Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne
PRZYGOTOWAŁ PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM KARIER WSGK KLUB PRACY OHP W KUTNIE

2 Dokument aplikacyjne – to dokumenty, które składamy u pracodawców
Dokument aplikacyjne – to dokumenty, które składamy u pracodawców. Jest to zbiór danych dotyczących naszej osoby. Należą do nich: Curriculum Vitae; List motywacyjny; Referencje;

3 DOKUMENTY APLIKACYJNE
CURRICULUM VITAE – (ten łaciński termin oznacza przebieg życia, używa się również skrótu CV) to krótki życiorys, przede wszystkim zawodowy, mający zainteresować pracodawcę Twoją osobą, skłonić go do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjna, a następnie do przyjęcia Cię do pracy. Zatem takie pismo powinno stać się rodzajem atrakcyjnej, ale i zarazem rzetelnej autoreklamy każdego, kto stara się o pracę. Powinno zawierać te informacje, które są dla nas korzystne (jeśli ukończyłeś szkołę z bardzo dobrymi wynikami – napisz o tym, jeśli było inaczej nie chwal się).

4 CV nie jest dobrym miejscem na formalne, kompozycyjne językowe eksperymenty. Ma wyraźnie określona budowę, zawartość treściową, a przy jego pisaniu obowiązuje przestrzeganie przynajmniej kilku reguł. Najczęściej spotykamy tzw. CV chronologiczne, którego naczelną zasadą jest to, że informacje podajemy w odwrotnym porządku: od faktów najbliższych w czasie, po najdawniejsze (reguła dotyczy głównie wykazu ukończonych szkół, zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji itd.).

5 Dobre Cv powinno zawierać przede wszystkim:
Dane personalne Imię i nazwisko; Adres; Data urodzenia; Stan cywilny; Numer telefonu; (opcjonalnie ). Te dane umieszcza się na samej górze CV, najpierw imię i nazwisko, potem adres, data urodzenia, stan cywilny, numer telefonu ( jeżeli posiadamy).

6 Doświadczenie zawodowe
Wykształcenie W tej części podaj informacje o ukończeniu szkół (nie zapomnij o datach, jeśli jesteś absolwentem liceum, nie musisz wspominać o szkole podstawowej – i tak wiadomo, że ją ukończyłeś), także kursów oraz szkoleń. Podaj profil ukończonych szkół. Nie zapomnij o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach naukowych itp. Doświadczenie zawodowe Tutaj wymieniasz poprzednio zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, podając pełne nazwy i adresy firm, w których pracowałeś. Ważny jest zakres pełnionych obowiązków, co umożliwi pracodawcy poznanie Twojej pozycji w firmie. Jeśli masz małe doświadczenie zawodowe, informuj o wszystkich, nawet krótko wykonywanych i pozornie błahych, pracach.

7 Umiejętności Cechy osobowości
Pamiętaj o wszystkich tych umiejętnościach, które mogą mieć jakiś związek z obowiązkami na konkretnym stanowisku pracy. Nie pomiń zawsze użytecznych umiejętności, jak np.: znajomość języków obcych, obsługa komputera i urządzeń biurowych, posiadanie prawa jazdy. Cechy osobowości Tutaj przedstawiamy cechy naszej osoby, które będą przedstawiały naszą osobę w jak najlepszym świetle. Przykładowe cechy to: ambitny, zdyscyplinowany, komunikatywny itp.

8 Zainteresowania Własne osiągnięcia
To następny punkt określający naszą osobę. Tutaj wymieniamy najczęściej nasze pasje/hobby. Nie możemy podawać fałszywych informacji ponieważ pracodawca może mieć podobne zainteresowania i może sprawdzić naszą wiedzę na dany temat podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Własne osiągnięcia Jest to rzadko stosowany punkt naszego życiorysu. W tym miejscu przedstawiamy nasze osobiste osiągnięcia. Mogą to być wygrane w konkursach np.: literackich, stworzenie jakiegoś programu komputerowego dla instytucji, bądź organizacja imprez masowych itp.

9 Informacje dodatkowe W tej części podajemy np. uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadane licencje zawodowe itp. W dzisiejszych standardach pisania dokumentów aplikacyjnych możemy uwzględnić również wklejenie swojej aktualnej fotografii (np.: fotografia z dowodu osobistego) do życiorysu. Zdjęcie najczęściej wklejamy w górnej jego części, najlepiej w jednym z rogów (prawy lub lewy).

