Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Noblistów Polski w Tomicach Karol Bik Projekt ten ma na zadaniu przybliżyć wam kryształy z naszego otoczenia oraz promowanie krystalografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Noblistów Polski w Tomicach Karol Bik Projekt ten ma na zadaniu przybliżyć wam kryształy z naszego otoczenia oraz promowanie krystalografii."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Noblistów Polski w Tomicach Karol Bik Projekt ten ma na zadaniu przybliżyć wam kryształy z naszego otoczenia oraz promowanie krystalografii w szkołach i na uczelniach wyższych. Kryszta ł y w ż yciu cz ł owieka.

2 Kryszta ł y s ą wsz ę dzie! W postaci krystalicznej występuje większość ciał stałych. Czasami kryształy danej substancji są tak małe, że nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Odznaczają się różnorodnymi cechami. Spotykamy kryształy o różnej barwie, połysku atrakcyjnym wyglądzie. Znalazły wiele zastosowań w różnych dziedzinach naszego życia. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nie rozwinęły się laboratoryjne i przemysłowe metody wytwarzania monokryształów.

3 Kryszta ł y Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym atomy są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym atomy są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. Określenie ciało krystaliczne odnosi się do ciał o dwojakiej budowie: Określenie ciało krystaliczne odnosi się do ciał o dwojakiej budowie: monokryształu monokryształu polikryształu polikryształu

4 Monokryszta ł y Monokryształy – materiał będący w całości jednym kryształem. Monokryształy – materiał będący w całości jednym kryształem. Wyróżnia się wiele metod otrzymywania monokryształów min.: Wyróżnia się wiele metod otrzymywania monokryształów min.: przez powolne odparowanie rozpuszczalnika, przez powolne odparowanie rozpuszczalnika, przez powolną dyfuzję reagentów, przez powolną dyfuzję reagentów, przez dyfuzję par, przez dyfuzję par, przez sublimację, przez sublimację, przez wyciągania ze stopionej substancji. przez wyciągania ze stopionej substancji.

5 Polikryszta ł y Polikryształ - ciało stałe, będące zlepkiem wielu monokryształów. Polikryształ - ciało stałe, będące zlepkiem wielu monokryształów.

6 Kryszta ł y w jubilerstwie Kryształy na pierwszym miejscu znajdują swoje zastosowanie w jubilerstwie, gdzie wykorzystywane są do wytwarzania biżuterii. Kryształy, to właśnie nimi ludzie zachwycali się od lat i nadal wzbudzają zachwyt swoim pięknem, barwą i połyskiem. Najcenniejszymi kryształami są: szafir, diament i rubin. Kryształy na pierwszym miejscu znajdują swoje zastosowanie w jubilerstwie, gdzie wykorzystywane są do wytwarzania biżuterii. Kryształy, to właśnie nimi ludzie zachwycali się od lat i nadal wzbudzają zachwyt swoim pięknem, barwą i połyskiem. Najcenniejszymi kryształami są: szafir, diament i rubin.

7 Rubin Rubin kamień szlachetny o barwie od różowej do krwistoczerwonej. Jest to rzadki minerał z gromady tlenków (Al 2 O 3 ), odmiana korundu. Rubin kamień szlachetny o barwie od różowej do krwistoczerwonej. Jest to rzadki minerał z gromady tlenków (Al 2 O 3 ), odmiana korundu.

8 Diament Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od stgr. δάμας adamas (dopełniacz δάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od stgr. δάμας adamas (dopełniacz δάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału.

9 Szafir Szafir – bardzo twardy minerał z gromady tlenków – niebieska odmiana korundu. Jest minerałem rzadkim. Szafir – bardzo twardy minerał z gromady tlenków – niebieska odmiana korundu. Jest minerałem rzadkim.

