Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak konstruować kwestionariusze ankiet?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak konstruować kwestionariusze ankiet?"— Zapis prezentacji:

1 Jak konstruować kwestionariusze ankiet?

2 Pojęcie ankiety Przez ankietę rozumiemy zbiór specjalnie dobranych pytań, na które badane osoby powinny udzielić odpowiedzi.

3 ZASADY OPRACOWANIA ANKIETY
Opracowując ankietę należy pamiętać o: 1. strukturze ankiety, 2. formie i treści poszczególnych jej elementów, 3. wyglądzie zewnętrznym.

4 STRUKTURA ANKIETY 1. List wprowadzający. 2. Część zasadnicza.
3. Metryczka.

5 LIST WPROWADZAJĄCY 1. W lewym górnym rogu umieszcza się nagłówek zawierający nazwę firmy, która prowadzi badania, jej adres, numer telefonu itd. 2. W części środkowej umieszcza się adresata ankiety. 3. Poniżej umieszcza się zwięzłą informację o celu jakiemu ma służyć ankieta oraz dodatkowe wyjaśnienia, których charakter zależy od rodzaju ankiety, mogą to być np. uzasadnienie wyboru danego respondenta, informacja o jawności lub anonimowości ankiety, informacja o sposobie wykorzystania danych, określenie sposobu zwrotu ankiety, podziękowanie respondentom za trud związany z wypełnieniem ankiety.

6 LIST WPROWADZAJĄCY Dziękuję za szczere i wyczerpujące informacje.
Nazwa szkoły Dokładny adres Telefon Drogi Uczniu, Droga Uczennico Celem naszych badań jest poznanie Waszych opinii o pracy szkoły i pracy nauczycieli. Po ich zdiagnozowaniu będziemy się starać wprowadzić zmiany wg Waszych sugestii. Informacje te zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy. Dziękuję za szczere i wyczerpujące informacje.

7 CZĘŚĆ ZASADNICZA 1. Formułować pytania jasno, precyzyjnie dobierać słownictwo i nie naprowadzać respondenta na właściwą odpowiedź. 2. W jednym pytaniu zawrzeć tylko jedną myśl, nie pytać o kilka różnych spraw naraz. 3. Przemyśleć czy nie można sformułować pytania prościej i krócej. 4. Unikać wieloznacznych sformułowań. 5. Starać się nie zadawać pytań w formie negatywnej. 6. Unikać pytań sugerujących odpowiedź. 7. Sprawdź czy na liście znajdują się pytania, które mogłoby wprowadzić w zakłopotanie osoby nie posiadające wiedzy na interesujące Ciebie tematy.

8 RODZAJE PYTAŃ Otwarte – ich wadą jest to, że często respondenci odpowiadają na nie pisząc wszystko co im przyjdzie do głowy i nie są to opinie w pełni przemyślane. Zamknięte – nie dopuszczają zróżnicowanych odpowiedzi, ich konstrukcja składa się z trzech części; właściwego pytania, instrukcji co do techniki udzielania odpowiedzi, kafeterii (listy możliwych odpowiedzi, z których respondent wybierze jedną lub kilka możliwych odpowiedzi). Półotwarte – połączenie pytań zamkniętych z możliwością wyrażenia własnego zdania.

9 KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY
1. Podaj przykład sytuacji, które są dla Ciebie w szkole najbardziej przyjemne? (Proszę podać kilka przykładów) …………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Moje odczucie względem stopni które dostaję? ( Proszę podkreślić jedną odpowiedź) a) są niesprawiedliwe b) czasem są niesprawiedliwe c) są adekwatne do mojej wiedzy d) o niczym nie świadczą 3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie? a) tak b) nie c) jeżeli nie to podaj przyczyny ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10 METRYCZKA Znajduje się po pytaniach, zawiera dane o respondencie ( płeć, wiek, wykształcenie i inne w zależności od rodzaju ankiety)

11 METRYCZKA PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE K M PODSTAWOWE ZAWODOWE WIEK ŚREDNIE
WYŻSZE 17-18 ŚRODOWISKO 19-20 21-22 MIASTO 23-24 WIEŚ


Pobierz ppt "Jak konstruować kwestionariusze ankiet?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google