Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym."— Zapis prezentacji:

1 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym

2 2 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Rynek pieniężny (np. bony skarbowe) Rynek kapitałowy (np. akcje) Rynek walutowy (np. EUR/USD) O rynek kapitałowy i walutowy jest oparty: Rynek instrumentów pochodnych (opcje, CFDs, futures) Rynek finansowy można podzielić na:

3 3 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 3 Rynek walutowy – rynek efektywny..? Rynek walutowy (Forex) jako przykład rynku zbliżonego do rynku efektywnego Każda informacja istotna dla ceny aktywów na rynku forex jest jednocześnie dostępna dla wszystkich uczestników i ma swoje odzwierciedlenie w cenie aktywa, którego dotyczy. Różnorodność uczestników rynku forex – od największych banków na świecie do inwestorów indywidualnych. Największy na świecie wolumen obrotów. Bardzo niskie koszty transakcyjne.

4 4 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 4 Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym OTC – Over the Counter Market Nie posiadający fizycznego miejsca obrotu, co znaczy że transakcje odbywają się pomiędzy uczestnikami rynku, którymi są: banki, przedsiębiorstwa, brokerzy walutowi, inwestorzy indywidualni; komunikujący się poprzez Internet i łącza telefoniczne. Podstawą rynku są realizowane 24 godziny na dobę (począwszy od Sydney, przez Tokyo, Londyn i Nowy Jork) transakcje między bankami i instytucjami finansowymi, które tworzą rynek międzybankowy.

5 5 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 5 Transakcje na rynku FOREX: Rozliczenia transakcji międzypaństwowych Pożyczki międzybankowe Spekulacja Zabezpieczenie ryzyka kursowego

6 6 forex, indeksy, towary. masz x możliwości W przypadku walut kwotowania zawierają dwie ceny: cenę kupna (bid) oraz cenę sprzedaży (ask, offer), czyli propozycje po jakiej cenie firma finansowa lub działający za jej pośrednictwem inwestorzy są skłonni kupić lub sprzedać daną walutę. 6 Kontrakty Różnic Kursowych (CFD) jako instrumenty pochodne

7 7 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Symbol Bazowa Kwotowana BID ASK EURUSD Euro Dolar 1.3460 1.3462 USDPLN Dolar Złoty 2.6263 2.6298 USDJPY Dolar Jen 100.48 100.51 7 Przykładowe kwotowania kursów walutowych

8 8 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 8 Dźwignia finansowa 8

9 9 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 9 Dźwignia finansowa pozwala inwestorom na otwieranie znacznych pozycji na rynku przy konieczności złożenia niewielkiego – wyrażonego jako procent wartości nominalnej – depozytu zabezpieczającego. Inwestorzy składając wolne środki jako depozyty zabezpieczające mogą zatem maksymalizować możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu. Z drugiej strony dźwignia niesie ryzyko poniesienia strat przekraczających wartości straty dla standardowych inwestycji za pośrednictwem np. akcji. 9

10 10 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 10 Dźwignia finansowa a depozyt zabezpieczający Jeśli: Depozyt = 100%, to dźwignia = 1:1 Depozyt = 20%, to dźwignia = 1:5 Depozyt = 5%, to dźwignia = 1:20 Depozyt = 3,4%, to dźwignia 1:29 Depozyt = 2%, to dźwignia 1:50 Depozyt = 1%, to dźwignia = 1:100

11 11 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 11 USD/PLN jako przykład pary walutowej USD/PLN PLN – waluta kwotowana; służy do ustalenia wartości 1 pipsa (punktu). USD – waluta bazowa; służy do wyliczenia wartości depozytu zabezpieczającego.

12 12 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Wartość depozytu zabezpieczającego Wartość transakcji na rynku musi być zabezpieczona depozytem w wysokości: 1% - waluty 2% - indeksy 3% - surowce 7% - akcje Np.: kupno 100 000 EUR/USD wymaga depozytu zabezpieczającego transakcję w wysokości 1 000 Euro. 12

13 13 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 13 Wartość 1 punktu Jak wyliczamy wartość 1 pipsa: Założenie - 1 lot EUR/USD: 100 000 EUR/USD * 0,0001 = 10 USD Wolumen transakcji Minimalny krok przesunięcia

14 14 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Jak można to szybko policzyć? Wyliczenie wartości depozytu i jednego pipsa pod tym adresem: https://www.xtb.pl/strona.php?p=333https://www.xtb.pl/strona.php?p=333 – Arkusz wyceny pozycji (po uruchomieniu proszę zapoznać się z zakładką przygotowanie arkusza żeby działał poprawnie). 14

