Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA. Ustawa z dnia 16 marca 2007r. O zarządzaniu kryzysowym; Infrastruktura krytyczna-systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA. Ustawa z dnia 16 marca 2007r. O zarządzaniu kryzysowym; Infrastruktura krytyczna-systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane."— Zapis prezentacji:

1 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

2 Ustawa z dnia 16 marca 2007r. O zarządzaniu kryzysowym; Infrastruktura krytyczna-systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty,w tym obiekty budowlane,urządzenia,instalacje,usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorstw.

3 Infrastruktura obejmuje: -zaopatrzenie w energię i paliwa; -łączność i sieci teleinformatyczne; -finanse; -zaopatrzenie w żywność i wode; -ochrona zdrowia; -transport i komunikacja; -ratownictwo; -ciągłość działania administracji publicznej; -produkcja i składowanie oraz przechowywanie materiałów wrażliwych.

4 Ochrona infrastruktury krytycznej= Zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii,ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

5 MSWiA opracowało Narodowy plan ochrony infrastruktury krytycznej: -wykaz obiektów i systemów infrastruktury krytycznej; -charakterystyka zagrożeń dla infrastru- ktury oraz ryzyka ich wystapienia; -charakterystyka zasobów do wykorzy- stania w celu ochrony infrastruktury krytycznej;

6 -warianty działania w sytuacji zagrożeń lub zakłócenia funkcjonowania infra- struktury krytycznej; -zasady współpracy administracji publi- cznej z właścicielami oraz posiada- czami obiektów i elementów infrastru- ktury krytycznej.


Pobierz ppt "INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA. Ustawa z dnia 16 marca 2007r. O zarządzaniu kryzysowym; Infrastruktura krytyczna-systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google