Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesjonalne CV i list motywacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesjonalne CV i list motywacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Profesjonalne CV i list motywacyjny
Ewelina Olejniczak Tomasz Wasiluk SKN HaeR Poznań, 7 marca 2007 r.

2 Program prezentacji Dokumenty aplikacyjne - zasady przygotowywania i błędy Curriculum Vitae: CV tradycyjne CV europass List motywacyjny Pytania i indywidualne konsultacje

3 Warto postarać się, bo… Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne jako inwestycję a nie jako stratę czasu Prowadzący rekrutację weryfikują dokumenty średnio sekund Twoja oferta bywa jedną z setek podobnych - postaraj się wyróżnić

4 Przygotuj się Przeanalizuj swoje doświadczenie i umiejętności
Zbierz potrzebne dane Przemyśl co firma zyska zatrudniając Ciebie Zastanów się jakie są cele i oczekiwania pracodawcy Zbierz informacje o firmie i profilu jej działalności

5 Zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
Dokumenty przygotuj w sposób staranny, schludny Informacje przekazuj w sposób interesujący oraz przejrzysty Używaj form osobowych czasowników Pisz poprawnie stylistycznie i ortograficznie Niektóre informacje podkreśl lub użyj innej czcionki, ale nie przesadzaj Nie bądź zbyt skromny, ale też nie popadaj w samochwalstwo Nie używaj tonu zbyt natarczywej reklamy

6 Zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
Używaj stylu formalnego Używaj terminologii właściwej dla danej branży Zawsze pisz prawdę Z oceną swoich umiejętności uważaj, gdy mowa np. o znajomości języków obcych CV i LM wydrukuj na białym papierze Załącz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Poproś kogoś o przeczytanie Twojego CV i LM

7 Najczęściej popełniane błędy
Brak dostosowania dokumentów do potrzeb pracodawcy Pomyłki, kłamstwa Brak schludności, chaotyczność Przeładowanie informacjami Błędy stylistyczne, ortograficzne Kopiowanie dokumentów Niepoprawne tłumaczenie z języka obcego

8 Curriculum Vitae (łac.)
Jest to zwięzłe zestawienie informacji charakteryzujących osobę ubiegającą się o pracę.

9 Rodzaje CV CV chronologiczne CV funkcjonalne Skill CV Success CV

10 Bloki CV Dane osobowe Wykształcenie Doświadczenie zawodowe
Działalność dodatkowa Kursy i szkolenia Umiejętności dodatkowe Zainteresowania Klauzula

11 Dane osobowe Imię i nazwisko Adres Numer telefonu stacjonarnego
Numer telefonu komórkowego Adres Data i miejsce urodzenia (Stan cywilny)

12 Zdjęcie Zdjęcie należy umieścić w prawym górnym rogu
Najlepiej, jeżeli jest to zdjęcie legitymacyjne Nie powinno się dołączać zdjęcia za pomocą spinacza

13 Doświadczenie zawodowe
Praktyki, staże, prace wakacyjne, umowy zlecenie, stałe zatrudnienie Daty zatrudnienia Nazwa firmy Zajmowane stanowisko Zakres obowiązków

14 Wykształcenie Stopnie zawodowe lub naukowe
Daty rozpoczęcia i ukończenia szkoły Nazwa szkoły Wydział, kierunek, specjalizacja (Tytuł pracy dyplomowej)

15 Działalność dodatkowa
Przynależności do klubów, organizacji, kół naukowych, stowarzyszeń itp. Realizowane projekty Pełnione funkcje Daty członkowstwa

16 Kursy i szkolenia Kursy zawodowe, szkolenia, warsztaty, uprawnienia
Uwzględnij dane o organizatorze, czasie trwania i temacie szkoleń

17 Umiejętności dodatkowe
Znajomość języków obcych Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego Prawo jazdy Posiadanie certyfikatów etc.

18 Zainteresowania Opisz krótko swoje zainteresowania, zwłaszcza gdy są one ciekawe oryginalne i odróżniają Cię od innych kandydatów

19 Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). podpis

20 CV europejskie Europass jest to jednolity zbiór dokumentów zatwierdzony przez Parlament Europejski

21 Błędy w CV Nieformalny adres e-mail Rzeczy nieistotne
Problemy ze skondensowaniem przekazu Nieaktualne lub nieformalne zdjęcia Umieszczanie doświadczenia zawodowego w nieodpowiedniej kolejności Brak opisu poziomu znajomości języka Wpisywanie zdarzeń, których w kolejnym etapie rekrutacji kandydat nie jest w stanie udokumentować Błędy ortograficzne i literówki Dokument mało estetyczny / z udziwnieniami