10 Kryszta ł y w elektronice Bez monokryształów lampowe komputery nadal byłyby maszynami ważącymi tony, zajmującymi całe pokoje, wymagającymi do zasilania małej elektrowni, tak drogimi i awaryjnymi, że byłoby ich co najwyżej kilka na kraj. Bez monokryształów lampowe komputery nadal byłyby maszynami ważącymi tony, zajmującymi całe pokoje, wymagającymi do zasilania małej elektrowni, tak drogimi i awaryjnymi, że byłoby ich co najwyżej kilka na kraj.

11 Krzyszta ł y w medycynie - kryszta ł górski Kryształ górski (gr. κρύσταλλος – krystallos = lód) - bezbarwny, przezroczysty minerał. Znane są kryształy górskie o masie wielu ton, lecz kamienie warte oszlifowania zdarzają się dość rzadko. Kryształ górski (gr. κρύσταλλος – krystallos = lód) - bezbarwny, przezroczysty minerał. Znane są kryształy górskie o masie wielu ton, lecz kamienie warte oszlifowania zdarzają się dość rzadko.

12 Kryszta ł y w medycynie - a ł un Ałun potasowy (ałun, ałun glinowo- potasowy; z łac. Alunit (alumen) lub franc. alun = ałun) – nazwa zwyczajowa dwunastowodnego siarczanu glinowo- potasowego. Ałun potasowy (ałun, ałun glinowo- potasowy; z łac. Alunit (alumen) lub franc. alun = ałun) – nazwa zwyczajowa dwunastowodnego siarczanu glinowo- potasowego.

13 Krystalografia Krystalografia (od greckich słów κρύσταλλος krystallos – lód, które później zaczęło oznaczać także kryształ górski i inne kryształy, oraz γράφω grapho – piszę) – dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej. Jej zakres pokrywa się częściowo z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem. Krystalografia (od greckich słów κρύσταλλος krystallos – lód, które później zaczęło oznaczać także kryształ górski i inne kryształy, oraz γράφω grapho – piszę) – dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej. Jej zakres pokrywa się częściowo z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem.

14 Kryszta ł y jadalne Pewne kryształy są jadalne i niezbędne w kuchni. Należą do nich: sól, cukier i kwasek cytrynowy.

15 Cukier spo ż ywczy Cukier spożywczy – na ogół pod tą nazwą występuje sacharoza produkowana z trzciny cukrowej, bądź z buraków cukrowych (C12H22O11). Z chemicznego punktu widzenia cukry to inna nazwa węglowodanów, a więc również skrobi i celulozy. Przemysł spożywczy oferuje jednak znacznie więcej rodzajów cukrów: glukoza, glukoza, laktoza zwana cukrem mlekowym, stosowana jako surowiec, bezpośrednio nie spożywana, laktoza zwana cukrem mlekowym, stosowana jako surowiec, bezpośrednio nie spożywana, galaktoza jest izomerem glukozy, monosacharydem, galaktoza jest izomerem glukozy, monosacharydem, fruktoza zwana cukrem owocowym, fruktoza zwana cukrem owocowym, maltoza. maltoza.

16 Sól Sól o wzorze chemicznym NaCl to chlorek sodu. Kryształy soli są przezroczyste, słone. Sól kuchenna otrzymywana jest z soli kamiennej wydobywanej w kopalniach. Najsłynniejszą kopalnią soli w Polsce jest Kopalnia Soli w Wieliczce, w której można zobaczyć wiele rzeźb z soli. Sól o wzorze chemicznym NaCl to chlorek sodu. Kryształy soli są przezroczyste, słone. Sól kuchenna otrzymywana jest z soli kamiennej wydobywanej w kopalniach. Najsłynniejszą kopalnią soli w Polsce jest Kopalnia Soli w Wieliczce, w której można zobaczyć wiele rzeźb z soli. Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu, stosowany jako przyprawa i konserwant. Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu, stosowany jako przyprawa i konserwant.

