Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana. Wiele spośród ciał stałych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana. Wiele spośród ciał stałych."— Zapis prezentacji:

1

2 sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana. Wiele spośród ciał stałych ma budowę krystaliczną, tzn. że atomy, z których się składają ułożone są w określonym porządku. Porządek ten daje się stosunkowo prosto opisać przez podanie własności symetrii. Symetrię kryształu definiuje się poprzez podanie operacji symetrii przekształcających kryształ sam w siebie. Przekształceniami symetrii są translacje, obroty, inwersja, obroty inwersyjne i płaszczyzny odbicia.

3 Ciało stałe zbudowane w ten sposób nazywamy kryształem. Istnieje 14 sposobów takiego wypełnienia przestrzeni, które różnią się kątami między krawędziami komórki elementarnej i ewentualnymi nierównościami między długościami niektórych jej boków. Te sposoby są znane pod nazwą sieci Bravais'go. Dział chemii, który się nimi zajmuje to krystalografia. Inne możliwe struktury ciała stałego to struktura amorficzna i kwazikryształy.

4

5 system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne. Każda klasa ma inny rodzaj symetrii w układzie atomów w krysztale. Układ cząstek wynika po części ze struktury chemicznej cząsteczki. Większość kryształów przyjmuje formę regularnego wielościanu. Zewnętrzny kształt kryształu (monokryształu) jest odzwierciedleniem jego struktury wewnętrznej. Wewnątrz kryształu atomy, jony i cząsteczki są uporządkowane przestrzennie w określony, regularny sposób.

6 płaszczyzny symetrii osie symetrii środek symetrii

7 układ regularny, np. sól kamienna, diament, magnetyt, spinel układ tetragonalny, np. kasyteryt, cyrkon, wezuwian, szelit, wulfenit układ heksagonalny, np. beryl, pirotyn, apatyt, cynkit, nefelin, grafit układ trygonalny, np. romboedr, skalenoedr, kalcyt, korund, kwarc układ rombowy, np. siarka, baryt, oliwin, struwit, hemimorfit układ jednoskośny, np. wolframit, gips, tytanit, augit, ortoklaz układ trójskośny, np. chalkantyt, dysten = cyanit, aksynit, rodonit, albit

8 układ krystalograficzny, w którym wszystkie trzy osie mają jednakową długość i są w stosunku do siebie prostopadłe. Do układu regularnego należą kryształy o największej liczbie elementów symetrii. Na jednym krysztale mogą występować równocześnie 3 osie czterokrotnej symetrii, 4 osie trzykrotnej symetrii i 6 osi dwukrotnej symetrii; ponadto 9 płaszczyzn symetrii i środek symetrii.

9 Typowymi przedstawicielami układu regularnego są: czworościan - tetraedr czworościan - tetraedr sześcian, sześcian, ośmiościan foremny - oktaedr, ośmiościan foremny - oktaedr, dwunastościan rombowy, dwunastościan rombowy, dwunastościan pięciokątny, dwunastościan pięciokątny, dwudziestoczterościan, dwudziestoczterościan, czterdziestoośmiościan. czterdziestoośmiościan.

10 Wielościan foremny o 4 ścianach w kształcie identycznych trójkątów równobocznych. Każdy czworościan posiada 6 krawędzi i 4 wierzchołki. Rysunek czworościanu foremnego

11 Wzór na pole: Wzór na objętość:

12 Wielościan foremny o sześciu ścianach w kształcie identycznych kwadratów. Posiada dwanaście krawędzi, osiem wierzchołków i 4 przekątne. Rysunek sześcianu

13 Wzór na pole: P=6a ² Wzór na objętość: V = a ³

14 Wielościan foremny o 8 ścianach w kształcie identycznych trójkątów równobocznych. Posiada 12 krawędzi, 6 wierzchołków i 3 przekątne. Ośmiościan foremny ma cztery pary ścian do siebie równoległych. Rysunek ośmiościanu

15 Wzór na pole: Wzór na objętość:

16 Wykonali uczniowie kl. Ia Gimnazjum nr 2 we Wrześni

17


Pobierz ppt "sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana. Wiele spośród ciał stałych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google