10

11 5 praktycznych rad CV powinno być krótkie, liczyć nie więcej niż jedną stronę formatu A4. Warto zrezygnować ze zbędnych szczegółów, ale też zbyt lakoniczny dokument nie zrobi najlepszego wrażenia na pracodawcy. Bezwzględnie należy zadbać o szatę graficzną tego dokumentu – starannie, schludnie napisane CV budzi zaufanie. Ważne jest właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie. Służy to przede wszystkim czytelności dokumentu. Przedstawiaj w CV swe mocne strony, zalety, buduj swój korzystny obraz, nawet przemilcz niektóre niekorzystne dla Ciebie informacje, ale w ŻADNYM PRZYPADKU NIE KŁAM, nie podawaj nieprawdziwych informacji ( to zawsze, prędzej lub później, źle się skończy). Pisz CV językiem jasnym, prostym i klarownym, bez niepotrzebnych ozdobników. To nie utwór literacki, ale dokument o charakterze informacyjnym, czysto użytkowym. Jeśli odpowiadasz na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, zadbaj by Twoje CV odpowiadało wymogom, jakie określono w ofercie. Nie jest korzystne rozsyłanie do wielu pracodawców jednego, sztampowego CV.

12 LIST MOTYWACYJNY – zawiera się w nim informacje i odpowiedzi na następujące pytania:
Dlaczego starasz się o pracę?; Dlaczego uważasz, że to Ciebie należy zatrudnić?; Własnoręczny podpis. Należy pamiętać, że list motywacyjny powinien być napisany w tym samym stylu czcionki co CV, nie powinien być kserowany i najważniejsze musi być przygotowany w stosunku do specyfiki stanowiska pracy o które się staramy.

13 Budowanie listu motywacyjnego:
Dane personalne: imię i nazwisko, adres, telefon. Adresat listu: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwa i adres firmy. Numer referencyjny: ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników z reguły mają tzw. numer referencyjny – koniecznie podaj go w swoim liście. Przyczyna napisania listu: napisz, dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie. Kwalifikacje – najważniejsza część listu: nie powtarzając informacji z CV, przedstaw swój pozytywny obraz, podkreśl kwalifikacje, zalety, zdolności, odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje psychiczne itp. Cel zawodowy: nie odpowiadając na konkretne ogłoszenie, podaj interesujący Cię rodzaj pracy. Możesz też dodać, że prosisz, gdy aktualnie nie ma miejsc, o rozważeniu twej kandydatury w przyszłości, umieszczenie jej w bazie danych. Zakończenie: zaproponuj jakąś formę utrzymania kontaktu, wyraź nadzieje, że będziesz mógł szerzej przedstawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zapomnij o końcowej formie grzecznościowej, np. Łączę wyrazy szacunku.

14

15

16 5 praktycznych rad List zawsze lepiej skierować do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, ustalić jej nazwisko, a nie zwracać się do kogoś anonimowego lub całej firmy. Twoje CV i list motywacyjny powinny stanowić całość znaczeniową i funkcjonalną, wzajemnie się dopełniać. Te dwa pisma z reguły są rozpatrywane łącznie, co określa ich zawartość. W liście motywacyjnym podkreśl swe najważniejsze atuty, a nie rozmywaj ich w masie szczegółów. Pisząc list, przyjmuj sposoby myślenia przyszłego pracodawcy. Skoncentruj uwagę na tym, co podał on w ogłoszeniu jako oczekiwania od kandydatów. Nigdy nie pisz, że jest ci obojętne stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, a zależy ci tylko na zatrudnieniu w danej firmie. Jeśli tak postąpisz, najprawdopodobniej Twój list wyląduje w koszu.

17 FILM DYSKUSJA / WŁASNE OPINIE

18 Referencje Dokumenty te potwierdzają zakres naszych obowiązków wykonywanych u poprzednich pracodawców. Są one dodatkowym atutem polecającym naszą osobę podczas rozpatrywania naszej kandydatury na stanowisko pracy, o które się ubiegamy u nowego pracodawcy. Pracodawcy nie mają obowiązku ich wydania. Za naszą prośbą mogą je przygotować.

19 Prawidłowo przygotowane dokumenty aplikacyjne z pewnością zainteresują przyszłego pracodawcę, który chętnie zaprosi nas na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie owej rozmowy będziemy mogli bliżej zaprezentować swoją osobę.

20 TEST


Pobierz ppt "Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google