Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE-KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE-KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE-KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Brakuje nam odwagi nie dlatego, że rzeczy są trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi. Seneka Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Lidia Siuchta – koordynator główny SSP w Zającu
Koordynatorzy szkolni: Małgorzata Sobotka SSP w Zającu Elżbieta Żołędowska SSP w Zawadach Piotr Sołowiński SSP w Wyszkowie Karina Wąsowska SSP w Ruchnie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Głównym celem projektu Dziecko Działa Aktywnie –Kluby Aktywności Twórczej jest stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze szkół w Ruchnie, Zającu, Wyszkowie i Zawadach usytuowanych na terenie gminy Liw. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Gmina Liw liczy około 8000 mieszkańców. Jest to Gmina rolnicza,
w skład której wchodzi 22 wsie. Dwie szkoły, które będą realizowały projekt znajdują się na tzw. terenach popeegerowskich. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 SSP Zając Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 SSP Wyszków Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 SSP Zawady Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 SSP Ruchna Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Cele szczegółowe projektu to:
-zdobywanie przez dzieci nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań; -zwiększenie u uczniów objętych projektem poczucia własnej wartości, motywacji i samooceny -osiągnięcie wyższych kompetencji językowych - integracja społeczności lokalnej. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Cele naszego projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ponadto odpowiadają na wyzwania płynące z odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństw europejskich. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Mieszczą się w Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Liw na lata 2008 – 2013 tj.: pomoc rodzinie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz całym rodzinom. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt jest zgodny z zasadą równych szans w tym równości płci.
Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Wsparciem zostanie objęta grupa
240 uczniów: tj. 69% uczniów z ogólnej liczby dzieci w wieku 6-12 lat uczęszczających do szkół objętych projektem. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Dzieci będą rozwijać swoje talenty
i zainteresowania w Klubach Aktywności Twórczej DDA. W ramach DDA działać będą następujące kluby: literacko-teatralny medialny artystyczny „rusz głową” rekreacyjno-sportowy językowy Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Dzieci wstąpią do nich kierując się własnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami (możliwość uczestnictwa w 2 lub 3 zajęciach). Przystąpienie do Klubów poprzedziły warsztaty dla dzieci prowadzone przez psychologa, które odbyły się w każdej szkole. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 w Zającu Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 w Wyszkowie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 w Zawadach Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 w Ruchnie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Jednym z elementów realizacji programu poszczególnych klubów będą wycieczki edukacyjno - krajoznawcze, rajdy rowerowe, wyjazdy plenerowe (malarski i fotograficzny). Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Będzie to jedyna taka działalność na naszym terenie, dlatego też ważnym elementem naszego przedsięwzięcia jest promocja, dzięki której zaprezentujemy lokalnej społeczności jakie możliwości daje przystąpienie szkół do projektów finansowanych przez EFS. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 „Wieściach Węgrowskich (wyd. Starostwa Powiatowego)
Promocja w mediach Styczeń artykuł w „Wieściach Węgrowskich (wyd. Starostwa Powiatowego) Luty 2009 – wywiad koordynatora głównego w Katolickim Radiu Podlasie, artykuł w „Tygodniku Siedleckim” Marzec 2009 – artykuł w Biuletynie „Nasza Szkoła” (wyd. PODN w Węgrowie) Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 LOKALNE FORUM EDUKACYJNE „RÓWNAĆ SZANSE” 26 września 2009 r. w Łochowie
W ramach Forum odbyły się warsztaty, dyskusje i prezentacje najlepszych projektów . Ich celem było promowanie programu i upowszechnianie idei wyrównywania szans edukacyjnych. Zaprezentowaliśmy wówczas również projekt Dziecko Działa Aktywnie – Kluby Aktywności Twórczej. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 W październiku została przeprowadzona w szkołach kampania
informacyjno - promocyjna dla rodziców, która miała na celu przybliżenie działalności i pracy danych klubów. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 w Zawadach Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 w Zającu Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 w Wyszkowie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 w Ruchnie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Projekt został zaplanowany na 10 m - cy.
