Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korespondencja w sprawach osobowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korespondencja w sprawach osobowych."— Zapis prezentacji:

1 Korespondencja w sprawach osobowych.
- korespondencja związana z przyjęciem do pracy, - korespondencja występująca w czasie trwania pracy, - korespondencja związana z rozwiązaniem stosunku pracy, - korespondencja w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

2 Korespondencja związana z przyjęciem do pracy. Sporządzanie CV

3 Czy wiesz, co to jest CV? Curriculum vitae (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. - forma prezentacji swojej osoby skonstruowana tak aby przykuć uwagę czytającego do najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu swoich wad.

4 Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Życiorys jest naszą wizytówką. Ważne jest więc, aby dokument ten przygotować perfekcyjnie.

5 Sporządzanie CV gdy chce się zaprezentować swoją ofertę,
gdy przystępuje się do konkursu na jakieś stanowisko, gdy o dane stanowisko ubiega się wiele osób, a umieszczenie w życiorysie dodatkowych informacji może skłonić pracodawcę do wyboru tej właśnie kandydatury.

6 Zanim zaczniesz pisać CV:
1. Zbierz informacje o pracy, o którą się starasz. 2. Ustal, jakie są cele i oczekiwania pracodawcy: - Jakie kwalifikacje wymagane są na dane stanowisko? - Jaki jest zakres obowiązków? - Jakiego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaga pracodawca?

7 Zanim zaczniesz pisać CV:
3. Dokonaj samooceny i zastanów się: - Jakie masz wykształcenie? - Jakie są Twoje kwalifikacje zawodowe? - Jakie masz doświadczenie w pracy? - Jakie są Twoje osiągnięcia? - Jakie dodatkowe umiejętności posiadasz?

8 Forma CV staranna, schludna i czysta,
kluczowe hasła – na lewym marginesie pisane dużymi literami, zamiast zdań rozwiniętych, równoważniki zdań, nie należy pisać na obydwu stronach kartki.

9 Jaki rodzaj CV wybrać? CV chronologiczne CV funkcjonalne CV celowe
najbardziej tradycyjny sposób sporządzania CV CV funkcjonalne dla osób, które pragną zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub zamierzają zająć się zawodowo nową dziedziną CV celowe dla osób, które mają jasny obraz tego, czym się chcą zająć, starają się o konkretną posadę i chcę udowodnić, że mają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska

10 CV chronologiczne zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od ostatniego do pierwszego, jeżeli brak doświadczeń zawodowych, najlepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach,

11 CV funkcjonalne zwrócenie uwagi czytającego na obszary, w których ma się szczególne osiągnięcia oraz zminimalizowanie  niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie

12 CV celowe skoncentrowanie uwagi czytającego na tym, co kandydat może wnieść do organizacji lub firmy, obejmując dane stanowisko,

13 Co powinno zawierać CV?  podstawowe dane: imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej; uwypuklenie mocnych stron kandydata, ale zgodnie z prawdą; pomijanie miejsc, które budzą wątpliwości; aktywność oraz osiągnięcia pozazawodowe (np: przynależność do organizacji, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach); inne osiągnięcia i umiejętności (znajomość języków obcych, znajomość komputera, certyfikaty, licencje, kursy, stypendia)

14 Co dodatkowo może zawierać CV?
informacje dodatkowe, które zwiększają atrakcyjność oferty np.: dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania; można umieścić wyrażenie "referencje osiągalne na żądanie"; podając referencje należy wybierać ludzi wiarygodnych, z dobrą reputacją na danym polu zawodowym;

15 Co może być pomijane w CV?
„political correctness" sprawia, że nie powinno się selekcjonować kandydatów na podstawie wieku, dlatego część osób pomija datę datę urodzenia; narodowość i wyznanie;

16 Najczęściej popełniane błędy
bardzo długi opis odbytych szkoleń; „dziury” w chronologii, wszystkie luki w karierze zawodowej czy w przebiegu wykształcenia powinny być wyjaśnione; zbyt długa lista naszych zainteresowań; przesyłanie aplikacji zupełnie nie spełniających warunków ogłoszenia; zły dobór fotografii (nie może być to zdjęcie z imprezy czy z wakacji);

17 Najczęściej popełniane błędy
brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez której pracodawca nie może przeprowadzić procesu rekrutacji ani przechowywać dokumentów aplikacyjnych; podawanie kontaktu do osób, które mają wystawić nam referencje bez uprzedzenia ich o tym;

18 Najczęściej popełniane błędy
niepoważny adres owy typu lub nie powinien być podawany zwłaszcza w zgłoszeniach do poważnych instytucji; podanie firmowego adresu , bądź telefonu do firmy, w której obecnie pracujemy jako sposobu kontaktu z nami;

19 Najczęściej popełniane błędy
pomyłka w nazwisku adresata, nazwie jego stanowiska, adresie lub kodzie pocztowym; pomyłka w nazwie stanowiska, o które się ubiegamy;


Pobierz ppt "Korespondencja w sprawach osobowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google