Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE- KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE- KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE- KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brakuje nam odwagi nie dlatego, że rzeczy są trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi. Seneka

3 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY Lidia Siuchta – koordynator główny SSP w Zającu Koordynatorzy szkolni: Małgorzata Sobotka SSP w Zającu Elżbieta Żołędowska SSP w Zawadach Piotr Sołowiński SSP w Wyszkowie Karina Wąsowska SSP w Ruchnie

4 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem projektu Dziecko Działa Aktywnie –Kluby Aktywności Twórczej jest stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze szkół w Ruchnie, Zającu, Wyszkowie i Zawadach usytuowanych na terenie gminy Liw.

5 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Liw liczy około 8000 mieszkańców. Jest to Gmina rolnicza, w skład której wchodzi 22 wsie. Dwie szkoły, które będą realizowały projekt znajdują się na tzw. terenach popeegerowskich.

6 SSP Zając Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 SSP Wyszków Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 SSP Zawady Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 SSP Ruchna Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Cele szczegółowe projektu to: -zdobywanie przez dzieci nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań; -zwiększenie u uczniów objętych projektem poczucia własnej wartości, motywacji i samooceny -osiągnięcie wyższych kompetencji językowych - integracja społeczności lokalnej.

11 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele naszego projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

12 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadto odpowiadają na wyzwania płynące z odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństw europejskich.

13 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mieszczą się w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Liw na lata 2008 – 2013 tj.: pomoc rodzinie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz całym rodzinom.

14 Projekt jest zgodny z zasadą równych szans w tym równości płci. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Wsparciem zostanie objęta grupa 240 uczniów: tj. 69% uczniów z ogólnej liczby dzieci w wieku 6-12 lat uczęszczających do szkół objętych projektem.

16 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzieci będą rozwijać swoje talenty i zainteresowania w Klubach Aktywności Twórczej DDA. W ramach DDA działać będą następujące kluby: 1.literacko-teatralny 2.medialny 3.artystyczny 4.rusz głową 5.rekreacyjno-sportowy 6. językowy

17 Dzieci wstąpią do nich kierując się własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami (możliwość uczestnictwa w 2 lub 3 zajęciach). Przystąpienie do Klubów poprzedziły warsztaty dla dzieci prowadzone przez psychologa, które odbyły się w każdej szkole. Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 w Zającu

19 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyszkowie

20 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zawadach

21 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Ruchnie

22 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Jednym z elementów realizacji programu poszczególnych klubów będą wycieczki edukacyjno - krajoznawcze, rajdy rowerowe, wyjazdy plenerowe (malarski i fotograficzny).

24 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Będzie to jedyna taka działalność na naszym terenie, dlatego też ważnym elementem naszego przedsięwzięcia jest promocja, dzięki której zaprezentujemy lokalnej społeczności jakie możliwości daje przystąpienie szkół do projektów finansowanych przez EFS.

25 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja w mediach Styczeń 2009- artykuł w Wieściach Węgrowskich (wyd. Starostwa Powiatowego) Luty 2009 – wywiad koordynatora głównego w Katolickim Radiu Podlasie, artykuł w Tygodniku Siedleckim Marzec 2009 – artykuł w Biuletynie Nasza Szkoła (wyd. PODN w Węgrowie)

26 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNE FORUM EDUKACYJNE RÓWNAĆ SZANSE 26 września 2009 r. w Łochowie W ramach Forum odbyły się warsztaty, dyskusje i prezentacje najlepszych projektów. Ich celem było promowanie programu i upowszechnianie idei wyrównywania szans edukacyjnych. Zaprezentowaliśmy wówczas również projekt Dziecko Działa Aktywnie – Kluby Aktywności Twórczej.

27 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W październiku została przeprowadzona w szkołach kampania informacyjno - promocyjna dla rodziców, która miała na celu przybliżenie działalności i pracy danych klubów.

