Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korespondencja w sprawach osobowych. - korespondencja związana z przyjęciem do pracy, - korespondencja występująca w czasie trwania pracy, - korespondencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korespondencja w sprawach osobowych. - korespondencja związana z przyjęciem do pracy, - korespondencja występująca w czasie trwania pracy, - korespondencja."— Zapis prezentacji:

1 Korespondencja w sprawach osobowych. - korespondencja związana z przyjęciem do pracy, - korespondencja występująca w czasie trwania pracy, - korespondencja związana z rozwiązaniem stosunku pracy, - korespondencja w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

2 Korespondencja związana z przyjęciem do pracy. Sporządzanie CV

3 Czy wiesz, co to jest CV? Curriculum vitae (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. - forma prezentacji swojej osoby skonstruowana tak aby przykuć uwagę czytającego do najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu swoich wad.

4 Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Życiorys jest naszą wizytówką. Ważne jest więc, aby dokument ten przygotować perfekcyjnie.

5 Sporządzanie CV gdy chce się zaprezentować swoją ofertę, gdy przystępuje się do konkursu na jakieś stanowisko, gdy o dane stanowisko ubiega się wiele osób, a umieszczenie w życiorysie dodatkowych informacji może skłonić pracodawcę do wyboru tej właśnie kandydatury.

6 Zanim zaczniesz pisać CV: 1. Zbierz informacje o pracy, o którą się starasz. 2. Ustal, jakie są cele i oczekiwania pracodawcy: - Jakie kwalifikacje wymagane są na dane stanowisko? - Jaki jest zakres obowiązków? - Jakiego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaga pracodawca?

7 Zanim zaczniesz pisać CV: 3. Dokonaj samooceny i zastanów się: - Jakie masz wykształcenie? - Jakie są Twoje kwalifikacje zawodowe? - Jakie masz doświadczenie w pracy? - Jakie są Twoje osiągnięcia? - Jakie dodatkowe umiejętności posiadasz?

8 Forma CV staranna, schludna i czysta, kluczowe hasła – na lewym marginesie pisane dużymi literami, zamiast zdań rozwiniętych, równoważniki zdań, nie należy pisać na obydwu stronach kartki.

9 Jaki rodzaj CV wybrać? CV chronologiczne - najbardziej tradycyjny sposób sporządzania CV CV funkcjonalne - dla osób, które pragną zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub zamierzają zająć się zawodowo nową dziedziną CV celowe - dla osób, które mają jasny obraz tego, czym się chcą zająć, starają się o konkretną posadę i chcę udowodnić, że mają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska

10 CV chronologiczne - zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od ostatniego do pierwszego, - jeżeli brak doświadczeń zawodowych, najlepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach,

11 CV funkcjonalne zwrócenie uwagi czytającego na obszary, w których ma się szczególne osiągnięcia oraz zminimalizowanie niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie

12 CV celowe skoncentrowanie uwagi czytającego na tym, co kandydat może wnieść do organizacji lub firmy, obejmując dane stanowisko,

13 Co powinno zawierać CV? podstawowe dane: imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej; uwypuklenie mocnych stron kandydata, ale zgodnie z prawdą; pomijanie miejsc, które budzą wątpliwości; aktywność oraz osiągnięcia pozazawodowe (np: przynależność do organizacji, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach); inne osiągnięcia i umiejętności (znajomość języków obcych, znajomość komputera, certyfikaty, licencje, kursy, stypendia)

14 Co dodatkowo może zawierać CV? informacje dodatkowe, które zwiększają atrakcyjność oferty np.: dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania; można umieścić wyrażenie "referencje osiągalne na żądanie"; podając referencje należy wybierać ludzi wiarygodnych, z dobrą reputacją na danym polu zawodowym;

15 Co może być pomijane w CV? political correctness" sprawia, że nie powinno się selekcjonować kandydatów na podstawie wieku, dlatego część osób pomija datę datę urodzenia; narodowość i wyznanie;

16 Najczęściej popełniane błędy bardzo długi opis odbytych szkoleń; dziury w chronologii, wszystkie luki w karierze zawodowej czy w przebiegu wykształcenia powinny być wyjaśnione; zbyt długa lista naszych zainteresowań; przesyłanie aplikacji zupełnie nie spełniających warunków ogłoszenia; zły dobór fotografii (nie może być to zdjęcie z imprezy czy z wakacji);

17 Najczęściej popełniane błędy brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez której pracodawca nie może przeprowadzić procesu rekrutacji ani przechowywać dokumentów aplikacyjnych; podawanie kontaktu do osób, które mają wystawić nam referencje bez uprzedzenia ich o tym;

18 Najczęściej popełniane błędy niepoważny adres e-mailowy typu laleczka@ lub browarek@ nie powinien być podawany zwłaszcza w zgłoszeniach do poważnych instytucji; podanie firmowego adresu e-mail, bądź telefonu do firmy, w której obecnie pracujemy jako sposobu kontaktu z nami;

19 Najczęściej popełniane błędy pomyłka w nazwisku adresata, nazwie jego stanowiska, adresie lub kodzie pocztowym; pomyłka w nazwie stanowiska, o które się ubiegamy;


Pobierz ppt "Korespondencja w sprawach osobowych. - korespondencja związana z przyjęciem do pracy, - korespondencja występująca w czasie trwania pracy, - korespondencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google