Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość ekonomiczna ekosystemów rzecznych Mikołaj Jezierski, Artur Furdyna TPRIIG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość ekonomiczna ekosystemów rzecznych Mikołaj Jezierski, Artur Furdyna TPRIIG."— Zapis prezentacji:

1 Wartość ekonomiczna ekosystemów rzecznych Mikołaj Jezierski, Artur Furdyna TPRIIG

2 Podwaliny dla poniższej analizy to cykl zrealizowanych projektów renaturyzacyjnych na wielu niemieckich rzekach: Rzeki Elbe, Mulde, Bauna witzenhausen.de/dienstleistung/renaturierung.htmlhttp://www.bil- witzenhausen.de/dienstleistung/renaturierung.html Rzeka Isar Rzeka Gennach ke.bayern.de/projekte_und_programme/hochwasserschutz/lindenberg_o al/index.htmhttp://www.wwa- ke.bayern.de/projekte_und_programme/hochwasserschutz/lindenberg_o al/index.htm Rzeki Moehne i Fulda life.de/de/moehneaktuell/Belecke_2010.phphttp://www.moehne- life.de/de/moehneaktuell/Belecke_2010.php themen-melsungen/26-renaturierung-der-fuldaaue-hochwasserschutz- und-naherholung.html themen-melsungen/26-renaturierung-der-fuldaaue-hochwasserschutz- und-naherholung.html I wiele innych

3 Przemówienie z Bundestagu Fragment umowy koalicyjnej : Dla natury i ochrony p/powodziowej naturalne łąki i doliny rzeczne powinny zostać reaktywowane i wszędzie gdzie to możliwe renaturyzowane. -Efektywna ochrona przeciwpowodziowa jest bezwątpienia ochroną naturalnych krajobrazów rzecznych oraz mokradeł ze wszystkimi towarzyszącymi pozytywnymi efektami ubocznymi, tj. Ochrona wód gruntowych i ekosystemów. Rzekom należy dać znów więcej miejsca, żeby przywrócić ich naturalną dynamikę oraz powierzchnie wstrzymujące nadmiar wód -Powstała grupa parlamentarna swobodnie płynące rzeki -Należy zwrócić uwagę na zabudowę terenów zalewowych, która podnosi straty wywołane ewentualną powodzią Źródło : renaturierung-von-feuchtgebieten.htmlhttp://www.goeppel.de/reden/2010/hochwasserschutz-durch- renaturierung-von-feuchtgebieten.html

4 Rzeka Isar (Monachium, Bawaria) -Melioracja rzeki rozpoczęła się w 1806, pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej i użytku gospodarczego, rzeka została skanalizowana -Zbyt mały odpływ rzeki powodował zagrożenia ekologiczne, -Projekt Nowe życie dla Isar przewidujący m.in. renaturyzację w celu ochrony przeciwpowidziowej (plany 1995, początek prac 2000, zakończenie planowane 2011)www.neues-leben-fuer-die-isar.de -Jednym z celów projektu jest polepszenie ochrony przeciwpowodziowej -Dolina rzeczna została poszerzona i pogłebiona (rzeka otrzyma swój dawny bieg), dodatkowy odpływ wody w sytuacji powodzi – 300 m3 -Pierwsze działania zostały sprawdzone przy powodzi w roku 2005 i zdały egzamin -Poziom wody w 2005 sięgnął 5,36m – o 0,5m więcej niż w powodzi 1999 roku, mimo tego Monachium uniknęło zalania -Projekt wspierany przez ogólnokrajową organizację ekologiczną Bund Naturschutz -Źródło :

5 montaze_i_odtworzenia.

6 Skanalizowana rzeka bez możliwości swobodnego wylania zrobi to w sposób gwałtowny 100km niżej. Formowanie koryta Formowanie nowej terasy zalewowej Odtworzona terasa jako teren rekreacyjny Isar po renaturyzacji Isar, Niemcy Nowa Isar montaze_i_odtworzenia.