Kwota otrzymanego dofinansowania całego projektu to ,00 zł. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 1.Zarządzanie i administrowanie projektem. 2.Promocja-proces ciągły.
Działania: 1.Zarządzanie i administrowanie projektem. 2.Promocja-proces ciągły. 3.Dobór beneficjentów do projektu. 4.Szkolenia,warsztaty: Moduł I: warsztaty psychologiczne Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Kolejnych 8 m - cy jest zarezerwowane na zasadniczą część projektu, w czasie której będą odbywały się zajęcia poszczególnych klubów. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Moduł II: klub literacko - teatralny (400 h - 7gr. - 80os.)
Moduł III: klub artystyczny (310 h - 6gr. - 80os.) Moduł IV: klub medialny (200 h - 4gr. - 40os.) Moduł V: klub sportowo – rekreacyjny (200 h - 4gr.- 80os.) Moduł VI: klub językowy (100 h - 3gr. - 40os.) Moduł VII: klub „Rusz głową” (200 h - 5gr. - 40os.) Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Plenerowy Festiwal Kultury Dziecięcej
Impreza podsumowująca projekt, przeznaczona dla dzieci, nauczycieli, społeczności lokalnej, władz gminnych i oświatowych. Szkoły zaprezentują efekty pracy poszczególnych klubów(m.in przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych, prezentacje multimedialne). Nastąpi też rozdanie nagród w konkursach, które odbędą się w czasie trwania projektu. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Monitoring i ewaluacja
Monitoring będzie prowadzony w sposób ciągły. Ostatni m-c zamierzamy przeznaczyć na podsumowanie projektu oraz przygotowanie końcowych dokumentów dla Instytucji Pośredniczącej(rozliczenia końcowe wraz z częścią sprawozdawczą, ewaluacja projektu). Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Zarządzanie projektem, księgowość prowadzone będą na bieżąco, przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Rezultaty twarde •Konferencja informacyjno – promująca projekt
•Zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania informacyjne dla rodziców •Powstało 29 programów zajęć pozalekcyjnych •Powstaną prezentacje multimedialne dokumentujące pracę klubów Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 •Powstanie strona internetowa projektu
•Powstaną materiały promujące projekt •Zostanie wydany folder podsumowujący projekt i kalendarz na 2011 r. •Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Rezultaty twarde będą mierzone za pomocą list obecności, programów klubów, dokumentacji finansowej.
Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Rezultaty miękkie •Nabycie przez dzieci nowych umiejętności
i rozwój zainteresowań •U uczniów objętych projektem wzrośnie poczucie własnej wartości, motywacja i samoocena •Wzrosną kompetencje językowe dzieci w zakresie jęz. polskiego i angielskiego •Wzrośnie aktywność dzieci na lekcjach •Wzrośnie współodpowiedzialność i umiejętność pracy w grupie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Rezultaty miękkie zostaną zmierzone za pomocą ankiet ewaluacyjnych i opisane w raporcie końcowym.
Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Opowiadanie Istnieje w pewnym kraju wspólnota, która ma tylko czterech członków. Nazywają się oni KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ, NIKT. Pewnego dnia mają do wykonania ważną pracę. KAŻDY jest pewien, że KTOŚ to zrobi. JAKIŚ chce to zrobić, bo myśli, że NIKT tego nie zrobi. Wtedy KTOŚ się złości, bo przecież jest to robota dla KAŻDEGO. JAKIŚ ma nadzieję, że KTOŚ to zrobi, ale potem KAŻDY dochodzi do wniosku, że NIKT tego nie zrobi. Kończy się to tym, że KTOŚ wini JAKIEGOŚ za to, że NIKT nie zrobił tego, co mógł zrobić KAŻDY. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości,
a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. Ramón Gómez de La Serna Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Dziękuję za uwagę Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE-KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google