Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja odnośnie stanu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja odnośnie stanu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja odnośnie stanu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w 2009 roku Toruń, 15.07.2010r.

2 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Przeprowadzone badania w 2009 r.

3 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO 1.Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 2.Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 3.Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 4.Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO 5.Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Liczba rekomendacji w poszczególnych badaniach ewaluacyjnych

5 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 Rekomendacje: PRZEDSTAWIONO: 20 rekomendacji Badanie nie podlegało konsultacjom z adresatami rekomendacji, jednak większość z rekomendacji została przyjęta i wdrożona.

6 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 Rekomendacje: 1. PRZEDSTAWIONO: 2 7 rekomendacji 2. PRZYJĘTO DO WDROŻENIA: 19 r ekomendacj i 3. ODRZUCONO: 6 r ekomendacj i 4. DOBRA PRAKTYKA: 2 rekomendacje

7 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rekomendacje: 1. PRZEDSTAWIONO: 80 rekomendacji 2. PRZYJĘTO DO WDROŻENIA: 5 6 rekomendacji 3. ODRZUCONO: 2 3 rekomendacj e 4. DOBRA PRAKTYKA: 1 rekomendacja

8 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO Rekomendacje: 1. PRZEDSTAWIONO: 13 rekomendacji 2. PRZYJĘTO DO WDROŻENIA: 12 rekomendacji 3. ODRZUCONO: 1 rekomendację

9 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rekomendacje: 1. PRZEDSTAWIONO: 11 rekomendacji 2. PRZYJĘTO DO WDROŻENIA: 10 rekomendacji 3. ODRZUCONO: 1 rekomendację

10 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Rekomendacje łącznie (wyłączając badanie „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”) PrzedstawionoPrzyjęto do wdrożenia OdrzuconoDobra praktyka 15197313

11 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Rekomendacje, które zostały wdrożone

12 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Stan na dzień 30.06.2010 Badanie Liczba wdrożonych rekomendacji Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 11 Ocena systemu kryteri ó w wyboru projekt ó w zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojew ó dztwa Kujawsko-Pomorskiego 53 Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO 9 Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6

13 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Rekomendacje, które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości realizacji RPO WK-P

14 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO 1.Utworzono nowy portal internetowy, www.mojregion.eu, który charakteryzuje się przede wszystkim większą przejrzystością i wysokim poziomem merytorycznym oraz aktualnością danych.www.mojregion.eu 2.Zmniejszono liczbę załączników do wniosku (oświadczenia na jednej karcie), uzupełniono zapisy w instrukcji wypełniania wniosku oraz załączników. 3.Dopracowano generator wniosku o dofinansowanie. 4.Przeredagowano Vademecum beneficjenta w taki sposób, by zawierało ono więcej praktycznych informacji, ułatwiających przygotowanie projektu oraz prawidłowe wypełnienie wniosku. 2.

15 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO 5.Zweryfikowano system oceny projektów, doprecyzowano opisy niektórych kryteriów, opracowana została także „Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P na lata 2007-2013”, obecnie wykorzystywana przez ekspertów oceniających wnioski. 6.Usprawniona została obsługa administracyjna, zwłaszcza proces podpisywania umów z beneficjentami RPO WK-P. 7.Zwiększono intensywność kontaktów z mediami lokalnymi i wypracowano odpowiednią formułę tych relacji (pracownik odpowiedzialny za stałą współpracę z mediami). 8.Prowadzona jest analiza danych na temat skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych - w ramach monitorowania liczby udzielanych porad w Punktach Informacyjnych prowadzone są formularze dzienne i miesięczne przez każdy Punkt.

16 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO 9.1 grudnia 2009 r. został utworzony Specjalistyczny Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców we Włocławku z dodatkowym etatem. 10.Zaplanowano kampanię informacyjną i edukacyjną w prasie i telewizji, skierowaną do różnych segmentów opinii publicznej, nastawioną na ukazanie powiązań perspektyw i korzyści osobistych adresatów z działaniami dofinansowanymi w ramach RPO WK-P. 11.Zorganizowano szkolenia z zakresu wystąpień publicznych dla pracowników Punktów Informacyjnych. 12.Zróżnicowano poziom szkoleń do potrzeb danej grupy beneficjentów oraz podjęto organizację kolejnych „Drzwi Otwartych”. Przyjęto, że tego rodzaju inicjatywa podejmowana będzie 2 razy w roku.

17 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Dziękuję za uwagę Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji RPO 17


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Informacja odnośnie stanu wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google