Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego do 2040r. Założenia Metodologia III Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu do 2040r. Ostrzyce 17 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego do 2040r. Założenia Metodologia III Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu do 2040r. Ostrzyce 17 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego do 2040r. Założenia Metodologia III Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu do 2040r. Ostrzyce 17 czerwca 2016r.

2 Założenia prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego do roku 2040 Sami o sobie przy wsparciu ekspertów – moderatorów (prof. M. Czepczyński) Robimy coś nowego – szyjemy na miarę (innowacyjność?) Powołanie Zespołu roboczego (dyrektorzy wydziałów starostwa powiatowego) Horyzont czasowy 2040 – wizja przyszłości nieograniczona do kadencyjności samorządu i perspektywy środków unijnych Powołanie Rady Programowej Strategii 2040 – organ doradczy działający przy Staroście Kartuskim (burmistrzowie, wójtowie, pracodawcy i przedsiębiorcy, NGO, młodzież, lokalni liderzy, urzędnicy) Udział mediów w procesie komunikowania prac (lokalne media, społecznościowe) Zaangażowanie młodzieży w dokumentowanie prac nad strategią (fotografie, felietony, film, wywiady) Partycypacja społeczna – konsultacje projektu Strategii Nowoczesna forma – raczej publicystyczna niż naukowa – Nie więcej niż 30 stron – Format, forma graficzna, piktogramy, dobre zdjęcia – atrakcyjność – Aspekt promocyjny – Tłumaczenie na języki – angielski, niemiecki, rosyjski – Udostępnienie na WWW

3 PODSUMOWANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW W STRATEGIACH GMIN Cele strategiczneChmielnoKartuzyPrzodkowoSierakowiceSomoninoStężycaSulęczynoŻukowo Usługi / kapitał społecznyXXXXXXX BezpieczeństwoXXXXX PrzedsiębiorczośćXXXXXXXX TurystykaXXXXXXX KomunikacjaXXXXXXX Infrastruktura technicznaXXXXXX ŚrodowiskoXXXXXX ZdrowieXXXXXX RodzinaX EdukacjaXXXXXXXX InternetXX Społeczeństwo obywatelskieXXXXXXX KaszubyXXXXXX PracaX Ład i przestrzeń publicznaXXXX KulturaXXXX RolnictwoXXX EstetykaX Integracja społecznaXXXXX Rekreacja i czas wolnyXXXXXXX MieszkalnictwoXXX X – cele strategiczne X – cele szczegółowe

4 Metodologia prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Kartuskiego do roku 2040 Analiza wdrożenia strategii Powiatu 2006 – 2015 w kontekście celów, zbadanie obszarów „mniej zagospodarowanych” w Strategii – dlaczego tak się stało Kontekst lokalny – badanie strategii 8 gmin (horyzont czasowy, cele główne i szczegółowe, porównanie) Kontekst metropolitalny (strategia OM GGS, ZIT, suburbanizacja) Stan obecny powiatu, perspektywy rozwoju (demografia, rynek pracy, przemieszczanie) MIESZKANCY: BYLI, OBECNI, PRZYSZLI Prace warsztatowe – przygotowane przez moderatora i zespół roboczy: – Szanse i zagrożenia rozwoju Powiatu – Rozpatrywanie szans jako wyzwań dla Strategii 2040 – Przyporządkowanie wyzwań do obszarów tematycznych – Matryca obszarów tematycznych w kontekście OTWARTOŚCI Hi-Tech i SMART KULTURY Obranie nowej misji, celu głównego i celów szczegółowych w obszarach tematycznych Redakcja strategii (moderator, zespół roboczy) Konsultacje społeczne dokumentu – wprowadzanie zmian Akceptacja Rady Powiatu Konstrukcja programów operacyjnych

5 Programy Operacyjne do Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego do roku 2040 Dlaczego Programy Operacyjne? – Horyzont czasowy Strategii – Kadencyjność władz – Perspektywa finansowanie UE Perspektywa czasowa programów Operacyjnych 2-5 lat Programy Operacyjne do każdego obszaru tematycznego: W PO zamieszczamy projekty i przedsięwzięcia w kontekście matrycy Powiązanie każdego programu z innym PO Realizujemy poprzez projekty finansowane z UE, funduszy krajowych, środków budżetu, partnerstwa, zadań zleconych Bieżące monitorowanie wdrażania Strategii