7 Założenia ogólne oceny ekosystemów rzecznych 1.Wody płynące wraz z przynależnymi rozlewiskami i łąkami nadrzecznymi powinny być traktowane jako jedna jednostka 2.Ekosystemy rzeczne oferują wiele naturalnych funkcji 3.Funkcje te zależą od struktury i procesów zachodzących w danym ekosystemie i podlegają ocenie ekonomicznej

8 Wybrane funkcje ekosystemów rzecznych Naturalna ochrona powodziowa: w szczególności naturalne łąki nadrzeczne, okresowo zalewane w znaczący sposób wpływają na obniżenie poziomu oraz prędkości fali powodziowej Utrzymanie stanów minimalnych: wysokie stany wód gruntowych utrzymujące się na naturalnych terenach zalewowych wpływają na zmniejszenie szkód spowodowanych suszami Naturalna filtracja i neutralizacja substancji odżywczych oraz zanieczyszczeń – podczas zalewania łąk Wysoce produktywne obszary dla dopasowanych form rolnictwa i leśnictwa Naturalne rzeki i starorzecza to podstawa egzystencji rybactwa rzecznego, także w formie rekreacji....

9 Rodzaje wartości ekosystemów rzecznych -Bezpośrednia wartość użytkowania (funkcje ze zdolnością rynkową, np. produkcja rolnicza lub rybołóstwo, ale także wartość miejsca wypoczynku) -Pośrednia wartość użytkowania (funkcje bez zdolności rynkowej, np. retencja powodziowa oddziałująca na niżej położone regiony) -Wartość niezależna od użytkowania (bazująca na wartości egzystencji obszarów ściśle chronionych oraz społecznej gotowości do finansowania miejsc ochrony przyrody)

10 Nowa Izera, Monachium, Niemcy montaze_i_odtworzenia.

11 Koncepcja wartości ekonomicznej ekosystemów rzecznych FUNKCJE EKOSYSTEMÓW RZECZNYCH ZYSKI Z UŻYTKOWANIA EKOSYSTEMÓW RZECZNYCH WARTOŚCI EKOSYSTEMÓW RZECZNYCH STRUKTURAPROCESY DOBRA (np. produkty rolnictwa) USŁUGI (np. retencja powodziowa Bezpośrednia wartość użytkowania Pośrednia wartość użytkowania Wartość niezależna od użytkowania SUMA : CAŁKOWITA WARTOŚĆ EKONOMICZNA EKOLOGIA EKONOMIA Punkt przecięcia Ekologia i Ekonomia

12 Sposoby obliczania wartości wybranych funkcji ekosystemów rzecznych 1.Ochrona powodziowa – wartośc unikniętych szkód powodziowych 2.Neutralizacja substancji odżywczych – koszt neutralizacji / zmniejszenia emisji przez człowieka 3.Zachowanie stanu naturalnego, ochrona przyrody – społeczna gotowość finansowania

13 Cieki bez stref buforowych na terenach rolniczych wymagają stałej konserwacji

14 Przykłady liczbowe z dorzecza rzeki Elby Renaturyzacja hektarów łak nadrzecznych poprzez odsunięcie wałów od koryta rzeki : Koszty projektu- 629 Mln Euro Zaoszczędzone koszty utrzymania wałów216 Mln Euro Wartość unikniętych szkód powodziowych 337 Mln Euro Społeczna gotowość finansowania renaturyzacji łąk 1191 Mln Euro Retencja substancji odżywczych970 Mln Euro Suma2085 Mln Euro

15 Przykłady liczbowe z dorzecza rzeki Elby Neutralizacja substancji odżywczych – fosforu i azotu : 1 ha łaki nadrzecznej jest w stanie przyjąć 1,2 kg fosforu i 1,5 kg azotu dziennie. Średni koszt neutralizacji / ograniczenia emisji tych substancji przez człowieka wynosi 5 Euro/kg dla azotu i 10 Euro/kg dla fosforu 1 ha łąki nadrzecznej wykonuje usługę wartą 19,5 Euro dziennie

