Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA A STRATEGIE NATO I UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA A STRATEGIE NATO I UE"— Zapis prezentacji:

1 POLSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA A STRATEGIE NATO I UE
Stanisław KOZIEJ POLSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA A STRATEGIE NATO I UE 2008

2 Strategia - procedury Projektuje RM
Zatwierdza Prezydent – termin zatwierdzenia strategii 2007: w okresie „pauzy międzyrządowej” Implementuje administracja publiczna (strategie sektorowe, plany i programy) Weryfikuje – Prezydent i RM (SPBN, gry strategiczne) 2008

3 Treść strategii 2007 Podejście zintegrowane, cywilno-wojskowe
Interesy i cele - kompleksowo Warunki: szanse, wyzwania i zagrożenia (brak zagrożeń militarnych ???) Koncepcja – bez myśli przewodniej, wadliwa struktura: bezpieczeństwo zewnętrzne a militarne????; wewnętrzne a obywatelskie???? System BN – mało o kierowaniu, słabo o transformacji 2008

4 Koncepcja bezpieczeństwa: dylematy strategiczne
Zmieniająca się wartość sojuszy (NATO, UE) dla bezpieczeństwa Polski Strategiczne stanowisko Polski wobec relacji NATO – UE Strategia udziału w operacjach sojuszniczych NATO i UE Polska wobec tarczy antyrakietowej - w świetle relacji z USA, NATO i UE 2008

5 Polska a NATO Skuteczność operacyjna NATO w nowych warunkach (wartość art. 5.; sytuacje trudnokonsensusowe) Przyszłość NATO - GLOBALTO? Debata o nowej strategii NATO 2008

6 Polska a UE Polska wobec ESDP Strategia bezpieczeństwa UE
Bezpieczeństwo i obronność w traktacie lizbońskim UE jako NATO-bis? Relacje NATO – UE (provider i user?) 2008

7 Strategia udziału w sojuszniczych operacjach międzynarodowych
Sens udziału w operacjach sojuszniczych Zasady strategiczne Celowość Ekonomia sił Zachowanie swobody działania 2008

8 Udział w operacji NATO w Afganistanie
Dylematy sojusznicze Błąd przejęcia pełnej odpowiedzialności Ratować NATO przed psuciem się w Afganistanie Dylematy narodowe Konsolidacja operacyjna Ograniczenia operacyjne Rotacja wewnątrzsojusznicza 2008

9 Strategia wyjścia z Iraku
Strategiczne „window of oportunity” Nie demonizować daty kalendarzowej Strategiczny plan ewentualnościowy Opcja podstawowa Ewentualność szansy strategicznej (nowa poszerzona obecność międzynarodowa w wyniku nowego otwarcia polityczno-strategicznego) Ewentualność nowego wyzwania (dylematu decyzyjnego) strategicznego (usilna prośba USA o dalsze pozostanie w wyniku pogorszenia się sytuacji) 2008

10 Tarcza w Polsce: szanse
Wzmocnienie bezpieczeństwa bezpośredniego w następstwie strategicznej integracji z systemem bezpieczeństwa USA Wzmocnienie (unowocześnienie) systemu obronnego Perspektywa wzmocnionej współpracy ogólnej z USA Zalążek systemu NATO i systemu globalnego (z Rosją?) 2008

11 Tarcza w Polsce: ryzyka
Polityczne – Rosja, NATO, UE, opinia publiczna w kraju Operacyjne – nowe zagrożenia wywiadowcze, powietrzne, terrorystyczne, informacyjne, ekologiczne 2008

12 Geostrategiczna wartość negocjacyjna Polski
Czas i przestrzeń – jako wymiary wartości „rakietowej bramy operacyjnej” USA Polska Krótszy czas reakcji Większa przestrzeń Więcej rakiet – większe koszty Droższe systemy 2008

13 Oczekiwania Polski Interoperacyjność z systemem NATO
Wpływ na doktrynę użycia Wywiad, kontrwywiad, rozpoznanie Obrona powietrzna (PATRIOT, THAAD) System kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi (kompatybilność) Obrona antyterrorystyczna (obrona przed cyberterroryzmem) Lokalny system reagowania kryzysowego Współpraca pozawojskowa (naukowa, techniczna, przemysłowa, edukacyjna, zniesienie wiz itp..) 2008

14 Podsumowanie Tarcza jako szansa i ryzyko Goła tarcza – nie
„Wyzerowanie ryzyk” – minimum negocjacyjne Konieczna „wartość dodana” – dobry obopólny (polsko-amerykański) business polityczno-strategiczny i ekonomiczny Tarcza z pakietem istotnych korzyści - tak 2008

15 Zakończenie Dylemat kolejnej nowej strategii
Debata strategiczna w NATO: inicjować i uczestniczyć Opracować własne strategie sektorowe i problemowe (w tym strategię udziału w misjach międzynarodowych, strategię antyterrorystyczną, strategie bezpieczeństwa informacyjnego itp.) 2008


Pobierz ppt "POLSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA A STRATEGIE NATO I UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google