Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaką wartość mają lasy? Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaką wartość mają lasy? Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Jaką wartość mają lasy? Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski http://www.woee.pl/

2 Tematy Rodzaje wartości ekonomicznej Metody wyceny Case study Produkcja drewna a ochrona przyrody Trwałość gospodarki leśnej Podsumowanie

3 Rodzaje wartości ekonomicznej Wartość użytkowa Likwidująca dobro (np. pocięcie drewna na deski) Nielikwidująca dobra (np. stabilizacja lustra wody, albo rekreacja w lesie) Wartość pozaużytkowa (np. satysfakcja z ochrony terenów leśnych) Oba rodzaje wartości są realne i mogą być mierzone

4 Metody wyceny (1) Wszystkie rodzaje wartości mogą być niezależne od siebie nawzajem i powinny być mierzone osobno Cena rynkowa najprecyzyjniej odzwierciedla wartość dóbr rynkowych (np. cena grubizny odzwierciedla wartość surowca tartacznego) W przypadku dóbr nierynkowych (np. rekreacji) należy posługiwać się innymi metodami

5 Metody wyceny (2) Bezpośrednie (za pomocą rynku hipotetycznego) Wycena warunkowa (Contingent Valuation Method, CVM) Eksperymenty z wyborem (Choice Experiment, CE) Pośrednie (za pomocą rynku surogatowego) Koszt podróży (Travel Cost Method, TCM) Ceny hedoniczne (Hedonic Price Method, HPM)

6 Case study (1) Przedsiębiorstwo wnosi jednemu z polskich parków narodowych roczną opłatę w wysokości ok. 1000 zł/ha z tytułu wykorzystywania wąskiego paska terenu o łącznej powierzchni 1,62 ha Obliczona kwota odzwierciedla cenę rynkową gruntu leśnego i wynika z utraconej wartości surowca drzewnego

7 Case study (2) Dyrekcja parku narodowego zauważyła, że opłata nie uwzględnia: Utraconej wartości produkcji O 2 Utraconej wartości asymilacji CO 2 Utraconej wartości funkcji retencyjnej lasu Utraconych funkcji glebochronnych, wodochronnych oraz wiatrochronnych Utraty potencjalnych naturalnych siedlisk Utraty walorów krajobrazowych

8 Case study (3) Ekspertyza przeprowadzona w 2010 r. przez Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej oszacowała dodatkowe kwoty na: Utraconej wartości produkcji O 2 – zero Utraconej wartości asymilacji CO 2 – 450 zł/ha Utraconej wartości funkcji retencyjnej lasu – 36 zł/ha Utraconych funkcji glebochronnych, wodochronnych oraz wiatrochronnych – 777 zł/ha (bez retencji) Utraty potencjalnych naturalnych siedlisk – 1273 zł/ha Utraty walorów krajobrazowych – 2166 zł/ha Razem 4702 zł/ha

9 Case study (4) Na obliczoną sumę największy wpływ mają walory rekreacyjne, które są szczególnie wysokie w parkach narodowych Jednak nawet w zwykłych lasach są one znaczące i zazwyczaj przewyższają wartość związaną z pozyskaniem grubizny Pełna wartość terenu leśnego może parokrotnie przewyższać wartość odzwierciedlającą pozyskanie grubizny

10 Produkcja drewna a ochrona przyrody (1) Model Faustmanna-Clarka X – zasób drewna o ekonomicznie optymalnej gęstości i strukturze wiekowej g – stopa rocznego odtworzenia (odpowiadająca zasobowi X) i – rynkowa stopa dyskontowa e – roczne korzyści niedrzewne (ekologiczne) p – cena grubizny

11 Produkcja drewna a ochrona przyrody (2) Trwały wyrąb Pozyskuje się tylko gX Przychody związane z wyrębem: gXp Wyrąb trwały jest efektywny ekonomicznie wtedy i tylko wtedy, gdy: gXp/(Xp) i, tj. wtedy i tylko wtedy, gdy gi

12 Produkcja drewna a ochrona przyrody (3) Prywatna wartość lasu Pod warunkiem trwałości: wartość obecna ( Net Present Value ) nieskończonego rocznego strumienia gXp, czyli gXp/i Bez warunku trwałości: Xp

13 Produkcja drewna a ochrona przyrody (4) Czy trwały wyrąb jest prywatnie efektywny? Tak, jeśli gXp/i Xp, czyli gi W przeciwnym razie istnieje motywacja do tego, żeby wyrąb nie był trwały

14 Produkcja drewna a ochrona przyrody (5) Uwzględnienie korzyści niedrzewnych Wartość korzyści niedrzewnych ( Net Present Value ) : e/i Całkowita (drzewna i niedrzewna) wartość lasu: gXp/i + e/i Całkowita stopa zwrotu ( Total Rate of Return ): TRR(e)=(gXp+e)/(gXp/i+e/i)

15 Produkcja drewna a ochrona przyrody (6) Dwa twierdzenia: Twierdzenie I: Jeśli g { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/56286/slides/slide_15.jpg", "name": "Produkcja drewna a ochrona przyrody (6) Dwa twierdzenia: Twierdzenie I: Jeśli g

16 Podsumowanie (1) Współczesna ekonomia jest przygotowana, by obliczać wartości dóbr nierynkowych Wartość pozaużytkowa może być wielokrotnie wyższa od wartości użytkowej, co wynika głównie z faktu, iż dotyczy nie tylko ograniczonej grupy użytkowników Wiele polskich lasów ma wysoką wartość pozaużytkową, związaną z ich lokalizacją i/lub cechami przyrodniczymi

17 Podsumowanie (2) Dobra nierynkowe również mogą być sprzedawane Nabywcami takich dóbr mogą być władze państwowe albo organizacje pozarządowe Sprzedaż dóbr nierynkowych wymaga zidentyfikowania nabywcy oraz ustalenia właściwej ceny

18 Podsumowanie (3) Uwzględnienie korzyści niedrzewnych pomaga w osiąganiu trwałości Niezależnie od tego, jak wysokie są owe korzyści niedrzewne, zawsze istnieje motywacja do tego, by wyrąb nie był trwały


Pobierz ppt "Jaką wartość mają lasy? Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google