16 Przykłady liczbowe z dorzecza rzeki Elby Społeczna gotowość finansowania naturalnego ekosystemu : Badanie odbywa się za pośrednictwem ankiet i wywiadów Przedstawiony wariant obejmował m.in. odzyskanie obszarów naturalnej retencji, ekstensyfikację rolnictwa, budowę przepławek dla ryb, itp. Wynik : gotowość finansowania na poziomie 11,90 Euro / dom / rok

17 Przykłady liczbowe z dorzecza Dunaju (1995) DM / rok / hektar NiemcyAustriaWęgrySłowacja Produkcja (drewno, żywność), rybołóstwo Wypoczynek i rekreacja Neutralizacja substancji odżywczych 403 Summa / hektar łaki Powierzchnia w hektarach Wartość (DM)

18 Przykłady liczbowe z innych dorzeczy europejskich AutorRegionOceniane funkcjeMetodaWynik Folke (1991) Gotlandia, Szwecja Neutralizacja substancji odżywczych, połowy ryb, zaopatrzenie w wodę pośrednia240 $ / hektar / rok Garrod, Willis (1996) Anglia, dorzecze rz. Darent Utrzymanie i polepszenie stanu wód w 40 rzekach Bezpo- średnia – CVM Gotowość do finansowania utrzymania : ,5 £ / osoba / rok Tomasin (1991) Włochy, delta Po Wędkarstwo, Myślistwo,Wypoczynek pośrednia1500 $ / hektar / rok Unger- mann (1994) Nove Mlyny, Czechy Produkty rolnictwa i leśnictwa, myślistwo pośrednia290 $ / hektar / rok

19 Studium TEEB (2007) - TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity - Studium wykonane w Poczdamie, na zlecenie komisarza europejskiego Stavrosa Dimas i niemieckiego ministra środowiska Sigmara Gabriela - Analiza wartości ekonomicznej ekosystemów oraz kosztów ich utraty / zniszczenia - Wynik : Zainwestowane 45 Mrd. $ wygeneruje rocznie szacunkowo 4,4 Bln. $ zysku z naturalnych funkcji ekosystemów.

20 Uwagi -Obecne metody badań nie pozwalają w pełni określić wpływu zalewania łąk rzecznych na przebieg fali powodziowej. -Wartość ekosystemów jako miejsc wypoczynku i rekreacji zbadana jedynie częściowo – potrzebne są bardziej szczegółowe badania, np wpływy z turystyki wędkarskiej w regionie. -Należy załozyć, iż w praktyce wartość ekonomiczna ekosystemów jest wyższa niż obliczona w badaniu.

21 Źródła E RNSTBERGER, H. (2007): F LÄCHENHAFTE H OCHWASSERVORSORGE IN A UEN. I N : R ÖTTCHER, K. / K OEHLER, G. / K LEEBERG, H.-B. (2007): D EZENTRALER H OCHWASSERSCHUTZ. F ORUM FÜR H YDROLOGIE UND W ASSERBEWIRTSCHAFTUNG. L EIPZIG. G ROSSMANN, M. / H ARTJE, V. / M EYERHOFF, J. (2010): Ö KONOMISCHE B EWERTUNG NATURVERTRÄGLICHER H OCHWASSERVORSORGE AN DER E LBE. B UNDESAMT FÜR N ATURSCHUTZ. B ONN – B AD G ODESBERG (2010). M EYERHOFF, J. (1999): Ö KONOMISCHE B EWERTUNG ÖKOLOGISCHER L EISTUNGEN. B ERLIN (1999). HTTP :// WWW. NATIONALE - NATURLANDSCHAFTEN. DE / NEWSBOX - OEKOSYSTEMARE - LEISTUNGEN - DER - NATUR - UND - IHR - OEKONOMISCHER - WERT

22 Taka dzika rzeka dzisiaj, mimo, że przez setki lat uważano inaczej, jest, zdaniem Niemców, przyjazna ludziom i najtańsza w utrzymaniu. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wartość ekonomiczna ekosystemów rzecznych Mikołaj Jezierski, Artur Furdyna TPRIIG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google