15 15 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 15 Możliwość zarabiania na wzroście jak i na spadku notowań danego instrumentu finansowego 15

16 16 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 16 Wzrost kursu danej pary oznacza umacnianie się waluty bazowej (pierwszej w parze), tym samym osłabianie waluty kwotowanej (druga w parze). Spadek kursu danej pary walutowej oznacza osłabianie się waluty bazowej i umacnianie waluty kwotowanej. Kurs wyjściowy USD/PLN = 2,55 USDPLN = 2,65 – umocnienie USD, osłabienie PLN USDPLN = 2,45 – osłabienie USD, umocnienie PLN

17 17 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 17 Kupno - pozycja długa Przewidywany wzrost kursu USD/PLN Wybór inwestora : Kupno USD/PLN po cenie 2.55 – pozycja długa Zysk Strata Kurs2.552.652.45

18 18 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 18 Sprzedaż - pozycja krótka Przewidywany spadek kursu USD/PLN Wybór inwestora : Sprzedaż USD/PLN po cenie 2.55 – pozycja krótka Zysk Strata Kurs2.552.652.45

19 19 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Pozycja krótka na USDPLN - przykład 19 Sprzedaż USDPLN (pozycja krótka, transakcja na spadki): zyskowna tylko gdy kurs znajdzie się poniżej ceny przy której wchodzimy na rynek (w przykładzie to 2.70)

20 20 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 20 Czynniki kształtujące ceny Wpływ na postrzeganie przez inwestorów ceny danego instrumentu finansowego mogą mieć takie czynniki jak: stabilność polityczna koniunktura gospodarcza polityka banku centralnego wzrost/spadek awersji do ryzyka

21 21 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 21 Czynniki kształtujące ceny Najważniejszym elementem kształtującym cenę na rynku jest nastawienie (popularnie - sentyment) inwestorów do danego aktywa. Niezależnie od tego jakie dane makroekonomiczne będą się ukazywały może to nie mieć żadnego wypływu na cenę aktywa (automatyczne systemy transakcyjne, analiza techniczna). Na rynku walutowym najważniejsze są oczekiwania jego uczestników co do przyszłej wartości danego aktywa.

22 22 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 22 Najistotniejsze publikacje makroekonomiczne dane z rynku pracy USA, dane na temat inflacji, decyzja w sprawie stóp procentowych, dane na temat wzrostu gospodarczego, rynek nieruchomości.

23 23 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Gdzie szukać publikacji makroekonomicznych? www.xtb.plwww.xtb.pl – zakładka Rynki i instrumenty, kalendarium www.reuters.pl www.stooq.pl/kalendarium www.forexfactory.com Inne ciekawe serwisy o gospodarce światowej: www.marketwatch.com www.ft.com/home/europe www.bloomberg.com 23

24 24 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 24 Korelacje rynkowe: waluty-waluty EUR/USD vs. USD/PLN

25 25 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 25 Dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych w 2007r. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym 110 tys. (prognoza: 100 tys.) Stopa bezrobocia 4.7 % (prognoza: 4.7 %) Długość tygodnia pracy 33.8 godz. (prognoza: 33.8 godz.) Płaca za godzinę +0.4% (prognoza: 0.3%) Rewizja danych za sierpień: 89 tys. z – 4 tys.

26 26 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 26 Reakcja na dane (EUR/USD)

27 27 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 27 Reakcja na dane (USD/PLN)

28 28 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 28 Uzasadnienie reakcji Gwałtowne umocnienie USD wobec PLN spowodowane było reakcją EUR/USD wynikającą z rewizji na plus bardzo złych sierpniowych danych na temat liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym: z -4 tys. do 89 tys. oraz lepszym od oczekiwań odczytem wrześniowym: 110 tys. wobec prognozy 100 tys. Umocnienie USD było jednak krótkotrwałe, co wynikało z ogólnego antydolarowego nastawienia na rynku spowodowanego oprócz ogólnej sytuacji w USA wcześniejszymi gorszymi danymi w sektorze produkcyjnym oraz usługowym (ISM manufacturing, ISM services).