6 PROGNOZY DEMOGRAFICZNE DO ROKU 2050 WG GUS DLA POWIATU KARTUSKIEGO I POWIATÓW SĄSIEDNICH

7

8 Mieszkańcy: BYLIOBECNIPRZYSZLI KONTEKST PRZESZŁOŚCI: Tradycja kaszubska Kultura Kaszubska Dziedzictwo Historia Pamięć Tożsamość Różnorodność narodowa (Polacy, Kaszubi, Niemcy, Żydzi) Dzieci Młodzi Dorośli Seniorzy Tu urodzeni Tożsamość Przyjezdni Nowe zasoby Integracja Asymilacja Tu urodzeni Przybyli Z metropolii Z polski Z zagranicy Europejski krąg kulturowy Pozaeuropejski krąg kulturowy

9 Środowisko (przestrzeń) TechnologieMobilnośćPracaEdukacjaCzas wolny Wzrost liczby ludności Nieuregulowany wzrost liczby ludności Turystyka Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Aktywizacja obywatelska Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Asymilacja migrantów Braki w infrastrukturze Wielokulturowość Tożsamość kaszubska Środowisko Napływ migrantów (z zagranicy) Dobra opieka zdrowotna Wewnętrzne zanikanie kultury kaszubskiej Brak regulacji przestrzennych Degradacja środowiska Starzenie społeczeństwa Uprzemysłowienie Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Paternalizm Metropolii Dobrze rozwinięty system ratownictwa Marginalizowanie oferty kulturalnej Aktywizacja obywatelska Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Braki w infrastrukturze Niskie bezrobocie Środowisko Brak regulacji przestrzennych Innowacyjność / kreatywność Starzenie społeczeństwa Uprze Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Uprzemysłowienie Paternalizm Metropolii Dobrze rozwinięty system ratownictwa Wzrost liczby ludności Nieuregulowany wzrost liczby ludności Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Aktywizacja obywatelska Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Braki w infrastrukturze Szkoły, przedszkola, żłobki - (niewystarczająca baza) Dobra opieka zdrowotna Dobra opieka socjalna Brak regulacji przestrzennych Degradacja środowiska Starzenie społeczeństwa Uprzemysłowienie Niedostosowanie edukacji Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Paternalizm Metropolii Wzrost przedsiębiorczości Wzrost liczby ludności Nieuregulowany wzrost liczby ludności Aktywizacja obywatelska Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Asymilacja migrantów Wielokulturowość Szkoły, przedszkola, żłobki - (niewystarczająca baza) Niskie bezrobocie Napływ migrantów (z zagranicy) Dobra opieka zdrowotna Dobra opieka socjalna Usługi dla mieszkańców Innowacyjność / kreatywność Uprzemysłowienie Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Paternalizm Metropolii Kaszuby Nauczyciele Ucieczka do innych szkół Wzrost liczby ludności Nieuregulowany wzrost liczby ludności Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Asymilacja migrantów Wielokulturowość Szkoły, przedszkola, żłobki - (niewystarczająca baza) Tożsamość kaszubska Napływ migrantów (z zagranicy) Dobra opieka zdrowotna Wewnętrzne zanikanie kultury kaszubskiej Dobra opieka socjalna Usługi dla mieszkańców Innowacyjność / kreatywność Niedostosowanie edukacji Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Paternalizm Metropolii Marginalizowanie oferty kulturalnej Wzrost liczby ludności Turystyka Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Aktywizacja obywatelska Komunikacja – niedostosowana do potrzeb Asymilacja migrantów Braki w infrastrukturze Wielokulturowość Tożsamość kaszubska Środowisko Napływ migrantów (z zagranicy) Wewnętrzne zanikanie kultury kaszubskiej Dobra opieka socjalna Degradacja środowiska Wykorzystanie szans - bliskość Metropolii Paternalizm Metropolii Dobrze rozwinięty system ratownictwa Marginalizowanie oferty kulturalnej Trasy rowerowe, ścieżki Szanse i zagrożenia rozwoju – wyzwania, obszary

10 OtwartośćHi-Tech / SmartKultura Praca i przedsiębiorczość Mobilność i dostępność Edukacja i uczenie się Zamieszkanie i przestrzeń Matryca obszarów problemowych

11 Pytania na dziś Co jest naszym celem? Jakie mamy narzędzia? Jakie mamy zasoby?

12 Mateusz Szulc Wydział Strategii i rozwoju Powiatu ul. 11 Listopada 3 83-300 Kartuzy mateuszszulc@kartuskipowiat.pl Tel 664 433 312


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Kartuskiego do 2040r. Założenia Metodologia III Spotkanie Rady Programowej Strategii Rozwoju Powiatu do 2040r. Ostrzyce 17 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google