28 w Zawadach Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 w Zającu Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 w Wyszkowie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 w Ruchnie Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Projekt został zaplanowany na 10 m - cy. Kwota otrzymanego dofinansowania całego projektu to 591 255,00 zł.

33 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania: 1.Zarządzanie i administrowanie projektem. 2.Promocja-proces ciągły. 3.Dobór beneficjentów do projektu. 4.Szkolenia,warsztaty: Moduł I: warsztaty psychologiczne

34 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kolejnych 8 m - cy jest zarezerwowane na zasadniczą część projektu, w czasie której będą odbywały się zajęcia poszczególnych klubów.

35 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł II: klub literacko - teatralny (400 h - 7gr. - 80os.) Moduł III: klub artystyczny (310 h - 6gr. - 80os.) Moduł IV: klub medialny (200 h - 4gr. - 40os.) Moduł V: klub sportowo – rekreacyjny (200 h - 4gr.- 80os.) Moduł VI: klub językowy (100 h - 3gr. - 40os.) Moduł VII: klub Rusz głową (200 h - 5gr. - 40os.)

36 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plenerowy Festiwal Kultury Dziecięcej Impreza podsumowująca projekt, przeznaczona dla dzieci, nauczycieli, społeczności lokalnej, władz gminnych i oświatowych. Szkoły zaprezentują efekty pracy poszczególnych klubów(m.in przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych, prezentacje multimedialne). Nastąpi też rozdanie nagród w konkursach, które odbędą się w czasie trwania projektu.

37 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Monitoring i ewaluacja Monitoring będzie prowadzony w sposób ciągły. Ostatni m-c zamierzamy przeznaczyć na podsumowanie projektu oraz przygotowanie końcowych dokumentów dla Instytucji Pośredniczącej(rozliczenia końcowe wraz z częścią sprawozdawczą, ewaluacja projektu).

38 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie projektem, księgowość prowadzone będą na bieżąco, przez cały okres trwania przedsięwzięcia.

39 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty twarde Konferencja informacyjno – promująca projekt Zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania informacyjne dla rodziców Powstało 29 programów zajęć pozalekcyjnych Powstaną prezentacje multimedialne dokumentujące pracę klubów

40 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powstanie strona internetowa projektu Powstaną materiały promujące projekt Zostanie wydany folder podsumowujący projekt i kalendarz na 2011 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt

41 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty twarde będą mierzone za pomocą list obecności, programów klubów, dokumentacji finansowej.

42 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty miękkie Nabycie przez dzieci nowych umiejętności i rozwój zainteresowań U uczniów objętych projektem wzrośnie poczucie własnej wartości, motywacja i samoocena Wzrosną kompetencje językowe dzieci w zakresie jęz. polskiego i angielskiego Wzrośnie aktywność dzieci na lekcjach Wzrośnie współodpowiedzialność i umiejętność pracy w grupie

43 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty miękkie zostaną zmierzone za pomocą ankiet ewaluacyjnych i opisane w raporcie końcowym.

44 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opowiadanie Istnieje w pewnym kraju wspólnota, która ma tylko czterech członków. Nazywają się oni KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ, NIKT. Pewnego dnia mają do wykonania ważną pracę. KAŻDY jest pewien, że KTOŚ to zrobi. JAKIŚ chce to zrobić, bo myśli, że NIKT tego nie zrobi. Wtedy KTOŚ się złości, bo przecież jest to robota dla KAŻDEGO. JAKIŚ ma nadzieję, że KTOŚ to zrobi, ale potem KAŻDY dochodzi do wniosku, że NIKT tego nie zrobi. Kończy się to tym, że KTOŚ wini JAKIEGOŚ za to, że NIKT nie zrobił tego, co mógł zrobić KAŻDY.

45 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. Ramón Gómez de La Serna

46 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę

47 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "DZIECKO DZIAŁA AKTYWNIE- KLUBY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google