29 29 forex, indeksy, towary. masz x możliwości

30 30 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 30 Surowce kwotowane są w USD, w związku z tym osłabienie amerykańskiej waluty powoduje wzrost zainteresowania surowcami, gdyż są one tańsze inwestorom dysponującym inną walutą, np. EUR czy GBP. Korelacje rynkowe surowce – waluty USD - OIL

31 31 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 31 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja) Kurs USD/PLN = 2.5000 Koszt 100 baryłek ropy Brent = 7500 USD (kurs OIL 75 USD) Koszt w PLN = 7500 USD x 2.5000 USDPLN = 18750 PLN

32 32 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 32 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja) Po pewnym czasie, w którym nastąpiło osłabienie USD: Kurs USD/PLN = 2.0000 Koszt 100 baryłek ropy Brent = 7500 USD (kurs OIL 75 USD) Koszt w PLN = 7500 USD x 2.0000 USDPLN = 15000 PLN

33 33 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 33 Zależność kursu USD i OIL (negatywna korelacja) Kurs OIL 75 USD Kurs USDPLN = 2.5000 Koszt 100 baryłek ropy Brent = 18750 PLN Kurs USDPLN = 2.0000 Koszt 100 baryłek ropy Brent = 15000 PLN Niższy kurs dolara zwiększa popyt na ropę, a większy popyt winduje kurs surowca.

34 34 forex, indeksy, towary. masz x możliwości

35 35 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Wybrany przykład wpływu informacji makroekonomicznych na rynek walutowy 35

36 36 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Decyzja w sprawie stóp procentowych Podwyżka stóp procentowych oznacza dla większości inwestorów wyższą opłacalność bezpiecznych inwestycji w danym kraju. Wolny kapitał krążący po rynkach międzynarodowych bardzo szybko przenosi się na jego walutę powodując wzmocnienie jej wartości.

37 37 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 18 września 2007 : Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) obniżył dziś główną stopę funduszy federalnych w USA o 50 punktów bazowych do 4,75 proc. Ta decyzja nieco zaskakuje. Rynek, jakkolwiek dopuszczał obniżkę w tym wymiarze, to jednak stawiał na ruch o 25 punktów do poziomu 5 proc.

38 38 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Reakcja EUR/USD

39 39 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 39 Jak obniżka stóp procentowych w Stanach o 50 pb wpłynęła na rynek? Indeksy ? Waluty kwotowane z USD? (EURUSD, USDPLN, USDJPY) Surowce? (Miedź, Ropa, Złoto)

40 40 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 40 Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pb. Co się działo na rynku? Indeksy? (WIG20, Dow Jones) Waluty? (EURUSD, EURPLN, USDPLN) Surowce? (Miedz, Ropa, Złoto) Akcje? ( KGHM, PKN ORLEN)

41 41 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 41 Inne czynniki wpływające na świat finansów

42 42 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 42 Np. Wybory Parlamentarne w Polsce w 2007 r.? Giełdy amerykańskie zamknęły się w piątek na -2.6%. W poniedziałek indeksy europejskie podążały w tym samym kierunku podczas gdy WIG20 stracił tylko -0.4%. Kurs EUR/PLN spadł z 3.68 PLN do 3.65 PLN. Zazwyczaj jednak wydarzenia polityczne mają śladowy wpływ na świat finansów. Wyjątek stanowią ostatnie decyzje podejmowane przez rządy w/s wygaszenia kryzysu zaufania na rynku finansowym. Polityka – czy rzeczywiście ma wpływ na świat finansów?

43 43 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 43 Praktyczne rady dla inwestujących na rynku forex

44 44 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 44 Zarządzanie ryzykiem to 50 % sukcesu – zawsze używaj zleceń obronnych typu Stop Loss (ew. Take profit). Kupuj wysoko -> Sprzedawaj wyżej – Sprzedawaj nisko -> Kupuj niżej. Nie próbuj trafiać w dołki lub szczyty. Nie używaj przesadnie ciasnych stop lossów. Poświęć więcej czasu na zidentyfikowanie dobrego punktu na wejście. Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania

45 45 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 45 Na rynku rosnącym miej pozycje długie lub neutralne – na rynku idącym w dół miej pozycje krótkie lub neutralne. Wielu ludzi zapomina o tej zasadzie i gra przeciw trendowi. Idź za najsilniejszym trendem na rynku. Nie zawracaj sobie głowy rynkami gdzie trend nie jest wystarczająco silny. Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania

46 46 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 46 Zaakceptuj straty, one są częścią gry. Nie ulegaj pokusie żeby przesuwać Stop Lossy ustawione zgodnie z zasadą zarządzania ryzykiem. Musisz rozumieć fundamenty stojące za twoimi pomysłami, ale musisz również znać analizę techniczną. Gdy twoje sygnały fundamentalne i techniczne wskazują ten sam kierunek masz duże szanse na zyskowną transakcję. Kilka ważnych i prostych zasad inwestowania

47 47 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Dziękuję za uwagę Paweł Nieradka pawel.nieradka@xtb.pl X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa 58 tel. (22) 201 95 70 www.xtb.pl Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustaw.


Pobierz ppt "1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Paweł Nieradka X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Cała prawda o rynku walutowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google