Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania

2 "Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy
lecz lepiej byc przygotowanym"

3 Zarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa
lokalna polityka i strategia bezpieczeństwa; zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym; obowiązki administracji państwowej i samorządowej; zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.

4 Podstawy teorii kryzysu
definicja kryzysu; ekonomiczne, socjologiczne i organizacyjne aspekty kryzysu; zdarzenie, awaria, katastrofa, klęska żywiołowa a kryzys; niepokoje społeczne; kryzysy spowodowane nagłymi zdarzeniami.

5 pochodzi z greckiego słowa krino
Termin kryzys pochodzi z greckiego słowa krino i oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu.

6 KRYZYS Sytuacja, w której istnieje zagrożenie dla podstawowych wartości, interesów i celów instytucji, grup społecznych lub zagrożone są prawa i swobody obywateli ich życie i mienie. lub Układ gwałtownie rozwijających się wydarzeń, które wywołują destabilizujący wpływ w znacznym stopniu ponad normę, na ogólny układ sił społecznych lub któryś z jego podsystemów oraz powodują wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy w systemie;

7 Typy i rodzaje sytuacji kryzysowych
Typ kryzysu Rodzaj sytuacji Kryzysowej Źródło kryzysu Ekologiczny Zm. w środ. Przyrodniczym Gwałtowne zmiany w naturze Ekonomiczny Spadek poziomu życia Spadek PKB Fizjologiczny Ostry stan zagrożenia życia Wstrząs, zatrucie, oparzenie, udar cieplny itp..

8 Typy i rodzaje sytuacji kryzysowych
Typ kryzysu Rodzaj sytuacji Kryzysowej Źródło kryzysu Psychologiczny Gwałtowne przemiany życiowe Śmierć najbliższej rodziny, pogorszenie relacji społecznych Społeczny Strajki, protesty, wiece Problem w podziale dóbr Polityczno - militarny Wojna Napaść zbrojna, agresja

9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Art. 2. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru


Pobierz ppt "Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google