17 Kwasek cytrynowy Kwasek cytrynowy o wzorze chemicznym C3H4(OH)(COOH)3 otrzymywany jest syntetycznie. Tworzy drobne przezroczyste kryształki o kwaśnym smaku. Służy jako przyprawa do potraw. Kwas cytrynowy (E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera 3 grupy karboksylowe. Kwas cytrynowy jest uważany za związek bezpieczny, jednak może powodować uszkodzenia oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Doniesienia o możliwym działaniu rakotwórczym są całkowicie błędne.

18 Ś nieg Ciekawym przykładem ciała krystalicznego jest płatek śniegu składający się z drobnych kryształków lodu rozmieszczonych w piękny, symetryczny sposób. Z kryształów zbudowany jest Vatnajökull największy lodowiec w Europie (8.400 km2) oraz Jostedalsbreen (487 km2 ) największy lodowiec stałego lądu Europy. Kryształy lodu topią się w temperaturze 0˚ C. Ciekawym przykładem ciała krystalicznego jest płatek śniegu składający się z drobnych kryształków lodu rozmieszczonych w piękny, symetryczny sposób. Z kryształów zbudowany jest Vatnajökull największy lodowiec w Europie (8.400 km2) oraz Jostedalsbreen (487 km2 ) największy lodowiec stałego lądu Europy. Kryształy lodu topią się w temperaturze 0˚ C. Śnieg – opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształtach głównie sześcioramiennych gwiazdek, łączących się w płatki śniegu. Po opadnięciu na ziemię tworzy porowatą pokrywę śnieżną, także nazywaną śniegiem. Śnieg – opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształtach głównie sześcioramiennych gwiazdek, łączących się w płatki śniegu. Po opadnięciu na ziemię tworzy porowatą pokrywę śnieżną, także nazywaną śniegiem. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para wodna krystalizuje, tworząc kryształy lodu. Śnieg powstaje, gdy w chmurach para wodna krystalizuje, tworząc kryształy lodu.

19 Japońskie kryształy Japońskie kryształy - mikroorganizmy zdolne do fermentacji, będące koloniami bakterii i drożdży. Japońskie kryształy - mikroorganizmy zdolne do fermentacji, będące koloniami bakterii i drożdży. Ich pochodzenie nie jest znane. Aktualnie hodowane są na całym świecie. Wbrew niektórym nazwom ("algi" itp.) nie mają nic wspólnego z prawdziwymi algami. Ich pochodzenie nie jest znane. Aktualnie hodowane są na całym świecie. Wbrew niektórym nazwom ("algi" itp.) nie mają nic wspólnego z prawdziwymi algami. Mają formę dość kruchych "kryształków" o znacznej przejrzystości, łatwo barwiących się w sokach bogatych w intensywne barwniki. Mają formę dość kruchych "kryształków" o znacznej przejrzystości, łatwo barwiących się w sokach bogatych w intensywne barwniki. Hodowla - zrób to sam : Hodowlę należy prowadzić w szklanym lub plastikowym słoju, który nie będzie szczelnie zamykany. Hodowlę należy prowadzić w szklanym lub plastikowym słoju, który nie będzie szczelnie zamykany. Skład roztworu: 1 litr przegotowanej lub odstanej wody, 2-6 łyżek cukru. Co tydzień w naczyniu z hodowlą trzeba wymienić na świeże: połówkę cytryny bez skórki i garść suszonych owoców. Najlepsze do tego celu są: rodzynki, ananasy, ale też figi i daktyle. Skład roztworu: 1 litr przegotowanej lub odstanej wody, 2-6 łyżek cukru. Co tydzień w naczyniu z hodowlą trzeba wymienić na świeże: połówkę cytryny bez skórki i garść suszonych owoców. Najlepsze do tego celu są: rodzynki, ananasy, ale też figi i daktyle. "Kryształki" nie powinny być narażane na kontakt z metalowymi przedmiotami. "Kryształki" nie powinny być narażane na kontakt z metalowymi przedmiotami.

20 KONIEC


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Noblistów Polski w Tomicach Karol Bik Projekt ten ma na zadaniu przybliżyć wam kryształy z naszego otoczenia oraz promowanie krystalografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google