Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UG"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UG
PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM I FUNKCJONOWANIEM MORSKICH OBSZARÓW CHRONIONYCH dr Dorota Pyć Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UG 14 czerwca 2007r.

2 Obowiązek konstytucyjny
Obowiązek ochrony środowiska i zasobów naturalnych

3 Brak aparatu pojęciowego
Polskie ustawy i rozporządzenia nie posługują się pojęciami: morski obszar chroniony, morski obszar o szczególnej wrażliwości, obszar specjalny, bałtycki obszar chroniony. W konsekwencji brakuje również definicji legalnych tych terminów.

4 Jak ma wyglądać reżim prawny ochrony, jeżeli przedmiot tej ochrony nie jest ani nazwany, ani określony?

5 Szczególna, odrębna, wyjątkowa? Przyroda morska
Szczególny charakter przyrody morskiej wymaga specjalnych uregulowań prawnych. Reżimy prawne ochrony dla obszarów morskich nie mogą być wyznaczane analogicznie, jak w przypadku obszarów położonych na lądzie.

6 Brak odrębnych podstaw prawnych do tworzenia morskich obszarów chronionych
Przykład: W polskim porządku prawnym brak przepisów prawnych expressis verbis stanowiących podstawy prawne dla tworzenia morskich rezerwatów przyrody.

7 Problemy kompetencyjne: kto gospodaruje, kto zarządza, a kto administruje na morzu?
Brak szczegółowo określonych kompetencji organów administracji w obszarach morskich wskazanych i/lub objętych ochroną.

8 Dlaczego system NATURA 2000 został włączony do form ochrony przyrody?
Sens tworzenia sieci NATURA 2000 polega na włączaniu: obszarów chronionych już istniejących i objętych formami ochrony przewidzianymi w prawie wewnętrznym poszczególnych państw członkowskich bądź nowych obszarów. Formy ochrony przyrody takie, jak: park narodowy, rezerwat przyrody, narodowy park krajobrazowy są elementami sieci, i to ich reżimy prawne zapewniają efektywność sieci.

9 Brak systemu morskich obszarów chronionych
Formy ochrony i reżimy prawne ochrony w ustawodawstwie polskim Sieć NATURA 2000 – europejskie rozwiązanie przestrzenne PSSA, BSPA, obszar specjalny – rozwiązania międzynarodowe brak koordynacji = brak systemu brak kontynuacji = brak skuteczności

10 Brak zintegrowanego zarządzania morskimi obszarami chronionymi
Potrzeba opracowania i wprowadzenia, opartego na solidnych podstawach prawnych i racjonalnych przesłankach, systemu zintegrowane zarządzania ochroną przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu morskich obszarów chronionych. Opracowanie Zintegrowanego Planu Zarządzania Morskimi Obszarami Chronionymi w perspektywie średnio i długookresowej: - stabilność rozwiązań, - środki na realizację.

11 Bez środków finansowych…

12 i bez kontroli przestrzegania dobrego prawa…

13 oraz racjonalności w działaniu

14 ochrona jest tylko sloganem.

15 Brak perspektywicznego myślenia o ochronie środowiska i przyrody morskiej
Problem: działania ochronne są kosztowne, a ich efekty na pierwszy rzut oka niewidoczne oraz rozciągnięte w czasie i w przestrzeni. Racjonalny idealizm podmiotów zaangażowanych w ochronę, bez wsparcia administracji państwowej i konkretnych środków finansowych kierowanych na ściśle określone zadania nie zapewni zachowania morskiej przyrody Morza Bałtyckiego w niepogorszonym stanie. Nowoczesne myślenie zakłada: indywidualne podejście do każdego obszaru, który jest lub ma być objęty ochroną i zintegrowanie działań z podsystemem zarządzania w morskich obszarach chronionych.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google