22 Błędy w CV Brak podstawowych informacji (nr ref., zajmowane stanowisko, obowiązki) Brak danych kontaktowych Nieczytelność i chaotyczność informacji Powielanie tych samych danych w CV i liście motywacyjnym Dołączanie do aplikacji niezliczonych ilości załączników, kserokopii dokumentów, opinii o kandydacie, które na tym etapie selekcji nie mają większego znaczenia Zakładanie, że pewne informacje są oczywiste i w pełni zrozumiałe dla odbiorcy dokumentów

23 Przykłady błędów Mam doświadczenie w życiu w innym kraju
Na chwilę obecną posiadam 21 lat Mam doświadczenie w życiu w innym kraju Język angielski - znajomość martwa Zainteresowania: sport (jazda na rowerze, piłka nożna, pływanie żabką)

24 Przykłady błędów Stanowisko: Asystentka/Sekretarka Obowiązki:
prowadziła biuro, przygotowywała marynarzy w rejs Lipiec 2001 praktyka zawodowa w Telekomunikacja Polska S.A. w zespole instrumentalno-wokalnym (gra na perkusji)

25 Porady praktyczne - CV Dołącz zdjęcie
Uwypuklij te cechy i umiejętności, których oczekuje pracodawca Nie opisuj historii całego swojego życia Nigdy nie kłam! Nie zakładaj, że czytający domyśli się co chciałeś napisać CV to Twoja reklama - szczegółami będziesz przekonywał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Zawsze przeczytaj dokumenty przed wysłaniem

26 List motywacyjny List motywacyjny jest uzupełnieniem curriculum vitae, dlatego należy w nim rozwinąć najważniejsze punkty swojego CV, a także przedstawić motywy, którymi kieruje się przy wyborze określonej oferty pracy

27 List motywacyjny - cele
Przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko i pokazanie, w jaki sposób doświadczenie i umiejętności, jakie posiadasz mogą być przydatne w pracy na danym stanowisku Zachęcenie pracodawcy do zapoznania się z Twoim życiorysem Uzyskanie zaproszenia do bezpośredniego spotkania z pracodawcą

28 List motywacyjny – kilka zasad
Konkretny adresat Zainteresuj pracodawcę swoją osobą Użyj języka firmy Oddzielny list motywacyjny dla każdego pracodawcy List motywacyjny powinien być zwięzły i na temat List motywacyjny powinien być napisany starannie i opatrzony odręcznym podpisem

29 List motywacyjny - wstęp
Data i miejsce sporządzenia Twoje dane personalne: imię, nazwisko, adres, telefon, Dane adresata: nazwa i adres instytucji, a najlepiej do tego personalia osoby do której kierujesz dokument Numer referencyjny stanowiska Zwrot grzecznościowy kierowany do konkretnej osoby

30 List motywacyjny - wstęp
Poznań, dnia 26 marca 2006r. Martyna Kowalska ul. Zielona 5/8 Wrocław Pan Adam Nowak Specjalista ds. rekrutacji Mazowsze Sp. z o. o. ul. Główna 34 Warszawa Dot.: numer referencyjny 04/2005 Szanowny Panie,

31 List motywacyjny - rozwinięcie
Ukazanie źródła, z którego dowiedziałeś się o posadzie Krótkie wyjaśnienie jakiego stanowiska poszukujesz Krótkie przedstawienie powodów zgłoszenia się na to stanowisko w tej właśnie firmie Podkreśl odpowiednie fakty ze swojego życiorysu (nie powtarzaj jego treści)

32 List motywacyjny - rozwinięcie
Wykazanie konkretnych zalet pod kątem danej firmy i stanowiska Prezentacja jakim jesteś człowiekiem, wykazanie, jaki jest Twój stosunek do pracy i innych obowiązków, Chęć i gotowość przybycia na rozmowę

33 List motywacyjny - zakończenie
zwrot grzecznościowy: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku własnoręczny podpis lista załączników

34 Klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). podpis

35 Przykłady błędów Nieczytelne pismo
Generalnie wady, które posiadam nie mają żadnego wpływu na ewentualnie wykonywaną przeze mnie pracę, dlatego też uważam iż zamieszczanie ich tutaj nie leży ani w Państwa ani w moim interesie Plany: Chcę podjąć pacę zawodową w zawodzie Plany: Nie mam skonkretyzowanych planów na najbliższe lata Rozpisywanie się Pisanie wszystkiego z wielkich liter

36 Podsumowanie Pytania i konsultacje

37


Pobierz ppt "Profesjonalne CV i list motywacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google