Uczestnicy rynku."— Zapis prezentacji:

1 FOREX Łukasz Banach Vice-prezes KNRK Index

2 Plan Prezentacji 1.Ale o co chodzi z tym forexem? 2.Odrobina historii 3.Podstawowe pojęcia 4.Uczestnicy rynku forex.( cele zawierania transakcji) 5.Techniki gry oraz narzędzia jakimi posługują się traderzy 6.Czy tylko waluty? 7.Kilka słów o najpopularniejszej parze walutowej 8.Prezentacja platformy 9.Podsumowanie 10.Pytania, dyskusja

3 Forex (ang. Foreign Exchange) Termin najczęściej utożsamiany z międzynarodowym rynkiem walutowym Jest rynkiem typu OTC ( over the counter), czyli rynkiem zdecentralizowanym, bez globalnego nadzorcy Dzienne obroty sięgają 4,5 bln dolarów amerykańskich dziennie

4 Cechy rynku forex Wykorzystywanie dźwigni finansowej Możliwość spekulowania na walutach, surowcach oraz indeksach giełdowych Zarabianie nie jest uzależnione od koniunktury Niski depozyt zabezpieczający

5 Podstawowe pojęcia związanie z rynkiem forex Waluta bazowa i kwotowana Kwotowanie Bid/Ask Spread Symbol waluty Wolumen Jednostka określająca wielkość kontraktu

6 Waluta bazowa i kwotowana EUR/USD Waluta Bazowa Waluta kwotowana Zawsze cena jednostki waluty bazowej jest podawana w jednostkach waluty kwotowanej !

7 Waluta bazowa i kwotowana - przykład EUR/USD Możemy: 1.kupić 1 za 1,3010 $ 2.Sprzedać 1 za 1,3008 $

8 Kwotowanie Kwotowanie odbywa się do 4 miejsca po przecinku tzn. 0,0001. Każda dziesięciotysięczna część jest zwana PIPSEM. Kurs wzrósł z 1,3001 do 1,3009; ile to pipsów ?

9 Bid / Ask Bid - jest to cena po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane zlecenia kupna. Ask - jest to cena po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży.

10 Spread Spread - jest to różnica pomiędzy ceną kupna (Ask), a ceną sprzedaży (Bid). W danym przypadku ( po prawej) spread wynosi: 0,00016, czyli 1,6 pipsa. ( 1,30101-1,30085)

11 Co oznaczają litery w skrócie nazwy waluty? XYZ: 1. XY – nazwa Państwa waluty. 2. Z – Nazwa waluty. Np. USD: 1. US – United States. 2. D – Dollar.

12 Wolumen To ogół transakcji kupna i sprzedaży. Oblicza się go poprzez zsumowanie wartości wszystkich przeprowadzonych transakcji (cena x liczba)

13 Jednostka określająca wielkość kontraktu Lot – jest jednostką określająca wolumen zlecenia. W przypadku par walutowych 1 lot odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej Przykład: Otwieramy długą pozycję o wielkości 1 lota na parze EURUSD po cenie 1.38513 Wiąże się to z zakupem 100 000 euro za 138 513 dolarów, analogicznie otwarcie pozycji krótkiej na EURUSD po cenie 1.38495, wiąże się ze sprzedażą 100 000 euro za 138 495 dolarów.

14 Uczestnicy rynku forex Banki Fundusze hedgingowe Rządy i banki centralne Osoby fizyczne

15 Cele zawierania transakcji Spekulacja Arbitraż Zabezpieczenie pozycji

16 Techniki Scalping Day Trading Swing Trading

17 Narzędzia Analiza Techniczna Analiza funadamentalna Zawieranie pozycji pod wpływem danych makroekonomicznych, wypowiedzi wpływowych ludzi

18 Analiza techniczna Analiza techniczna opiera się na 3 podstawowych założeniach: 1)rynek dyskontuje wszystko – cena uwzględnia wszystkie dostępne informacje dotyczące danego papieru wartościowego, jego emitenta, sytuację mikro i makroekonomiczną oraz uwarunkowania gospodarcze i polityczne. 2)ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach (wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym) i będą tym trendom podlegać, dopóki nie nastąpią wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie tego trendu. 3)historia się powtarza – analiza techniczna zajmuje się badaniem przyszłości, w oparciu o badanie przeszłości.

19 Analiza Fundamentalna Popyt na daną walutę. Podaż danej waluty. Stopa inflacji w danym kraju oraz oczekiwane jej tempo. Parytet stóp procentowych. Poziom zadłużenia danego kraju. Tempo wzrostu PKB. Saldo bilansu handlowego i płatniczego. Bezrobocie. Sytuacja globalna.

20 Dane makroekonomiczne indeks PMI (ang. purchasing managers index) - przedstawia aktywność w sektorze produkcyjnym PKB danego kraju Poziom inflacji Zmiany stóp procentowych Dane o bezrobociu

21 Forex to nie tylko waluty Możliwość spekulacji na: 1.Złocie 2.Srebrze 3.Ropie 4.Kukurydzy 5.Pszenicy

22 EUR/USD Udział tej pary w dziennym wolumenie obrotu szacowany jest na 28 % W konsekwencji jest to najbardziej płynna para walutowa z najmniejszym spreadem Czynniki sprzyjające płynności ( wybrane): 1. Wiarygodność EBC 2. Wzrost roli Euro jako waluty rezerwowej w wielu krajach

23 Źródła informacji mające wpływ na kurs EUR/USD Decyzje EBC o wysokości stóp procentowych oraz konferencje prasowe po spotkaniach Rady Prezesów Banku Centralnego Wypowiedzi przedstawicieli EBC i polityków Raporty o wartościach indeksów CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz PPI ( wskaźnik cen dóbr produkcyjnych) w poszczególnych krajach

24 Źródła informacji mające wpływ na kurs EUR/USD c.d. Wskaźnik nastrojów ekonomicznych (ESI) publikowany przez Komisje Europejską i jego elementy składowe Wyniki badań opinii i nastrojów konsumentów i inwestorów przez prywatne pracownie badawcze (Ifo, ZEW, GfK) Wielkość produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i jej wahania

25 Prezentacja platformy

26 Podsumowanie Omawiany rynek jest BARDZO trudny, wymagający oraz nieprzewidywalny Wymaga wiedzy i stalowych nerwów I jeszcze na pocieszenie… 82% Polaków traci na forexie… A może jednak to nie to?


Pobierz ppt "FOREX Łukasz Banach Vice-prezes KNRK Index. Plan Prezentacji 1.Ale o co chodzi z tym forexem? 2.Odrobina historii 3.Podstawowe pojęcia 4.Uczestnicy rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google